DIALNET w całej Polsce

Strona główna Aktualności

O autorze

Telefonia DIALOG S.A. i Telekomunikacja Polska S.A. podpisały umowę o dostępie do sieci TP na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych (BSA - bitstream access).

Podpisana umowa umożliwi nam zaproponowanie naszych usług szerokopasmowego dostępu do Internetu Dialnet DSL klientom TP korzystającym z linii telefonicznej TP - mówi Sławomir Szych, prezes zarządu Telefonii DIALOG. Równolegle pracujemy nad aspektem technicznym - dostęp do węzłów sieci TP, dostosowanie informatycznych aplikacji bazodanowych i rozliczeniowych - oraz nad przygotowaniem oferty produktowej skierowanej do klientów TP. Docelowo chcemy by oferta kierowana do tej grupy była identyczna z ofertą dostępową świadczoną w naszej sieci. Klient będzie po prostu klientem Dialogu, a kwestia infrastruktury na której oparte będą usługi z których korzysta, nie będzie go bezpośrednio dotyczyła.

Oferta usług internetowych Dialogu kierowana do abonentów TP S.A. będzie wprowadzona w 2007 roku. Ostateczny termin uruchomienia zależy od terminu uzyskania fizycznego dostępu do sieci TP oraz dynamiki prac uzgodnieniowych między stronami.

Równolegle do projektu BSA, Dialog oczekuje na decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie usług hurtowego zakupu abonamentu (WLR - Wholesale Line Rental) - wniosek o decyzję regulatora został złożony w sierpniu br.

© dobreprogramy
s