Kalkulator Elementów Stalowych 4.2

Strona główna Windows Firma Programy branżowe
Pobi​erz program
zabezpiecz pobieranie Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika.

Kalkulator elementów stalowych może być wykorzystywany w projektowaniu różnych elementów stalowych, zgodnie z normą stalową PN-90/B-03200.

Zawarte są w nim biblioteki przekrojów kilkudziesięciu wyrobów stalowych stosowanych w konstrukcjach budowlanych, z podziałem na trzy grupy: profile gorącowalcowane (dwuteowniki, ceowniki, kątowniki, teowniki, rury i pręty okrągłe), przekroje spawane z blach (dwuteowniki, przekroje skrzynkowe, teowniki), profile zimnogięte (rury prostokątne i kwadratowe, ceowniki i kątowniki). Użytkownik ma także możliwość zadeklarowania własnych rur okrągłych i prostokątnych, kątowników, a także spawanych przekrojów dwuteowych, teowych i skrzynkowych. Pojedyncze profile można składać w przekroje złożone wielogałęziowe o różnorodnych układach, łączonych przewiązkami lub bezpośrednio spoinami.

Dostępne są następujące opcje wymiarowania elementów stalowych: zginanie, także dwukierunkowe, z uwzględnieniem zwichrzenia, osiowe rozciąganie / ściskanie, z uwzględnieniem wyboczenia giętnego w obu płaszczyznach głównych oraz wyboczenia skrętnego i giętno-skrętnego, ściskanie / rozciąganie mimośrodowe, ścinanie, rozciąganie pojedynczych kształtowników walcowanych mocowanych mimośrodowo, także z uwzględnieniem osłabienia otworami na śruby. Możliwe jest deklarowanie wielu kombinacji obciążeń dla obliczanego elementu. Jako końcowe wyniki obliczeń podane są normowe warunki wytrzymałości i stateczności elementów stalowych. Program umożliwia wykonanie obliczeń belek walcowanych i spawanych, słupów jedno i wielogałęziowych, płatwi, prętów kratownic, stężeń, itp.

© dobreprogramy

Recenzje użytkowników

Zaloguj się, aby dodać swoją recenzję!