100 milionów kary dla TP S.A.

Strona główna Aktualności

O autorze

TP S.A.

została ukarana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej karą w wysokości 100 milionów złotych. W dniu 25 września 2006 r. Prezes UKE, Anna Streżyńska podpisała decyzję nakładającą na Telekomunikację Polską S.A. karę płatną do budżetu Państwa.

Kara została nałożona w związku z nieuprawnionym wiązaniem oferty usług dostępu do Internetu neostrada tp oraz usług telefonicznych. Jak informuje UKE sprzeczne z prawem telekomunikacyjnym wiązanie ofert prowadziło do naruszenia przepisów nakładających na TP S.A., jako operatora posiadającego znaczącą pozycję rynkową, obowiązku kształtowania ceny usług na podstawie kosztów ich świadczenia, według przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów zrozumiałych dla użytkowników.

UKE podsumowuje, że w przypadku łączonej oferty abonamentu telefonicznego i neostrady tp nie jest możliwa ocena czy ceny poszczególnych usług wchodzących w skład tego pakietu są uczciwe, zarówno w aspekcie konsumenckim jak i konkurencyjnym.

Szersze uzasadnienie zamieszczono w materiale prasowym zamieszczonym na stronach UKE.

© dobreprogramy
s