Województwo dolnośląskie zamówiło nowy portal informacyjny dla ludności. Koszt wykonania: 65 mln złotych

Strona główna Aktualności

O autorze

Województwo dolnośląskie niebawem dołączy do elitarnego klubu posiadaczy najdroższych portali internetowych na świecie. Co prawda projektowi przygotowywanemu pod nazwą Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask daleko do brytyjskiego businesslink.gov.uk (którego stworzenie i utrzymanie w okresie trzech lat kosztować miało podatników 105 mln funtów, tj. ok. 515 mln złotych), ale i tak przedstawiona w Portalu Funduszy Europejskich cena robi wrażenie – koszt uruchomienia przekroczy 65 mln złotych, a utrzymanie przez kolejnych pięć lat kosztować będzie 5 mln złotych.

Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego podpisano umowę na utworzenie portalu, który, wg słów wicemarszałka Jerzego Łuźniaka będzie całkowicie nowym portalem informacyjnym, gdzie znajdą się najbardziej aktualne informacje z Dolnego Śląska. Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą tego ambitnego projektu została warszawska spółka Qumak SA, która do końca 2014 roku musi przygotować zarówno infrastrukturę serwerową serwisu i warstwę software'ową, jak i początkową zawartość informacyjną, dotyczącą takich dziedzin jak gospodarka regionu, jego historia, ochrona zabytków, archeologia, geografia, turystyka i ochrona środowiska. Producent i operator zapewnić ma także promocję i marketing serwisu, m.in. poprzez system „Videobanerów”, mających być multimedialnym kanałem informacyjnym dla społeczeństwa dolnośląskiego i wyświetlających na ekranach o powierzchni 5 m kw. treści zawarte w portalu.

W ramach umowy Qumak SA przygotować ma też aktualną ortofotomapę (czyli mapę ze zdjęć lotniczych, o ujednoliconej skali i wpasowanych w osnowę geodezyjną), oraz zintegrować z nią zawartość informacyjną publikowaną na portalu, bezpośrednio z poziomu systemu zarządzania treścią, tak by kliknięcie obiektu na mapie zwracało cały zbiór dotyczących go treści. Mechanizm ten ma zapewniać wyszukiwanie i wizualizację tras, czy lokalizowanie obiektów w zadanym promieniu od wskazanego punktu.

Szczegółowość wymogów postawionych przez zamawiającego sugeruje, że od początku chodziło o wykorzystanie konkretnych rozwiązań. Techniczne wymogi określono bardzo precyzyjnie, zarówno dla sprzętu jak i oprogramowania – przykładowo serwery blade mają obsługiwać minimum 768 GB RAM i być w stanie osiągnąć (bez podkręcania!) min. 30 tys. punktów w teście PassMark CPU Mark, zaś serwer aplikacji umożliwiał konfigurację komponentów w aplikacjach webowych (…) za pomocą adnotacji Java 5.

Projekt nie jest nowy. Po raz pierwszy przymierzano się do niego w 2009 roku, jednak w 2011 roku rozpisany przetarg, do którego przystąpiły Comarch, Sygnity, IBM Polska i HP Polska unieważniono, ze względu na niemożliwość dochowania terminu realizacji zamówienia wpisanego w przedstawionych warunkach przetargu. Wówczas to wartość zamówienia szacowano na 50-52 mln złotych.

Czy coś takiego może się opłacać? Twórcy analizy kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych portalu podkreślają, że nie można tu stosować zwykłej analizy finansowej. W dodatku, jako że projekt oceniono jako mały (tj. oszacowany na mniej niż 25 mln EUR), nie jest też konieczna pełna analiza kosztów i korzyści społecznych, więc wystarczy opis oddziaływań społeczno-ekonomicznych pod kątem jakościowym i ilościowym. Z opisu tego wynika m.in., że portale takie jak eDolnySlask stwarzają nowe możliwości komunikacji oraz dystrybucji informacji, a realizacja projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego silnie oddziałuje na cały region, skutkując stymulacją rozwoju gospodarczego, poprawą atrakcyjności inwestycyjnej regionu, promocją regionu, poprawą jakości życia mieszkańców, wzrostem konkurencyjności regionu i animacją społeczeństwa.

Cele te są szczytne, jakkolwiek byłyby niemierzalne. Z bardziej mierzalnych danych można wymienić 19 bezpośrednio utworzonych dodatkowych miejsc pracy (w tym dla jednego prezesa zarządu i dziewięciu kobiet) oraz milion odwiedzin rocznie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

© dobreprogramy
s