Informatyzacja na prima aprilis

Strona główna Aktualności

O autorze

Komitet Badań Naukowych, z dniem 1 kwietnia br., ma się przekształcić w Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Tymczasem projekt ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wciąż nie trafił pod obrady rządu.

W konsekwencji ograniczy to działalność nowego ministerstwa, bo tylko na mocy ustawy o informatyzacji może zostać wydane 48,5 mln zł z rezerwy budżetowej \"na program rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych oraz realizację sieci światłowodowej\". Bez tych pieniędzy nie ma mowy o przeprowadzeniu jakiekolwiek audytu rządowych systemów informatycznych ani o rozbudowie organizacyjnej działu \"informatyzacja\".

Źródło: eGov

© dobreprogramy
s