Podpis elektroniczny

Strona główna Aktualności

O autorze

16 grudnia Leszek Balcerowicz, prezes Narodowego Banku Polskiego wraz z Jackiem Piechotą, ministrem gospodarki podpisali protokół stworzenia kluczy elektronicznych, które będą służyły do fizycznego uruchomienia systemu podpisu elektronicznego w Polsce.

Bezpośrednio czuwać nad zabezpieczeniem i przechowywaniem kluczy bazując na odpowiedniej infrastrukturze ma spółka Centrast, która na mocy Ustawy o podpisie elektronicznym pełni funkcje usługowe na rzecz Ministra Gospodarki, który nadzoruje całościowo system podpisu. Dotychczas nie rozpoczęto wystawiania koniecznych cyfrowych certyfikatów służących do poświadczania tożsamości osób i podmiotów korzystających z podpisów elektronicznych mających moc zwykłego podpisu. Obecnie jednak Centrast jest gotów do wydawania odpowiednich certyfikatów i obsługi wystawców podpisów elektronicznych.

Źródło: ComputerWorld

© dobreprogramy
s