7 mln Internautów w Polsce

Strona główna Aktualności

O autorze

Jak wynika z badania Interbus przeprowadzonego przez TNS OBOP w listopadzie 2003 roku - liczba Internautów w Polsce wynosi 7,1 mln, co stanowi 23 proc. osób powyżej 15 roku życia. Natomiast z ogłoszonych kilka dni temu badań firmy SMG/KRC Poland Media SA, wynika, że na koniec października było nas 6,45 mln. Ponad pół miliona osób w ciągu miesiąca to bardzo dobry wynik, chyba że wpływ na te liczby miała różnica w liczbie wywiadów przeprowadzonych przez obie firmy badawcze.

Dane TNS OBOP pochodzą z ciągłego badania Interbus zrealizowanego w miesiącu listopad 2003 roku przez TNS OBOP na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia. Zrealizowano 1005 wywiadów. Podczas gdy, firma SMG/KRC Poland Media SA przeprowadziła 8 tys. wywiadów w ogólnopolskiej grupie osób w wieku 15-75 lat.

Badanie TNS OBOP potwierdza dominację portalu Onet.pl (96,6 proc.) jako najbardziej znanego wśród Internautów. Tuż za nim plasują się Wirtualna Polska (92 proc.) oraz Interia (79,2 proc.). Wśród Internautów deklarujących znajomość wspomaganą poszczególnych serwisów i portali internetowych można zauważyć przewagę mężczyzn, szczególnie widoczna jest ona dla serwisów o tematyce komputerowej (ponad 70% deklarujących znajomość wspomaganą serwisów to mężczyźni).

Internauci deklarujący znajomość wspomaganą portali i serwisów internetowych to zazwyczaj ludzie młodzi (61% to osoby w wieku 15 lat - 29 lat) oraz uczniowie i studenci (44%). Wyjątek stanowią portale i serwisy o profilu biznesowym, gdzie odsetek uczniów, wśród deklarujących znajomość wspomaganą jest niższy (np. Panorama Firm - 38,5%).

© dobreprogramy
s