To nie Microsoft :)

Strona główna Aktualności

O autorze

Panda Software poinformowała o koniu trojańskim Sdbot.N. Sdbot.N został masowo rozesłany pocztą e-mail, wiadomość podszywa się pod list z firmy Microsoft. Jej temat to: Microsoft Security Update, a załącznik nosi nazwę MS03-047.EXE.

Po otwarciu załącznika Sdbot.N uruchamia się rezydentnie i łączy z siecią poprzez kanał IRC. Koń trojański umożliwia skanowanie i przekierowywanie portów TCP/IP, pobieranie i uruchamianie aplikacji z zewnątrz, aktualizacje konia trojańskiego, atak typu denial of service (DoS), a także rozsyłanie kopii konia trojańskiego poprzez IRC.

Tak więc nie otwierajmy tych załączników, prawdziwe update`y nigdy nie są rozsyłane pocztą...

© dobreprogramy
s