Microsoft SQL Server za 250 zł w promocji WA-PRO

Strona główna Aktualności

O autorze

WA-PRO

wprowadziło promocyjną ofertę na serwery Microsoft SQL Server.

Klienci nabywający program handlowo-magazynowy WF-Mag, księgę przychodów i rozchodów WF-KaPeR lub system finansowo-księgowy WF-FaKir mogą zakupić do tego oprogramowania licencje na serwer bazodanowy Microsoft SQL Server 2000/2005 w promocyjnych cenach. Cena licencji na SQL Server 2000/2005 Standard Edtion na jedno stanowisko (licencja Runtime) wynosi 250 zł netto, zaś na Enterprise Edition 490 zł netto. Dla porównania koszt standardowej, pudełkowej wersji SQL Server 2005 Standard Edition z licencją na 5 użytkowników to około 7.000 zł netto, zaś SQL Server 2005 Enterprise Edition z licencją na 25 użytkowników - około 54.000 zł netto.

Więcej informacji o promocji można uzyskać na stronach producenta.

© dobreprogramy
s