ZUS z Prokomem się nie rozstaje

Strona główna Aktualności

O autorze

Współpraca Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Prokomem stale się rozwija. 16 grudnia bieżącego roku Prokom Software S.A. zawarł z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) umowę na świadczenie usług administrowania i eksploatowania wydzielonymi obszarami Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) ZUS.

Całkowita wartość usług zleconych w kontrakcie wynosi 138,2 mln PLN. Umowa będzie wykonywana przez okres 21 miesięcy, do października 2007 roku.

© dobreprogramy
s