Niezatwierdzony regulamin TP

Strona główna Aktualności

O autorze

Urząd Komunikacji Elektronicznej ostrzega, że TP przedstawiła abonentom niezatwierdzony regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych.

W związku z poinformowaniem abonentów przez Telekomunikację Polską S.A. o wejściu w życie z dniem 1 grudnia 2006 r. nowego "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w tym usługi powszechnej przez Telekomunikację Polską S.A.", Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Anna Streżyńska, przypomina, że powyższy regulamin nie został przedłożony przez Spółkę Prezesowi UKE do zatwierdzenia.

Zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 4 i art. 48 ust. 1 w związku z art. 221 ust. 1 pkt 1 lit. l) oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Telekomunikacja Polska S.A. ma obowiązek przedstawiania do zatwierdzenia regulaminu świadczenia usług co najmniej 30 dni przed planowanym terminem wprowadzenia w życie jego postanowień. W związku z tym, że termin wprowadzenia w życie przedmiotowego Regulaminu przez TP planowany jest na dzień 1 grudnia, najpóźniej do końca października spółka powinna przedłożyć go do zatwierdzenia Prezesowi UKE. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku zostanie wszczęte postępowanie o nałożenie kary finansowej na TP.

© dobreprogramy
s