Patent Microsoftu na system FAT nieważny w Europie: telefony z Androidem potanieją?

Strona główna Aktualności

O autorze

Choć wkład Microsoftu w rozwój Androida jest zerowy, gigant z Redmond od kilku już lat uzyskuje całkiem pokaźne przychody ze sprzedaży urządzeń z mobilnym systemem operacyjnym Google'a. Dokładnych kwot nie znamy, w raportach finansowych kwota ta jest ukryta w pozycji przychodów ze sprzedaży licencji na Windows Phone, ale Rick Sherlund, analityk z firmy Nomura, ocenia, że w grę wchodzą kwoty rzędu dwóch miliardów dolarów rocznie. Wszystko to za opłaty licencyjne, pobierane na mocy umów z producentami sprzętu, którzy dali się przekonać (czy też jak złośliwi powiedzą – zastraszyć), że Android narusza sporą listę patentów należących do Microsoftu, i aby z niego legalnie korzystać w swoich produktach, trzeba Microsoftowi zapłacić.

Ostatnie wieści z Niemiec brzmią jednak dla Microsoftu bardzo źle, sugerując, że w przyszłości strumień pieniędzy z Androida może się skończyć. Najważniejszym z patentów, które Android miał naruszać, jest patent na system plików FAT, wykorzystywany do dziś powszechnie na nośnikach pamięci NAND flash, i ze względu na swoje upowszechnienie, bardzo trudny do zastąpienia nowocześniejszymi, wolnymi od obciążeń patentowych systemami plików. Wniosek o unieważnienie tego patentu wniosła należąca do Google'a Motorola Mobility, która w zeszłym roku przegrala proces w sprawie naruszenia patentu na FAT.

W tym tygodniu Bundespatentgericht (federalny sąd patentowy Niemiec – BPatG) po całodniowej sesji poświęconej analizie europejskiego patentu EP0618540 (Common name space for long and short filenames), uznał patent ten za nieważny w całości, włącznie z zaproponowanymi przez Microsoft poprawkami. W uzasadnieniu wyroku sędzia Vivian Sredl orzekła, że wszystkie innowacje, które miały odróżniać opatentowany wynalazek od wcześniej istniejących rozwiązań (przedstawionych m.in. w publikacjach Linusa Torvaldsa na listach dyskusyjnych), nie spełniają wymogów stawianych przez europejskie prawo patentowe, gdyż nie mają charakteru technicznego (europejskie prawo patentowe zakazuje patentowania algorytmów, struktur danych czy samego oprogramowania).

O sprawie tej donosi znany lobbysta Microsoftu i Oracle'a Florian Müller, autor bloga FOSS Patents. Przewiduje on rychłe odwołanie od tej deyczji do Bundesgerichtshofu (federalnego trybunału sprawiedliwości – BGH). Odwołanie takie może być skuteczne, gdyż już wcześniej w tej sprawie BGH unieważnił decyzję BPatG, w swojej decyzji z 2010 roku (punkty 31 i 32) uznając opatentowany wynalazek za mający charakter techniczny.

Unieważnienie patentu przez BPatG mimo istniejącego już orzecznictwa w tej sprawie sędzia Sredl uzasadniła jednak obecnym wymogiem analizy charakteru techniczności dla każdego twierdzenia o innowacyjności nowego rozwiązania. Nietechniczne elementy takich twierdzeń nie mogą mieć wpływu na tę ocenę. Dlatego sąd patentowy podziela stanowisko Motoroli, uznając że ujawnienie nowych dowodów wcześniej istniejących rozwiązań pozwala zakwestionować innowacyjność i nieoczywistość patentu Microsoftu.

Werdykt BPatG zostanie przedstawiony na piśmie, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, za kilka miesięcy. Jeśli Microsoft odwoła się od tej decyzji, to jak twierdzi Müller, postępowanie apelacyjne może rozpocząć się najwcześniej w drugiej połowie 2015. Jego wynik będzie więc przede wszystkim symboliczny – gdyż ważność patentu na system plików FAT wygasa wiosną 2014 roku.

Mimo że decyzja niemieckiego sądu dotyczy tylko obszaru Unii Europejskiej (sąd patentowy UE zajmuje się wyłącznie sprawami przeciwko UE – we wszystkich innych wypadkach europejską jurysdykcję mają krajowe sądy patentowe), to jednak porażka Microsoftu ma dalej idące implikacje, ze względu na skłonność do ujednolicania systemów patentowych, ponad jurysdykcjami. Już niejednokrotnie sądy patentowe UE i USA w swoich werdyktach brały pod uwagę sytuację po drugiej stronie Atlantyku, a zwycięstwo w sprawie patentu na FAT może tylko zachęcić Motorolę (a może i innych producentów urządzeń z Androidem) do podważania kolejnych, „innowacyjnych” patentów Microsoftu.

© dobreprogramy

Komentarze