Gemius zmienia metodologię statystyk w Ranking.pl c.d.

Strona główna Aktualności

O autorze

Firma Gemius zmieniła metodologię badania popularności systemów operacyjnych i przeglądarek, którego wyniki publikowane są w serwisie Ranking.pl. To pierwsze efekty zmian, które zapowiadaliśmy miesiąc temu.

Przypomnijmy, że w ubiegłym miesiącu Gemius zapowiedział zmianę metodologii obliczania statystyk prezentowanych w serwisie Ranking.pl ze względu na rosnący problem kasowalności tzw. cookies, które służyły do identyfikacji poszczególnych użytkowników. Kasowanie przez wielu użytkowników cookies powodowało zaburzanie wyników ponieważ byli oni zaliczani kilka razy. Oparcie badania na cookies miało oprócz tego inne wady. Od wczoraj, zamiast cookies, podstawą prezentacji są odsłony. Ten sposób z pewnością nie jest doskonały ale daje bardziej obiektywny pogląd na popularność poszczególnych systemów operacyjnych i przeglądarek wśród internautów odwiedzających polskie witryny internetowe objęte monitoringiem Gemiusa.

Wyniki zostały obliczone wstecz począwszy od końcówki 2006 roku. Według Gemiusa aktualna popularność systemów wśród polskich użytkowników kształtuje się na poziomie: Windows XP - 91,5%, Windows 98 - 3,6%, Windows 2000 - 2,3%, Windows Vista - 0,8%, Windows Me - 0,7%, Linux - 0,5%, MacOS X - 0,2%, Windows Server 2003 - 0,2% (pozostałe systemy nie przekroczyły progu 0,1%). Wśród przeglądarek nadal króluje Internet Explorer 6 z wynikiem 55,9%, dalej są Firefox 2.x - 19,5%, Firefox 1.x - 8,8%, Internet Explorer 7 - 8,4%, Opera 9.x - 5.0, Internet Explorer 5 - 0,9%, Mozilla 1.x - 0,6% oraz Opera 8.x - 0,5%. Najpopularniejszą rozdzielczością jest 1024x768 - 63.6% (1280x1024 - 18,9%, 800x600 - 7,8%) najczęściej z głębią kolorów 32-bit - 91,5%.

To co widać już na pierwszy rzut oka na zlinkowanych w materiale wykresach to brak anomalii o których pisaliśmy w drugiej połowie kwietnia. Wtedy to wg Ranking.pl nagle i lawinowo wzrósł procentowy udział przeglądarki Internet Explorer 6 przy jednoczesnym spadku udziału Firefoksa i Opery wśród polskich internautów - podczas gdy powszechnie obserwowane tendencje są zupełnie odwrotne. Z prezentowanych wyników wynika teraz, że udział Internet Explorera 6 nieustannie się zmniejsza, a Firefoksa 2.x rośnie. Co ciekawe, w porównaniu do wyników prezentowanych na przestrzeni ostatnich miesięcy, obliczanych według innej metodologii, procentowe udziały poszczególnych systemów i przeglądarek nie zmieniły się diametralnie (biorąc naturalnie poprawkę na tendencje wzrostowe i malejące poszczególnych systemów i przeglądarek).

© dobreprogramy