Akronimy internetowe

Akronim internetowy to skrót z pierwszych liter często używanego wyrażenia lub zdania. Często spotkać można się również z tendencją do zastępowania sylab lub słów pojedynczymi znakami równoważnymi im fonetycznie np. 4U (for you), CU (see you), F2F (face to face), W8 (wait). Podobne zjawisko występuje również w języku polskim np. 6 (cześć), 3ym się (trzymaj się).

Z akronimami można się spotkać np. podczas rozmów przez komunikatory internetowe, jak również na rożnego rodzaju forach. Ich stosowanie ma kilka zasadniczych celów z których dwa zaważyły na ich popularności w internetowym świecie. Pierwszym jest oszczędzanie czasu potrzebnego na wypowiedź, lub staranie się przekazać jak największą ilość informacji w jak najkrótszym czasie. W związku z czym powstają skrócone wersje wypowiedzi (na przykład „zw” zamiast „zaraz wracam”). Drugim powodem dla którego stosujemy skróty jest chęć podkreślanie swojego „obycia” w internecie i znajomości obowiązującego tu języka. Stosowanie i rozumienie akronimów stanowi jeden z elementów wyróżniających internautów jako pewną grupę społeczną, charakteryzującą się swoistą etykietą językową, zwaną netykietą.

reklama

Skróty internetowe, czasami ułatwiają życie, czasem ich nadmierne stosowanie je utrudnia, są obecnie powszechnie używane i stosowane w komputerowym świecie, możesz ich nie lubić, mogą ci się nie podobać, ale na pewno każdemu przyda się ich znajomość:

? - Please explain
?4U - Question for you
2L8 - Too Late
2U2 - To you too
AAMOF - As A Matter Of Fact
ADN - Any Day Now
AFAIAA - As Far As I Am Aware
AFAIC - As Far As I'm Concerned
AFAICT - As Far As I Can Tell
AFAIK - As Far As I Know
AFAIR - As Far As I Recall
AFAIUI - As Far As I Understand It
AFK - Away From Keyboard
AGAN - As Good As New
AIC - Ain't It Cool
AISB - As I Said Before
AISI - As I See It
AIUI - As I Understand It
AIW - As It Were
AKA - Also Known As
ALOIA - A Lot Of It Anyway
AMAP - As Many/Much As Possible
ASAP - As Soon As Possible
ATB - All The Best
ATM - At The Moment
ATTN - Attention
AYT? - Are You There?

B4 - Before
B4N - Bye For Now
BAC - Back At Computer
BAK - Back At Keyboard
BBIAB - Be Back In A Bit
BBIAF - Be Back In A Few
BBL - Be Back Later
BBN - Bye Bye Now
BBS - Be Back Soon
BC - Because
BF - Boyfriend
BFN - Bye For Now
BKA - Better Known As
BOT - Back On Topic
BRB- Be Right Back
BSOD - Blue Screen Of Death
BTL - Better Than Life
BTW - By The Way
BYKT - But You Knew That

CB - Call Back
CID - Consider It Done
CIO - Check It Out
CM - Call Me
CRAFT - Can't Remember A F'ing Thing
CU - See You

F2F - Face to Face
FTF - Face To Face
FTL - Follow The Link

G2G - Got to Go
GA - Go Ahead
GAL - Get A Life
GF- Girlfriend
GM - Good Move
GTFO - Get The *uck Out

HF - Have Fun

IAC - In Any Case
IC - I See
IDGI - I Don't Get It
IDK - I Don't Know
IK - I Know
IMAO - In My Arrogant Opinion
IMCO - In My Considered Opinion
IME - In My Experience
IMHO - In My Humble Opinion
IMO - In My Opinion
IRL - In Real Life

J/K - Just Kidding
J/P - Just Playing
JAT - Just A Thought
JIC - Just In Case
JMHO - Just My Humble Opinion
JMO - Just My Opinion

KIT - Keep In Touch
KMA - Kiss My Ass

L8R - Later
LMAO - Laughing My @ss Off
LOL - Laughing Out Loud
LY - Love You
LYK - Let You Know

MO - My Opinion
MSG - Message
MTF - More To Follow

NC - No Comment
ND - Nearly Done
NIYL - Not In Your Life
NM - Never Mind
NMJC - Nothing Much, Just Chilling
NP - No Problem

OMG - Oh My God
OT - Off Topic
OTF - On The Floor

PLZ - Please
PM - Private Message
POV - Point Of View
PPL - People

QT - Cutie

RE - Regarding
RL - Real Life
ROTF - Rolling On The Floor
ROTFL - Rolling On The Floor Laughing
ROTFUTS - Rolling On The Floor Unable To Speak

STFU - Shut The F* Up

TA - Thanks Again
TAL - Thanks A Lot
TMA - Take My Advice
TMF - Too Much Fun
TNX – Thanks
TTYL - Talk To You Later
TY- Thank You
TX - Thanks

U2 - You too
UR - You are

W8 - Wait
WB - Welcome Back
WBS - Write Back Soon
WDTM - What Does That Mean?
WE - WhatEver
WRUF? - Where are you From?
WTF - What The F'?
WTG - Way To Go!
WTH - What The Hell?
WUF? - Where are you From? 

internet
reklama

Komentarze