Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.    X

Radio, Krótkofalarstwo — fale radiowe cz. 1/2

Na wstępie chciałbym przeprosić za opóźnienie w publikacji tego wpisu. Dopiero teraz mam czas na dokończenie tego, co zacząłem w ubiegłe wakacje.

W pierwszej części serii opisałem historię odkryć i eksperymentów z falami radiowymi, panów Hertza, Tesli i Marconiego, początków wykorzystywania tego zjawiska oraz zasady działania pierwszych odbiorników i nadajników radiowych.

W drugiej części skupiłem się na krótkofalarstwie - hobby wykorzystywania fal radiowych, satelitów radioamatorskich, stacji kosmicznych i zjawisk atmosferycznych do zapewnienia jak najdalszych łączności, budowy własnych radioodbiorników i nadajników, satelitów, przemienników i balonów near-space.

Pamiętacie jeszcze Sama, prawda?

W tym i kolejnym wpisie postaram się opisać sposób propagacji fal radiowych o różnych częstotliwościach, a także ciekawsze zastosowania różnych pasm radiowych. Postaram się też wyjaśnić czym są fale radiowe oraz jak przy ich pomocy przesyłany jest dźwięk i inne dane.

Widmo

Powyższa ilustracja przedstawia spektrum fal elektromagnetycznych lub inaczej ich widmo. Znajdują się tam różne zakresy fal takie jak fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło widzialne czy promienie rentgenowskie. Pewnie każdy z czytelników widział już ten obrazek nie raz. Każde z tych pasm ma swoje własne unikalne charakterystyki. Część z nich może przykładowo przebijać naszą atmosferę, część jest przez nią pochłaniana (co oznacza że atmosfera jest dla tych fal "czarna"), a dla jeszcze innych fal, atmosfera może przypominać lustro i odbijać je.

No dobra, ale czym w zasadzie są te fale?

Załóżmy że przez przewodnik - np. prosty miedziany drut, przepływa prąd elektryczny o stałym napięciu 20V. W chwili gdy napięcie to ulega zmianie np. na odwrotne (-20V), prąd zaczyna płynąć w przeciwnym kierunku, a w okolicy przewodnika chwilowo zaburzone zostaje pole magnetyczne. To samo dzieje się gdy przepływ prądu zostaje przerwany - np. po przecięciu kabla.

Jeśli to zdarzenie ma miejsce określoną ilość razy w ciągu sekundy, a kolejne powtórzenia następują w równych odstępach czasowych, generujemy fale elektromagnetyczną o częstotliwości równej ilości takich zdarzeń w ciągu sekundy. Przykładowo dla wygenerowanie fali o częstotliwości 20 MHz, należało by powtarzać taką zmianę 40 milionów razy w ciągu sekundy, np. 40 milionów razy odwracając napięcie lub przerywając przepływ prądu. 40, a nie 20, dlatego że pełny okres fali to zmiana i powrót na pozycję wyjściową, czyli ponowna zmiana.

Najczęściej do generowania fal elektromagnetycznych stosuje się prąd przemienny o napięciu przyjmującym, w czasie, kształt sinusoidy i regularnie przechodzącym przez "zero" (np od 20V do -20V). Jest to najlepsze rozwiązanie gdyż nie powstają wtedy fale o częstotliwościach harmonicznych śmiecące w eterze (szereg Fouriera, wyjaśnienie w 7. komentarzu).

Wracając do spektrum...

Im wyższa częstotliwość tym więcej pasma możemy wokół niej zająć. Przykładowo jeśli sygnał zajmuje pasmo 200 kHz i umieścimy go wokół fali nośnej 1500 kHz to zajmie on częstotliwości od 1400 do 1600 kHz. Stracimy w ten sposób znaczną część pasma. Jeśli natomiast nasz szeroki na 200 kHz sygnał umieścimy w zakresie mikrofal, powiedzmy 5 GHz, to zajmie on znikomą część spektrum - od 4,9999 do 5,0001 GHz. Większa szerokość pasma przekłada się bezpośrednio na większą ilość bitów które będziemy w stanie przesłać w ciągu sekundy w przypadku sygnału cyfrowego. Dlatego niskie częstotliwości (a zarazem, fale o większej długości) nie nadają się do transmisji cyfrowej. Wymusza to także stosowanie modulacji o mniejszej zajętości pasma dla sygnałów analogowych, a to skutkuję niską jakością dźwięku.

Do modulacji wrócę jeszcze w kolejnym wpisie.

Fale radiowe bardzo długie, długie i średnie

Fale bardzo długie (VLF - Very Low Frequency, 3-30 kHz, 100-10 km), długie (LF - Low Frequency, 30-300 kHz, 10-1 km) i średnie (Medium Frequency, 300-3000 kHz, 1000-100 m) mogą z łatwością pokonywać duże odległości. Budynki i ukształtowanie terenu nie stanowi dla nich przeszkody. Przenikają one ściany i uginają się, podążając za krzywizną ziemi. Taką falę powierzchniową, w zależności od częstotliwości, możemy odebrać nawet tysiące kilometrów dalej. Fale te są z natury wielokierunkowe i nie można ich skupiać przy pomocy anten kierunkowych. Wymagają stosowania ogromnych anten nadawczych, których długości w najbardziej skrajnych przypadkach wynoszą nawet połowę długości tych fal, a więc sięgają nawet dziesiątek kilometrów.

Fale bardzo długie mają niemal globalny zasięg i są zdolne do przenikania wody. Większość fal w pozostałych zakresach jest przez wodę odbijana. Uniemożliwia to komunikację pod wodą, ale poprawia zasięg na powierzchni (odbicie od tafli wody). Fale bardzo długie wykorzystywane są przez wojsko do komunikacji z łodziami podwodnymi oraz do globalnej nawigacji. Tak! Przed GPS-em istniały podobne systemy pozycjonowania o zasięgu globalnym, wcale nie wymagające do działania satelitów. System OMEGA składał się z ośmiu nadajników umieszczonych na powierzchni Ziemi i umożliwiał ustalanie pozycji z dokładnością do jednej mili morskiej, czyli około 2 km. Z takich rozwiązań korzystano głównie na statkach. Do dziś pozostaje w użyciu Rosyjski odpowiednik systemu Omega - RSDN-20. Warto zauważyć że całkowite pasmo tych fal to 27 kHz. Nie wystarczyło by ono nawet na jedną stację radiową UKF FM (np. RMF FM). Jest to też szerokość odpowiadająca 1/740 pojedynczego kanału WiFi.

W zakresie fal długich i średnich, fale nie mogą już przenikać wody. Nadal jednak największe znaczenie dla propagacji nadawanego sygnału ma fala powierzchniowa. W porównaniu z falami bardzo długimi, jej zasięg jest jednak znacznie niższy. Fale te są wykorzystywane głównie do radiodyfuzji (ang. broadcastingu), czyli transmisji radia programowego, takiego jak choćby Program Pierwszy Polskiego Radia. Na falach długich, z uwagi na większy zasięg, nadawane są programy ogólnokrajowe. Na falach średnich, programy o zasięgu lokalnym. Listę takich lokalnych stacji możemy znaleźć pod tym linkiem.

Fale krótkie

Fale krótkie (High Frequency, 3-30 MHz, 10-100 m) nie uginają się tak bardzo jak fale długie i średnie, jednak zaczyna tutaj występować zjawisko odbić od przeszkód oraz zjonizowanych warstw atmosfery. W zasadzie, zjawisko to występuje już i przy falach bardzo długich, ale nie odgrywa znaczącej roli w transmisji sygnału. Z uwagi na uginanie się fal w mniejszym stopniu, komunikacja z wykorzystaniem fali powierzchniowej nie jest już tak efektywna.

Pasmo to umożliwia komunikację na dalekie odległości (DX-y), ze stosunkowo małymi mocami i z wykorzystaniem małych anten, jednak aby taka łączność mogła się odbyć, należy wykorzystać odbicia i znać zachowanie fal. Z tego względu fale krótkie mają największe zastosowanie w krótkofalarstwie i nie są powszechnie wykorzystywane do transmisji radia programowego.

Fala w zakresie fal krótkich może nawet kilkukrotnie odbić się od atmosfery i powierzchni ziemi (np. oceanu) aby powrócić do odbiorcy na innym kontynencie. W miejscach w których fala nie odbija się od Ziemi, sygnał nie będzie słyszalny na jej powierzchni.

Warunki propagacji fal krótkich nie są stałe. Zmieniają się w zależności od aktywności słońca, pory dnia i roku, a także warunków pogodowych. Jednego dnia, warunki do nawiązywania łączności z Polski do Brazylii są świetne i doskonale słyszymy tamtejsze stacje, a następnego komunikacja może być już całkowicie niemożliwa. Usłyszeć możemy natomiast krótkofalowców z Alaski lub innego odległego miejsca.

Co jedenaście lat, dzięki zwiększonej aktywności słońca, mającej wpływ na wielkość warstw jonosfery w których zaginają się i odbijają fale krótkie, propagacja tych fal polepsza się. Fale mogą wtedy wykonać większą ilość odbić, a dzięki temu, nasz sygnał zyskuje większy zasięg.

Ponieważ fale o różnych częstotliwościach odbijają się od innych warstw jonosfery, a te pojawiają się i są aktywne o różnych porach roku i dnia, każde z pasm krótkofalarskich składające się na fale krótkie, ma swoją unikalną charakterystykę propagacji opisaną poniżej. Opis pasm zaczerpnięty został z książki pt. "ABC Krótkofalowca", autorstwa Krzysztofa Słomczyńskiego SP5HS.

  • Pasmo 160m (1810-2000 kHz): w porze dziennej tylko łączności lokalne, w porze nocnej możliwe łączności z całą Europą, a przy sprzyjających warunkach (szczególnie przed świtem) łączności międzykontynentalne.
  • Pasmo 80m (3500-3800 kHz): w porze dziennej pewna łączność ze stacjami polskimi i bliższymi krajami Europy, w porze nocnej zasięg zmienny, możliwe nawiązywanie łączności w zasięgu kilku tysięcy kilometrów, szczególnie w zimie.
  • Pasmo 40m (7000-7200 kHz): właściwości zbliżone, takie jak dla pasma 80m lecz maksymalne zasięgi znacznie większe.
  • Pasmo 20m (14000-14350 kHz): w porze dziennej najlepsze pasmo do pracy międzykontynentalnej (DX), przydatne na krótkie dystanse, w porze nocnej nadaje się do pracy DX-owej tylko w niektórych okresach roku.
  • Pasmo 10m (28000-29700 kHz): w porze dziennej sporadycznie zapewnia lepsze warunki łączności DX-owych niż pasmo 20m. Silnie zależne od stanu jonosfery. W porze nocnej przydatne jedynie do lokalnej łączności na fali przyziemnej.

Powyższa lista nie obejmuje wszystkich pasm amatorskich. Część z nich została przydzielona już po wydaniu wymiennej książki, są to jednak pasma ulokowane pomiędzy wymienionymi i mają one zbliżone charakterystyki.

Na falach krótkich, poza krótkofalowcami, czasem usłyszeć można też tajemnicze transmisje, w których spiker przez kilka minut odczytuje długą serię cyfr, po czym przestaje nadawać. Najprawdopodobniej są to zaszyfrowane komunikaty dla szpiegów. Dotychczas tylko rząd Republiki Czeskiej potwierdził wykorzystywanie takich "stacji numerycznych" w trakcie wojny. Niedawno odkryto lokalizację nadajnika polskiej stacji numerycznej. Więcej na ten temat w serwisie Zaufana Trzecia Strona.

Nasłuchem takich transmisji zajmuje się projekt priyom.org. Autorzy strony przygotowują także terminarz spodziewanych transmisji, wraz z nazwą stacji, częstotliwością, używaną modulacją i godziną transmisji.

W zakresie fal krótkich znajduje się też pasmo CB radia (26 960 - 27 410 kHz). Ma ono podobną charakterystykę jak, opisane wyżej, krótkofalarskie pasmo 10m.

WebSDR

Pewnie chcielibyście już posłuchać jakiś transmisji?

Na całym świecie znajdują się odbiorniki fal długich, średnich i krótkich, a także wyższych zakresów częstotliwości, odbierające szeroki zakres częstotliwości na raz i umożliwiające odsłuch odbieranych sygnałów przez przeglądarkę Internetową. Są to tak zwane WebSDR-y. Większość z nich pracuje pod kontrolą podobnego oprogramowania pozwalającego na wybór częstotliwości, modulacji, a także prezentującego graficznie widmo odbieranego sygnału w formie "waterfalla". Często wyposażone są one dodatkowo w funkcję czatu, pozwalającego na rozmowę z innymi słuchającymi.

Pod tym linkiem znajduje się największy, znany mi, katalog WebSDR-ów posortowany pod względem odbieranych pasm i lokalizacji.

Gdyby ktoś szukał, Program Pierwszy Polskiego Radia nadawany jest na częstotliwości 225 kHz z modulacją AM.

***

Bibliografia:

  • Krzysztof Słomczyśnki SP5HS - ABC krótkofalowca
  • Andrew S. Tanenbaum - Computer Networks
  • Seria filmów popularnonaukowych "Cosmos, a spacetime odyssey"
  • Wikipedia
 

hobby

Komentarze

0 nowych
TadueusTaD   8 #1 22.07.2016 23:29

Świetny wpis, ciekawie poruszony temat :)
Może warto rozszerzyć kwestię zastosowań, np. jakiś większy artykuł o Packet Radio?

okokok   12 #2 22.07.2016 23:32

@TadueusTaD: W planach :-) Bardzo chciałbym pobawić się radiowymi BBS-ami i IP po AX.25. Tym bardziej że do Wałbrzycha gdzie było tego najwięcej mam bardzo blisko więc przypuszczalnie miałbym zasięg. Szkoda że to już nie te czasy. No ale został jeszcze APRS.

Anonim (niezarejestrowany)   5 #3 22.07.2016 23:36

Nie interesuję się absolutnie krótkofalarstwem. Ale chcę zostawić tutaj swój ślad i zakomunikować - byłem tu i mi się podobało :)

maciek03   9 #4 23.07.2016 00:32

napiszesz kiedyś coś o podsłuchiwaniu policji i innych takich?

Maxi_S   5 #5 23.07.2016 00:35

Z tym szeregiem Fouriera niejasne - co konkretnie miałeś na myśli? Ale z przyjemnością przeczytałem o czymś innym niż rozpakowywaniu sprzętu, pokemonach i innych d***relach

okokok   12 #6 23.07.2016 00:39

@maciek03: Z Policją może być ciężko, bo w większości korzystają już ze standardów cyfrowych, choć we Wrocławiu na Pilczycach słychać jakąś autostradową drogówkę. Co chwile podają PESEL-e i inne dane ;-) Najprawdopodobniej następny, po drugiej części tego wpisu, będzie wpis o nasłuchach na UKF (z dongla DVB-T i radiotelefonu), w zamierzeniu krótkofalowców, ale to przecież ten sam standard i zmienia się tylko częstotliwość.

Autor edytował komentarz w dniu: 23.07.2016 00:58
okokok   12 #7 23.07.2016 00:51

@Maxi_S: Nie chciałem już komplikować i za bardzo wchodzić w teorię. Ogólnie, każdy przebieg prostokątny, czyli naprzemienne natychmiastowe zmiany napięcia choćby od 0 do 5V można zapisać za pomocą nieskończonej sumy sinusów i cosinusów. Pierwszym "przybliżeniem" będzie fala sinusoidalna o takiej częstotliwości jak przebieg prostokątny, kolejne sinusy/cosinusy nakładające się na siebie będą upodabniać sumaryczną funkcję do przebiegu prostokątnego. Każdy kolejny stopień przybliżenia/wyraz szeregu będzie składał się z sinusów/cosunusów o coraz wyższych częstotliwościach. Moc więc będzie rozpraszać się pomiędzy różne częstotliwości i powstaną też fale o innych częstotliwościach niż zamierzone.
Tutaj przykład, bo pewnie namieszałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Synthesis_square.gif
A tak prezentuje się dystrybucja mocy i jednocześnie widmo takiego sygnału: http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/_media/microcontroller-project...
Dotyczy to każdego transmitowanego sygnału który nie jest sinusem. Jedynie idealny sinus nie ma częstotliwości harmonicznych, nie śmieci w eterze, a my nie tracimy mocy wzmacniając te śmieci. Czasem oczywiście harmoniczne się przydają, jeśli np. nie potrafimy wyprowadzić z urządzenia sygnału o danej częstotliwości, możemy wyprowadzić sygnał o niższej i odbierać harmoniczną, należy wtedy dobrze wytłumić niepotrzebne harmoniczne i pierwotną falę.
Przykład: https://github.com/cnlohr/channel3

hyouka   9 #8 23.07.2016 07:00

Małe pytanie, na starym radiu między pasmami było słychać ruskich. Ps. Jak dam głośniki na Maxa takie za 6 dych, bez włączenia muzyki to słychać jakieś znów ruskie teksty, ale jakby powtarzane co chwilę. Na lepszych głośnikach gdzie ekrany na kablach są dobre nic nie słychać. Stąd też moje pytanie, czy by odbierać pewne fale wystarczy kabel, głośnik i zasilanie bo takim cudem coś mi łapie oczywiście głośność musi być na maxa. Co to jest?

qbaz   12 #9 23.07.2016 09:19

Wpis bardzo podobał mi się :)

okokok   12 #10 23.07.2016 09:37

@hyouka: Potrzeba anteny (czyli tego kawałka nieekranowanego drutu, detektora, czyli czegoś co z prądu przemiennego "utnie" jedną połowę (od 0 w górę lub w dół) - wystarczy zwykła dioda, wzmacniacza akustycznego i głośnika. Często jest tak że gdy krótkofalowcy nadają, słychać ich u sąsiadów w telewizorach, radiach, głośnikach. Może masz jakiegoś sąsiada agenta?

Sombrer   3 #11 23.07.2016 10:45

Dobre informacje :P dobry wpis, ciekawe przedstawienie faktów obecnych

"Tylko kto i ile, i jak, to zrozumie, zapamięta i na ile" xD :P

pocolog   13 #12 23.07.2016 11:14

Fajnie się czytało. Kupa przystępnie podanej wiedzy. Dzięki za wpis.

hyouka   9 #13 23.07.2016 11:15

@okokok: Na starym radiu było to na AM. Krotkofale chyba nie nadają na aż tak duże odległości xd.

  #14 23.07.2016 11:18

Pewnie chcielibyście już posłuchać jakiś transmisji?
Tak tak tak

fiesta   15 #15 23.07.2016 12:13

"Program Pierwszy Polskiego Radia nadawany jest na częstotliwości 225 kHz z modulacją AM."
W dzisiejszym eterze pełnym zakłóceń słuchanie "Jedynki" na falach długich z modulacją AM to chyba tylko dla masochisty albo głuchego. Tym bardziej że jedynka nadaje też na paśmie UKF z modulacją częstotliwości oraz streaming dostępny jest na necie :)

Autor edytował komentarz w dniu: 23.07.2016 12:14
okokok   12 #16 23.07.2016 12:23

@fiesta: UKF będzie dopiero w kolejnej części.

okokok   12 #17 23.07.2016 12:26

@hyouka: AM to modulacja, krótkofalowcy w tym zakresie korzystają z nico "stuningowanej" odmiany AM - SSB. Możliwe że łapiesz jakąś stację na falach długich, a możliwe że nadaje ktoś kto jest dość blisko i "sieje" na wielu częstotliwościach.

Vanshei   16 #18 23.07.2016 13:06

Świetny wpis, przystępnie napisany nawet dla zielonych w temacie, przeczytałem z przyjemnością choć krótkofalarstwem i tego typu sprawami nie interesuje się wcale :)

Maxi_S   5 #19 23.07.2016 13:08

@okokok: Przypuszczałem, że właśnie o tę interpretację chodzi - pomyślałem konkretnie o przybliżeniach sygnałów i jakoś nie spasował mi ten szereg Fouriera obok idealnej sinusoidy. Teraz już wszystko w 100% jasne - dzięki za odpowiedź.

Maxi_S   5 #20 23.07.2016 13:22

@hyouka: Znane są mi przypadki "odbioru" transmisji przez "zwykłe" radio kuchenne, telewizor (analogowy), wzmacniacz "hifi" (bez podłączonego źródła sygnału).
Inny ekstremalny przykład, to "gadająca lodówka" kolegi z końca lat '80 - mieszkał w pobliżu jednostki WOP korzystającej z potężnych anten rozwieszonych na trzech masztach. Jeszcze jeden przykład to oddziaływanie radaru wojskowego, który obracając się powodował cichy, cykliczny, krótki dźwięk "bzzz..." praktycznie w każdym urządzeniu audio podłączonym do prądu: radiu, telewizorze, wzmacniaczach, magnetofonach - nawet monitorze do ośmiobitowca. Każde nagranie na kasecie miało to "bzzz...".

hyouka   9 #21 23.07.2016 13:23

@okokok: Jak na to trafię to może nagram czy napiszę ci to jest. Aczkolwiek godziny są chyba losowe tak jak i dni, w sumie to dziwne. Brzmi to jak cyfry.

okokok   12 #22 23.07.2016 13:29

@hyouka: No to AM by się zgadzało. Może masz w okolicy jakąś bazę wojskową z fajnymi antenkami?

Maxi_S   5 #23 23.07.2016 14:14

@fiesta: Akurat "Jedynka" jest dobrze słyszana za granicą, nawet na sprzęcie z niższej półki. Dobry odbiór można uzyskać na Węgrzech, w Rumunii (Pn-Zach część), Austrii (Pd-Wsch część, niedaleko trójstyku A-HU-SLO) w dzień. Jakość odbioru zmienia się w zależności od miejsca, ale można posłuchać co się w kraju dzieje. W przypadku dużych odległości modulację FM możesz sobie w buty włożyć, chyba że masz farta i trafisz na tropo. Streaming - OK, ale jadąc samochodem masz już problem, chyba że masz pakiet danych "no-limit" w roamingu. Modulacja AM pozostaje również strategiczna ze względu na prostotę "działania" - do wykonania najprostszego odbiornika nie potrzebujesz nawet elementów elektronicznych.

  #24 23.07.2016 15:12

polecam jeszcze https://github.com/f4exb/picc1101
i kilka projektow http://hackaday.com/2016/06/24/hackaday-prize-entry-a-400mhz-modem/
czy rodzimy http://marcinnoga75.blogspot.com/2016/04/fala9600.html

generalnie w razie w to lacznosc cyfrowa by sie przydala

miclis   7 #25 23.07.2016 15:22

Akurat kilka tygodni temu zacząłem się tym tematem interesować, a tu taki wpis. Świetnie się czytało, czekam na więcej.

  #26 23.07.2016 17:33

RTTY na dalekopisach i SSTV na ZX Spectrum to robiło wrażenie. :-)

Czarny Romek   6 #27 23.07.2016 19:59

Jedynka była słyszalna naprawdę daleko za czasów starego masztu w Gąbinie (notabene, był to chyba najwyższy taki maszt na świecie). Na falach długich program był odbierany w Egipcie. A nawet dalej na południe. Dziś już nie te czasy

czarnylas   14 #28 23.07.2016 21:31

@hyouka: Pamiętam jaku nas w kościele było słychać ruskich na mszy jak wcinało się jakieś pasmo.

yuwo   10 #29 24.07.2016 00:25

Świetny wpis.

Chemical Attack   4 #30 24.07.2016 00:35

Wpis przeczytałem z wypiekami na twarzy. Świetnie, że podałeś źródła.. akurat mam kilka z tych pozycji. Przydałoby się jeszcze podać źródła obrazów..

okokok   12 #31 24.07.2016 00:43

@Chemical Attack: Obrazki z tych samych źródeł - tj. Wikipedia i obie książki. Zdjęcie WebSDR ze strony pierwszego projektu na liście websdr.org. Zdjęcie radia udostępnione za zgodą autora - PD0AC.

hyouka   9 #32 24.07.2016 08:52

@czarnylas: Kiedyś na cmentarzu podczas mszy, miał przenośne głośniki i wrzucało na pasmo radio z muzyką.

  #33 24.07.2016 18:49

Ja gram w managerzone jestem w klanie GangMania.com.pl

stasinek   12 #34 24.07.2016 21:10

Jeśli ktoś jest z krakowa to polecam wpaść do Hackerspace Kraków dział krótkofalarski jest tam aktywny mozna podpatrywać innych można się wspólnie realizować. https://hackerspace-krk.pl/ i https://web.facebook.com/HackerspaceKrakow/?_rdr
Jeśli z innych miejscowości FabLab aczkolwiek to juz bardziej ogólne miejsce :)

Autor edytował komentarz w dniu: 25.07.2016 12:37
okokok   12 #35 24.07.2016 21:17

@stasinek: A ja polecam https://www.youtube.com/watch?v=DARCoCVNXoI - nagrania z kursu Krótkofalarskiego HS-KRK.

guma77   10 #36 25.07.2016 10:40

fajny wpis :)
lubie radio w roznej postaci i fali

MKjanek32   2 #37 30.07.2016 01:44

@okokok: Wszystko zależy, czy policjanci tę cyfrową łączność szyfrują, czy nie. We Wrocławiu cyfrowa łączność jest prowadzona na systemie trunkingowym EDACS i szyfrowana akurat nie jest, także posłuchać się da (z wykorzystaniem programu dekodującego cyfrowy sygnał), poza tym cały czas działa też analogowy przemiennik - częstotliwości nie będę tutaj podawał, ale jest na nim spora aktywność, więc wystarczy przez trochę czasu skanować odpowiedni zakres.
A w wielu mniejszych miastach zwykły analog jest dalej podstawową łącznością policjantów, tam gdzie nie - można też posłuchać Straży Pożarnej, czy (w okolicy linii kolejowych) PKP.

Co do Packet Radio - myślę właśnie, żeby zapisać się na egzamin radioamatorski i spróbować się zająć później przywracaniem radia pakietowego w Jeleniej Górze (gdzie też jeszcze niedawno działało). Gdyby dobrze poszło, chciałbym postawić BBS z dostępem przez radio i dodatkowo przez internet - coby zapewnić łączność ze światem.

okokok   12 #38 30.07.2016 13:01

@MKjanek32: Mógłbyś się ze mną skontaktować (FB, mail lub ew. GG)?

  #39 12.01.2017 09:42

@hyouka: wystarczy dioda germanowa w obwodzie i nieekranowany kabel i robi sie detekcja amplitudy i slyszysz tych ruskich poczytaj w google o radiu bez baterii.