90 dni na usprawnienie Błękitnej Linii

Redakcja

06.07.2004 14:04

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Już dzisiaj pisaliśmy o naszym narodowym operatorze, na tymjednak nie koniec. Jak informuje URTiP (Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty),Prezes tej instytucji wydał decyzję określającą zakres naruszeniaprawa w wyniku działania systemu "Błękitnej Linii" TelekomunikacjiPolskiej S.A. oraz nakazał usunięcie wszystkich nieprawidłowości wciągu 90 dni. Podczas przeprowadzonej od 20 stycznia do 15 kwietnia 2004 r.kontroli funkcjonowania systemu umożliwiającego składanie zamówieńi obsługę abonentów TP S.A. na odległość, tzw. "Błękitna Linia TP"zbadano przestrzeganie ustawy Prawo telekomunikacyjne w sprawiereklamacji usług telekomunikacyjnych oraz w sprawie szczegółowychwarunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej siecitelefonicznej. W szczególności kontrolą objęto realizacjęprzyjmowanych na odległość zgłoszeń, zamówień usługtelekomunikacyjnych, reklamacji, a także warunki ograniczania izawieszania przez TP S.A. świadczenia usług telekomunikacyjnychoraz udzielania abonentom odszkodowań. Kontrola wykazała, że "Błękitna Linia TP", nie funkcjonujeprawidłowo, a operator przed wprowadzeniem systemu niewłaściwieoszacował jego obciążenia. Co więcej, wprowadzenie "Błękitnej LiniiTP" było połączone z jednoczesną z likwidacją wszystkich BiurObsługi Klienta w kraju, na których miejsce wprowadzono zaledwie 24Telepunkty. Nie bez znaczenia pozostała również ograniczona wpoczątkowym okresie liczba konsultantów, w większości rekrutowanychspośród byłych pracowników BOK. Liczba ta została późniejpowiększona o studentów zatrudnianych na umowy zlecenia po zaledwiedwutygodniowych szkoleniach w zakresie wprowadzonych procedurwewnętrznych i wykorzystywanych systemów informatycznych. Napodstawie powyższego można stwierdzić, że praca osób obsługujących"Błękitną Linię TP" została zorganizowana w sposób uniemożliwiającybieżące realizowanie zgłoszeń składanych przez abonentów. Dlaprzykładu, w trakcie kontroli w Częstochowie stwierdzono, że 18doradców miało na swoich imiennych listach zadań 3 589 zgłoszeń dorealizacji, które oczekują na realizację od 11 do 120 dni. Po zbadaniu materiału z kontroli w dniu 27 maja 2004 r. PrezesURTiP podjął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawieokreślenia zakresu naruszenia przez TP S.A. przepisów prawa iustalenia terminu ich usunięcia. Jednocześnie Prezes URTiP nakazałTP S.A. usunięcie stwierdzonych i wymienionych w decyzji naruszeń wterminie 90 dni od dnia jej otrzymania. Wykonanie postanowieńdecyzji przez TP S.A. zostanie sprawdzone w trakcie kolejnejkontroli Urzędu, przeprowadzonej po upływie wskazanego w decyzjiterminu usunięcia nieprawidłowości.

Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (6)