Blog (22)
Komentarze (706)
Recenzje (13)

Oddajemy naszego smartphone'a do serwisu, czyli jak to sie robi w Polsce ... część 2 ... rozwiązanie.

Strona główna@_tommy_Oddajemy naszego smartphone'a do serwisu, czyli jak to sie robi w Polsce ... część 2 ... rozwiązanie.
06.12.2012 22:16

Obiecałem napisać co i jak się zakończyło, czyli wracam do  pierwszego wpisu . .. Proszę bardzo, tak klient właśnie został po polsku wy%$#&ny na prawie 4 stówki ;

Okazało się, że jest ekspertyza serwisu o którą domagałem się bo chciałem mieć wgląd w dokumentację naprawy. Jak widać ów dokumentacja wyszła dopiero po tym, jak Play dostał ode mnie maila odnośnie odwołania się od podjętej decyzji o uszkodzonym telefonie ktory nie podlega naprawie i gwarancji z powodu "ingerencji cieczy"

Dla mnie sprawa wygląda po krotce tak - nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności ale zawsze klient musi płacić nawet jak nie z jego winy telefon został potraktowany "cieczą" ;)

bDUsiMmv

Szanowny Panie,

odnosząc się do e-maila, którego otrzymałam 30 listopada 2012 roku, dotyczącego naprawy telefonu, poniżej przedstawiam swoje wyjaśnienia.

Zawierając umowę operator zobowiązuje się do świadczenie usług, a zakup telefonu jest odrębną czynnością. Jest to narzędzie, za które pośrednio odpowiedzialny jest Producent. W związku z czym do każdego aparatu dodawana jest karta gwarancyjna, na podstawie której może Pani rościć prawa do naprawy przez Autoryzowany Serwis Producenta.

Zgodnie z Art. 577. § 1. (217) Kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz sprzedana ma wady, sprzedawca powinien niezwłocznie je usunąć. Zgodnie z tym zapisem został zachowany odpowiedni czas, który upłynął od momentu przekazania telefonu z Punktu Sprzedaży Play do serwisu.

bDUsiMmB

Art. 577. § 1. (217) Kodeksu cywilnego

Odnosząc się do zgłoszeń o numerach tu padają numery zgłoszeń informuję, że zapoznałam się z przedstawioną przez Pana sprawą i w wyniku podjętych działań uzyskałam informację, że serwis odmówił naprawy telefonu, ponieważ stwierdzono zalanie urządzenia, co było przyczyną utraty praw do gwarancji. Zaznaczam, że gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Jednocześnie potwierdzam, że pracownicy Punktu Sprzedaży Play oraz serwisu dokonali wszystkich niezbędnych czynności oraz standardów związanych z zabezpieczeniem telefonu. Dodam, że pracownicy salonu uzyskali ekspertyzę z przeglądu urządzenia.

Wyjaśniam, że zawierając umowę operator udostępnia Kartę SIM/USIM, która spełnia wszystkie wymagania sieci i umożliwia dostęp do usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Play. Jest to zgodne z § 2 pkt 6 Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów. W związku z tym brak możliwości korzystania z usług z powodu uszkodzonego telefonu z przyczyn nie leżących po stronie operatora, nie stanowi podstawy do anulowania opłat, które są naliczone prawidłowo, zgodnie z obowiązującym Pana Regulaminem Oferty Promocyjnej Super All Inclusive MAX 30.03. Biorąc po uwagę powyższe wyjaśnienia reklamacja została uznana za niezasadną.

§ 2 pkt 6 Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów. Regulaminem Oferty Promocyjnej Super All Inclusive MAX 30.03

bDUsiMmC

Przepraszam, jeżeli jakość obsługi przez pracowników Punktu Sprzedaży Play nie była dla Pana satysfakcjonująca. W ramach rekompensaty przyznałam 10 zł rabatu na abonament przez 3 okresy rozliczeniowe, który będzie obowiązywał od 10 grudnia 2012 roku do 9 marca 2013 roku.

Pozostaję w przekonaniu, że przedstawione wyjaśnienia są wystarczające i pozwolą na zakończenie sprawy.

Zachęcam do wysłania bezpłatnego SMSa (w sieci PLAY) na numer: 8009 i wpisanie w treści odpowiedniej cyfry: 6 – doskonała, 5 – bardzo dobra, 4 – dobra, 3 – przeciętna, 2 – słaba, 9 – trudno powiedzieć. Dzięki temu może Pan ocenić jakość stworzonej przeze mnie odpowiedzi. Dziękuję.

Z poważaniem z wiadomych powodów usunąłem nazwisko pani konsultantki Specjalista ds. reklamacji Powyższa odpowiedź wyczerpuje drogę postępowania reklamacyjnego. Informujemy, iż przysługuje prawo wniesienia odwołania od podjętej decyzji do Działu Rozpatrywania Odwołań od Reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Zgodnie z §7 ust. 2 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. nr 226 poz. 2291) dalszych roszczeń można dochodzić również w postępowaniu sądowym przed sądem powszechnym właściwym dla miejsca zawarcia umowy, w postępowaniu mediacyjnym przed Prezesem UKE, lub przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Prezesie UKE.

Udostępnij:
bDUsiMnr