Wyvern zamiast HTML i JavaScriptu: bezpieczne programowanie aplikacji webowych według NSA

Strona głównaWyvern zamiast HTML i JavaScriptu: bezpieczne programowanie aplikacji webowych według NSA
11.08.2014 13:00

Każdy, kto miał okazję zajmować się tworzeniem witryn iaplikacji webowych, przyzna, że nie jest to wdzięczne zajęcie.Programistyczny miszmasz, wątpliwej jakości frameworki,niekompatybilność przeglądarek (szczególnie mobilnych) – towszystko sprawia, że webdeweloperzy z zazdrością mogą spoglądaćna kolegów piszących w spójnych i dopracowanych natywnychśrodowiskach Microsoftu czy Apple. A gdyby tak zacząć od nowa iprzynieść WWW pożądaną spójność? To właśnie chce zrobićamerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) ze swoimprojektem – językiem Wyvern.

bDTZlEgR

Nazwa nowego projektu, zapożyczona od heraldycznej bestii –dwunogiego, skrzydlatego smoka – nie jest całkiem przypadkowa. Wangielskiej i francuskiej heraldyce wywern symbolizuje ochronę,bezpieczeństwo i panowanie nad wieloma krajami. Jako językprogramowania, Wyvern ma pomóc deweloperom w pisaniu aplikacji iwitryn bez konieczności korzystania z mieszanki JavaScriptu, HTML,CSS, PHP, XML, SQL, rozsianych po dziesiątkach i setkach plikówkodu źródłowego i konfiguracji.

350111072142976457

Jak tłumaczy jeden z głównych autorów języka, JonathanAldrich, współczesne aplikacje webowe są budowane znieskoordynowanej mieszaniny artefaktów stworzonych w różnychjęzykach, formatach plików i technologiach. Aplikacja może np.korzystać z JavaScriptu po stronie klienta, HTML dla opisaniastruktury, CSS dla prezentacji, XML dla ajaksowej komunikacji, a dotego mieszanki Javy, plików konfiguracyjnych i oprogramowaniabazodanowego po stronie serwera. Ta różnorodność zwiększa kosztnauki niezbędnych technik programistycznych, utrudniając zarazemcałościowe zabezpieczenie oprogramowania.

bDTZlEgT

Zadania NSA nie ograniczają się tylkodo szpiegowania internautów (czy nawet do polowania na terrorystóww świecie World of Warcraft) – obowiązkiem agencji jest dbanie ocyfrowe bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Stąd właśnie ideaWyverna: tak jak skarb strzeżony przez mityczną bestię uważanyjest za bezpieczny, tak też oprogramowanie napisane w Wyverniebędzie znacznie bezpieczniejsze niż to, co uzyskać można dziś, zwykorzystaniem wspomnianej wyżej mieszanki.

Wyvern ma automatycznie ustalać, zjakiego podjęzyka ma korzystać na podstawie typu danych, któryaktualnie jest przez programistę używany. Mogą być to zarównoproste ciągi alfanumeryczne czy liczby zmiennoprzecinkowe, jak ibardziej złożone struktury danych, takie jak strony WWW czykwerendy do baz danych. Twórcy języka porównują jego możliwościze zdolnym negocjatorem – dyplomatą, który płynnie przechodzimiędzy różnymi językami, rozmawiając z członkamiwielonarodowego zespołu, tak by umożliwić ich współpracę.

W ten sposób Wyvern ma np.wyeliminować wszystkie zagrożenia związane z atakami typu SQLInjection, gdzie wykorzystuje się zdeformowany ciąg znaków dowywołania pożądanej przez napastnika operacji na bazie danych,wykorzystując to, że w często w programie może dochodzić dołączenia łańcuchów znaków, z których budowane jest następniepolecenie w języku SQL. W ten sposób, wykorzystując formularzlogowania sklepu internetowego można np. zmusić aplikację dowyświetlenia listy użytkowników sklepu internetowego.Programowanie w Wyvernie ma całkowicie wyeliminować takie „ręczne”operacje na łańcuchach, eliminując samą możliwość ataku tegotypu.

Co szczególnie ciekawe, obokstandardowo osadzonych w Wyvernie podjęzyków, będzie możnakorzystać z nowych, po ich uprzednim zdefiniowaniu, bez martwieniasię o to, jak zostaną wykorzystane. W ten sposób język ten będziemógł być wykorzystywany do bardzo różnego typu aplikacji – nicnie stoi na przeszkodzie, by np. pisana w nim aplikacja z modułamistatystycznymi korzystała z możliwości specjalistycznego językaR, a aplikacja z modułem sztucznej inteligencji – miała dostępdo LISP-a czy Prologu.

bDTZlEgZ

Wyvern jest rozwijany na wolnejlicencji GPLv2 i obecnie jest wciąż projektem rozwojowym,eksperymentalnym. Wersji stabilnej języka powinniśmy spodziewaćsię jeszcze w tym roku. Do jego uruchomienia należy miećzainstalowaną w systemie Javę 8, do kompilacji zaleca się zaśstosowanie środowiska programistycznego, takiego jak np. EclipseKepler czy IntelliJ 13+. Zainteresowani formalną specyfikacjąjęzyka i przykładowymi programami powinni odwiedzić stronęJonathanaAldricha. Kod źródłowy znajdziecie tymczasem naGitHubie.

Udostępnij:
bDTZlEhP