Netia SA sfinalizowała transakcję zakupu Tele2 Polska

Strona główna Aktualności

O autorze

W wyniku przejęcia 100 procent udziałów Tele2 Polska firma Netia wzmacnia pozycję lidera wśród alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce.

Przejęcie Tele2 Polska jest przełomowym krokiem w realizacji strategii Netii skoncentrowanej na rozwoju usług dla klientów z sektora masowego. Netia szacuje, że w jego wyniku baza rocznych przychodów wzrośnie o ponad 40%, co przekłada się na blisko trzykrotnie wyższe przychody niż przychody drugiego co do wielkości operatora alternatywnego. Po przejęciu Tele2 Netia zwiększy swoją bazę kliencką do ponad 1.000.000 klientów usług głosowych (własna sieć + klienci usług WLR) i ponad 330.000 klientów usług szerokopasmowych. Zarząd Netii przewiduje osiągnięcie rocznych synergii w kwocie co najmniej 30,0 mln zł w ciągu 12 miesięcy po zamknięciu transakcji, głównie w obszarach marketingu i nakładów na sieć.

Zamknięcie transakcji zakupu Tele2 Polska przez Netię nastąpiło znacznie szybciej, niż pierwotnie zakładaliśmy, dzięki bezproblemowej realizacji warunków zawieszających umowę, m.in.: wcześniejszemu wydaniu zgody przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodzie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie. Po przejęciu Netia umacnia swoją pozycję drugiego co do wielkości stacjonarnego operatora telekomunikacyjnego, stanowiącego realną konkurencję dla operatora dominującego. - powiedział Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netii.

© dobreprogramy