Microsoft zagląda do mózgów użytkowników

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft zamierza czytać w myślach - świadczy o tym zgłoszenie patentowe jakiego dokonał w ubiegłym miesiącu. Na razie chodzi o badania związane z próbą stworzenia optymalnego interfejsu. Problem polega na tym, że trudno zbadać sposób komunikacji użytkownika z komputerem ponieważ samo zadanie pytania rozprasza, w efekcie czego odpowiedzi nie są wiarygodne.

Skuteczniejsze więc powinno być, wg firmy Microsoft, odczytywanie informacji bezpośrednio z mózgu. Badania takie przeprowadzane są za pomocą elektroencefalografu (EEG). Zadanie nie jest proste choćby z racji szeregu szumów jakie są podczas takich badań generowane (wywołuje je choćby mruganie badanego), Microsoft dysponuje jednak ponoć metodą wydzielania informacji od szumów.

Nie wiadomo czy badania rzeczywiście mogą przynieść w najbliższym czasie oczekiwane efekty, czy wpłyną na zmiany filozofii komunikacji pomiędzy systemem, a użytkownikiem. Pobudzają jednak wyobraźnię, być może już niedługo będziemy sterować komputerem bezpośrednio za pomocą mózgu, a nie myszki i klawiatury... Na razie jednak choćby samo zakładanie elektrod jest dość uciążliwe, nie mówiąc o wyciąganiu jakichkolwiek wniosków odnośnie pracy z systemem.

© dobreprogramy

Komentarze