Czy i kiedy w Polsce pojawią się cyfrowe dokumenty tożsamości?

Strona główna Aktualności

O autorze

Na początku bieżącego miesiąca odbyła się w warszawskim Belwederze konferencja na temat: "Cyfrowe Dokumenty Tożsamości. Odległa przyszłość czy bliska konieczność?". Celem konferencji było, zgodnie z tytułem, zaprezentowanie i omówienie celów, metod i dotychczasowych doświadczeń krajowych i zagranicznych w zakresie elektronicznych dokumentów tożsamości i związanych z nimi technologii informatycznych.

Elektroniczna identyfikacja obywateli to w dobie ekspansji terroryzmu jeden z najważniejszych narzędzi budowy bezpieczeństwa publicznego; Polska ma w tej mierze jeszcze wiele do zrobienia ale nasz dotychczasowy dorobek nie daje powodów do wstydu i jesteśmy nieźle przygotowani technologicznie i logistycznie do szybkiego rozwoju systemów bezpieczeństwa publicznego z wykorzystaniem metod elektronicznej identyfikacji; największa bariera rozwojowa w tym zakresie, jaką jest ograniczony budżet, da się pokonać w trybie partnerstwa prywatno-publicznego - to są główne wnioski z Konferencji.

Więcej wniosków i stwierdzeń jakie padły na Konferencji znaleźć można na stronie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

W konferencji tej wzięło udział ok. 70 osób - członków Sejmu i Senatu oraz przedstawicieli m.in. Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Kancelarii Prezydenta RP, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Infrastruktury, Komitetu Integracji Europejskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

© dobreprogramy
s