WP, następny krok w stronę przepaści...

Strona główna Aktualności

O autorze

26 marca odbędzie się w Gdańsku rozprawa w sprawie ogłoszenia przez Wirtualną Polskę upadłości. We wtorek odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy Wirtualnej Polski, niestety nie osiągnięto jednak porozumienia w kwestiach najważniejszych. Skonfliktowani akcjonariusze WP (właścicielem 80 proc. akcji jest TP Internet z grupy TP SA, resztę mają spółki GIF i Key 7) w ogóle nie głosowali nad podniesieniem kapitału WP. Punkt ten zdjęto z programu obrad z woli TP Internet. Zastrzyk finansowy jest jednak niezbędny, jeśli bankrutujący portal (najstarszy i dziś drugi co do wielkości w kraju) ma się utrzymać na rynku. Nie wiadomo więc czy jeszcze przed marcową rozprawą portal nie zawiesi swojej działalności.

© dobreprogramy
s