OpenOffice.ux.pl 3.1 już dostępny

Strona główna Aktualności

O autorze

Dwa miesiące po premierze wersji 3.1 pakietu OpenOffice.org pojawiła się edycja przygotowana przez polską firmę Ux Systems.

Jak już wcześniej wspominaliśmy, najważniejszą zmianą w nowej wersji jest anti-aliasing dla tworzonych rysunków, dzięki któremu krawędzie kształtów są gładsze. Jest on dostępny w trybie edycji i przy eksporcie, nie ma go natomiast w trybie pełnoekranowym. Ponadto przy przeciąganiu rysunków są one widoczne z 50% przezroczystością, poprzednio było widać tylko ramkę okalającą. Dodano przezroczystość przy zaznaczaniu tekstu. Możliwe jest ustalenie poziomu konturu i stylu numerowania bez względu na styl paragrafu. Pojawiły się też usprawnienia w zakresie czytania od prawej do lewej w niektórych językach.

Wśród innych nowych elementów pakietu OpenOffice.ux.pl 3.1 warto wymienić podpisy do osi w wykresach przedstawiających wartości ujemne, które mogą być przy tychże osiach. W arkuszu kalkulacyjnym wprowadzono podpowiedzi w trakcie pisania formuł, konwersję między walutami stref euro, import i eksport do formatów Microsoft Excel. Rozbudowano także obsługę makr w Base.

Najnowszą wersję pakietu OpenOffice.ux.pl można pobrać z naszego działu PROGRAMY -> Biuro -> Pakiety biurowe

© dobreprogramy