Regulamin konkursu „Wakacyjne zabawy z NVIDIA SHIELD”

Regulamin konkursu „Wakacyjne zabawy z NVIDIA SHIELD”

Redakcja
21.06.2015 10:43, aktualizacja: 29.06.2015 13:49
 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Wakacyjne zabawy z NVIDIASHIELD” jest firma

dobreprogramy sp. z o. o. z siedzibą 51-145 Wrocław, Al.Kasprowicza 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców KrajowegoRejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000462650,właściciel portalu działającego pod adresem internetowymhttp://www.dobreprogramy.pl, zwany dalej „Organizatorem”.

 1. Fundatorem nagród w postaci sprzętu komputerowego:
 • tablet NVIDIA SHIELD 16 GB + pad SHIELD Controller + etui SHIELD TabletCover
 • tablet NVIDIA SHIELD 16 GB
 • karta graficzna Palit GeForce GTX 750 Ti KalmX

jest Organizator.

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określazasady uczestnictwa w Konkursie „Wakacyjne zabawy z NVIDIASHIELD”.
 1. Udział w Konkursie oznacza zgodę uczestnika konkursu nazastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.Szczegółowe informacje na temat konkursu zostaną opublikowane naPortalu.
 1. Konkurs skierowany jest do czytelników Portalu.
 1. Uczestnikiem Konkursu organizowanego za pośrednictwem Portalumoże być każda osoba posiadająca aktywne konto w portaludobreprogramy.pl, poza osobami zatrudnionymi w firmach dobreprogramysp. z o. o., GammaPR, oraz ich rodzinami.
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać trzy zadaniaprzedstawiane na łamach Portalu, we wpisach zatytułowanych nazwąKonkursu.
 1. Organizator udostępnia konto pocztowe, na które przesyłanepowinny być rozwiązania zadań.
 1. Wszystkie odpowiedzi zostaną ocenione przez jury konkursowe,składające się z członków redakcji portalu dobreprogramy.pl. Zakażdą odpowiedź można uzyskać maksymalnie 10 punktów. WKonkursie maksymalnie można zdobyć 30 punktów. Ranking wynikówuczestników Konkursu zostanie przedstawiony w terminie do 14 dni pojego zakończeniu.
 1. Trzy osoby, które uzyskały łącznie przynajmniej 50%możliwych do uzyskania punktów (15), zdobywając kolejno największąliczbę punktów, otrzymają nagrody rzeczowe – sprzętkomputerowy, w kolejności:
 • miejsce 1. tablet NVIDIA SHIELD 16 GB + pad SHIELD Controller + etuiSHIELD Tablet Cover
 • miejsce 2. tablet NVIDIA SHIELD 16 GB
 • miejsce 3. karta graficzna Palit GeForce GTX 750 Ti KalmX

W wypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez zwycięzców,o rozdziale nagród zadecyduje losowanie.

 1. W przypadku nagród przekraczających kwotę objętązwolnieniem przedmiotowym od podatku dochodowego od osób fizycznychzgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatkudochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 (Dz. U. 1991 Nr80 poz.350), podatek od nagród zostanie opłacony przezOrganizatora.
 1. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartośćpieniężną.
 1. Konkurs rozpoczyna się 21 czerwca 2015 r. i trwa do 3 lipca 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 lipca 2015r., a lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie Portalu.
 1. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora, w ciągu 14dni od ogłoszenia zwycięzców.
 1. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do podania danychosobowych, które są niezbędne do przekazania im nagród.Organizator zapewnia bezpieczny system przekazania takich danych.
 1. Redakcja Portalu będzie kontaktować się ze zwycięzcamidrogą e-mailową.
 1. W przypadku braku odpowiedzi od zwycięzcy przez 14 dninagroda ulega przepadkowi.
 1. Wzięcie udziału w Konkursie równoznaczne jest, w przypadkuotrzymania nagrody, ze zgodą na opublikowanie imienia i nazwiskaoraz miejscowości zamieszkania uczestnika na stronach Portalu, atakże opublikowanie nagrodzonych odpowiedzi i rozwiązań.
 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany postanowieńniniejszego Regulaminu w okresie trwania konkursu, poprzezzamieszczenie uaktualnionego tekstu Regulaminu.
 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczeniauczestnika z Konkursu bez podania przyczyny.
 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między OrganizatoremKonkursu a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez właściwy sądpowszechny dla siedziby Organizatora.

Programy

Aktualizacje
Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)