Kupujesz usługi internetowe – sprawdź umowę!

13.02.2008 13:19

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Ograniczanie odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy,problemy z reklamacją - to naruszenia prawa stosowane przezdostawców Internetu. Urząd Ochrony Konkurencji iKonsumentów przypomina, o czym należy pamiętać podpisując umowęz operatorem Z raportu rzeczników konsumentów wynika, że przybywa skarg nawadliwie wykonywane usługi, w tym na złą jakość. W ostatnim czasiePrezes UOKiK wydał kilka decyzji dotyczących dostawców Internetu,blisko dwadzieścia postępowań jest w toku. Urząd prowadzi takżeogólnopolską kontrolę alternatywnych operatorów usługtelekomunikacyjnych i internetowych. W rejestrze klauzulniedozwolonych znajduje się ponad 80 postanowień, którychstosowanie w obrocie z konsumentami jest zakazane. Stwierdzone przez Urząd naruszenia prawa dotyczą m.in. ograniczaniaodpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi. W umowach odostawę Internetu zawieranych z konsumentami przedsiębiorcyograniczają swoją odpowiedzialność np. do wysokości 1/30 opłatyabonamentowej, za każdy dzień w którym przerwa w świadczeniu usługtrwała dłużej niż 12 godzin. Ponadto odpowiedzialność operatora niemoże przekroczyć wartości dwumiesięcznej opłaty abonamentowej.Zdaniem Prezesa UOKiK tego typu praktyki są niezgodne z prawem iniedopuszczalne. Warto zauważyć, że w odwrotnej sytuacjiodpowiedzialność nie jest ograniczona - jeżeli konsumentnienależycie wykonuje umowę przedsiębiorca może żądać odszkodowaniaw pełnej wysokości. Prezes UOKiK kwestionuje także postanowienia, w którychprzedsiębiorcy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia świadczeniausługi, uzasadniając to np. względami technicznymi, ekonomicznymilub prawnymi. Zdaniem Urzędu może to spowodować sytuację, w którejkonsument nie będzie miał dostępu do Internetu, a zobowiązanybędzie do wnoszenia opłat w pełnej wysokości. Tym samymprzedsiębiorca może, wedle własnego uznania ograniczać słabszymuczestnikom rynku możliwość korzystania z części usług, doświadczenia których jest zobowiązany na mocy wiążącej stronyumowy. Ponadto przedsiębiorcy nie informują w umowach konsumentów owarunkach składania reklamacji. Zgodnie z przepisami jest toobowiązek, który zapewnia klientom źródło wiedzy na temat uprawnieńoraz obowiązków, których dopełnienie skutkuje poprawnym złożeniemreklamacji. Zdaniem Prezesa Urzędu takie praktyki narażająkonsumentów na negatywne konsekwencje wynikające z niewłaściwegoreklamowania usługi. Urząd przypomina, aby uważnie zapoznawać się z treściąpodpisywanych dokumentów. Warto czytać regulaminy i załączniki. Wprzypadku umowy - sprawdzić, czy dostawca nie umieścił w niejklauzul, które mogą okazać się dla nas niekorzystne. W razieproblemów z dostawcami Internetu konsumenci mogą liczyć nabezpłatną pomoc powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów.Adresy i numery telefonów znajdują się na stronie uokik.gov.pl.

Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (20)