Jądro 2.6.30

Strona główna Aktualności

O autorze

Wydano wersję 2.6.30 jądra Linuksa.

Jedną z najważniejszych nowości jest obsługa systemu plikow NILFS2, o którym niedawno pisaliśmy. Oferuje on szybkość, niezawodność oraz możliwość cofania się w historii zmian i odczytywania poprzedniej zawartości zmodyfikowanych plików. Inne nowe systemy plików to POHMELFS i DST. Parallel Optimized Host Message Exchange Layered File System to rozproszony system plików o wysokiej wydajności pozwalający na jednoczesny, zbalansowany odczyt z wielu hostów i równoczesny zapis do innych hostów w sieci. Posiada pamięć podręczną dla danych i metadanych. Przewyższa NFS prawie pod każdym względem. Z kolei Distributed STorage pozwala tworzyć sieci przechowujące dane przy zachowaniu dużej szybkości i niezawodności. Pozwala połączyć wiele lokalnych lub zdalnych węzłów w jedną liniową bądź mirrorowaną strukturę. Może działać na różnych typach sieci i różnych protokołach. Pozwala szyfrować dane w przypadku przesyłania niezaufanymi kanałami.

W nowym jądrze dodano obsługę Reliable Datagram Sockets (RDS). Protokół ten umożliwia komunikację międzyprocesową pomiędzy serwerami w klastrze. Zapewnia wysoką wydajność, małe opóźnienia i niezawodność. Wykorzystuje tylko jedno gniazdo do komunikacji z drugim hostem, niezależnie od ilości procesów komunikujących się. Inna ciekawa nowość to fastboot. Dzięki niej dłuższe operacje wykonywane podczas bootowania, szczególnie czekające na odpowiedź sprzętu, będą mogły być wykonywane równolegle, co przyspieszy uruchamianie się całego systemu. Dodano także obsługę standardu IEEE 802.11w (jeszcze nie zatwierdzone oficjalnie), który zwiększa bezpieczeństwo ramek zarządzających w sieciach bezprzewodowych. Wprowadzono wsparcie ciekawego systemu plików EXOFS, przeznaczonego dla urządzeń magazynujących dane w sposób obiektowy. Tradycyjne urządzenia, jak twarde dyski czy DVD oferują prosty dostęp na poziomie bloków. Nowy pomysł polega wyposażeniu je w większą ilość logiki aby mogły operować na poziomie obiektów. W ten sposób wiele niskopoziomowych operacji zostanie przerzuconych na sprzęt upraszczając tworzenie systemów plików obsługiwanych przez system operacyjny. W jądrze 2.6.30 pojawił się też system plików NFS 4.1, w jego nowej wersji pojawiła się m.in. funkcja sesji. Dodano także FS-Cache, system plików cache'ujący pliki w sieci lokalnej. Współpracuje z NFS i AFS ale jego główna warstwa może działać także z innymi systemami plików, nawet niesieciowymi.

Dodano Tomoyo, funkcję zarządzającą prawami dostępu do plików w oparciu o ich ścieżki. Jest alternatywą dla Mandatory Access Control. Oprócz nowych systemów plików wprowadzono także ulepszenia do już istniejących. Wprowadzono poprawki wydajności i stabilności w ext3, ext4 i btrfs. W nowym jądrze pojawiły się nowe metody jego kompresji. Dotychczas było ono kompresowane za pomocą gzipa, teraz dodano także możliwość kompresji za pomocą bzip2 lub lzma. Po kompresji z wykorzystaniem bzip2 jądro jest mniejsze o 10% w porównaniu z gzip a przy użyciu lzma o 33%. Wprowadzono wsparcie dla platformy Microblaze. Pojawiła się także obsługa Integrity Management Architecture, która pozwala wykrywać zmiany w plikach spowodowane przez włamywacza.

Jak zwykle pojawiło się także wiele innych nowych i poprawionych sterowników a także inne ulepszenia i poprawki.

© dobreprogramy