Rozszerzenia nowego Firefoksa zaczynają potrafić to, co potrafiły rozszerzenia starego

Strona główna Aktualności

O autorze

Ostateczne porzucenie przez Mozillę platformy XUL w Firefoksie kosztowało nas wszystkich tysiące klasycznych rozszerzeń tej przeglądarki, które z dnia na dzień przestały działać. Setki tych najlepszych i najpopularniejszych w jakimś stopniu udało się przenieść na nową, obsługującą webowe języki programowania platformę WebExtensions. Szybko jednak zobaczyliśmy, że z ich jakością bywa różnie. Miłośników tej prawdziwie wolnej przeglądarki ucieszy więc Firefox 59, który zadebiutował w kanale beta. Przynosi on 69 nowych interfejsów i ulepszeń dla WebExtensions, dzięki którym pisane w JavaScripcie dodatki nowej generacji będą mogły o wiele więcej.

Karty na stół

Jednym z głównych niedostatków WebExtensions były bardzo ograniczone możliwości modyfikowania widoku kart, na czele z ich zniknięciem. Właśnie ta funkcja wróciła jako pierwsza, przynajmniej w dość podstawowej formie. Nowe API pozwala na ukrywanie karty, pokazanie ukrytej karty i sprawdzenie, czy karta jest ukryta. Nie działa to z kartami przypiętymi, kartami aktualnie aktywnymi oraz kartami, które udostępniają ekran czy korzystają z mikrofonu lub kamery (względy bezpieczeństwa).

Ze względów bezpieczeństwa ukrywanie kart jest też domyślnie wyłączone, i takim pozostanie do czasu obudowania tej funkcji odpowiednim interfejsem użytkownika i zdobyciem przez deweloperów odpowiedniego doświadczenia. Aby włączyć w Firefoksie 59 nowe API, należy w panelu about:config ustawić wartość właściwości extensions.webextensions.tabhide.enabled na true. Pierwszym eksperymentalnym rozszerzeniem, które korzysta z tego API jest Tab hider, który po prostu pozwala zniknąć kartę z jej menu kontekstowego.

Dodatkowo pojawiły się API do otwierania zakładek i wyników wyszukiwania w nowych kartach, metoda przechwytywania dowolnej karty, ograniczenie tworzenia nowych kart tylko do niewyskakujących okienek oraz odpytywanie kart według wzorca z tytułu otworzonej strony. Dzięki zaś zmianom w Theme API, można będzie kolorować karty i tło ich tytułów (obok kontrolowania koloru paska adresowego i paska wyszukiwania). Jak więc widać, pomysłowi programiści będą z takimi ulepszeniami WebExtensions zrobić sporo ciekawych rzeczy, na czele z sensownym zarządzaniem kartami w grupach.

Kolejna grupa zmian dotyczy akcji przeglądarki i akcji strony. Ulepszone API pozwolą na automatyczne pokazywanie i ukrywanie akcji dla określonych stron według zadanych wzorców dopasowania, a także sprawdzenie, czy akcje przeglądarki i strony są obecnie włączone i wyłączone, oraz czy otworzony jest pasek boczny. Doszły też dodatkowe metody kontroli przeglądarki, nowe API pozwala wychwytywać rozszerzeniom akcje myszy.

Firefox dla zdecentralizowanego Internetu

Interesująco zapowiada się udostępnienie rozszerzeniom zdecentralizowanych protokołów internetowych. Firefox 59 będzie mógł z odpowiednimi dodatkami służyć jako klient Dat Project (dat://), IPFS (ipfs://, ipns:// i dweb://) oraz Secure Scuttlebutt (ssb://). Oczywiście po stronie dodatku jest zapewnienie implementacji, Firefox po prostu nie będzie przeszkadzał i uzna takie prefiksy za ważne. Doszło też nowe API dla proxy, dzięki którym rozszerzenie będzie mogło praktycznie dowolnie konfigurować ten aspekt ustawień sieciowych, oraz API do kontroli ciasteczek i ich zachowania.

Warto też zwrócić uwagę na możliwość rejestrowania skryptów treści dla określonych stron. Nowe API pozwala dynamicznie powiązać skrypty treści z różnymi URL-ami, co znacznie zwiększa możliwości rozszerzeń do modyfikacji widoku stron internetowych. Wcześniej takie skrypty trzeba było ręcznie umieszczać w pliku manifestu.

Rozszerzenia pod kontrolą

Większe możliwości rozszerzeń to także większe ryzyko dla użytkownika, dlatego Firefox 59 rozszerza wgląd w to, co zainstalowane dodatki robią i zwiększa możliwości ich kontroli. Za każdym razem gdy rozszerzenie przejmie kontrolę nad jakimś aspektem przeglądarki, Firefox wskaże je i przedstawi metodę odzyskania kontroli. Tak jest teraz już w wypadku kontroli ochrony przed śledzeniem, czy zmiany wyglądu nowej karty.

Firefox 59 z kanału beta znajduje się w naszej bazie oprogramowania na Windowsa i macOS-a (zakładka Wszystkie wersje). Czy te wszystkie ulepszenia z ostatnich wydań wystarczą, byście go zainstalowali i używali? Z obserwacji statystyk ruchu w naszym serwisie, potwierdzonych wynikami z Ranking.pl widać, że coś drgnęło – w ostatnich tygodniach Firefox zaczyna zyskiwać na popularności.

© dobreprogramy