Kolejne Centrum Innowacji Microsoft

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft zainaugurował w Łodzi działalność kolejnego Centrum Innowacji. To druga, po poznańskiej, tego typu placówka w naszym kraju. Łódzkie Centrum będzie będzie specjalizować się w rozwiązaniach dla administracji publicznej.

Jak informuje firma w komunikacie prasowym, zadaniem łódzkiego Centrum Innowacji Microsoft jest wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek administracji samorządowej. W ramach działalności Centrum prowadzone będą pilotaże nowych rozwiązań IT adresowanych do administracji publicznej, szkolenia w zakresie nowoczesnych koncepcji zarządzania w sektorze publicznym i rozwiązań informatycznych dla pracowników administracji oraz użytkowników rozwiązań teleinformatycznych stosowanych w administracji.

Centrum będzie również prowadzić prace badawcze i badawczo-wdrożeniowe w celu usprawnienia rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczących metod wspierania realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z pierwszych projektów nowego Centrum Innowacji Microsoft ma być stworzenie platformy do gromadzenia, wymiany i dzielenia się wiedzą oraz wspomagania mechanizmów pracy zespołowej. Jak podkreśla Microsoft, łódzkie Centrum Innowacji jest jedną z nielicznych na świecie placówek o takim profilu.

Centra Innowacji Microsoft na świecie pełnią rolę ośrodków współpracy w dziedzinie badań naukowych, technologii oraz rozwiązań informatycznych pomiędzy instytucjami rządowymi, uczelniami i przedsiębiorstwami. W projektach tych uczestniczą naukowcy, przedsiębiorcy, programiści, specjaliści IT, studenci oraz samorządy lokalne. Pierwsze polskie Centrum Innowacji Microsoft powstało w czerwcu 2006 roku w Poznaniu, we współpracy z Politechniką Poznańską i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

© dobreprogramy

Komentarze