Przegląd komercyjnych pakietów zabezpieczających

Redakcja

01.01.1999 02:16

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Technologia posunęła się do przodu, a wraz z nią powstały noweniebezpieczeństwa czyhające na osoby korzystające z Internetu.Niegdyś wystarczył program antywirusowy i zapora sieciowa doochrony komputera i swojej prywatności, dzisiaj zwykle to niewystarcza. Aby być pewnym, że zrobiło się wszystko by zabezpieczyćkomputer przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z siecipowinno się również zaopatrzyć w aplikacje chroniące przedprogramami szpiegującymi, spamem, adware, atakami phishing czypopularnymi ostatnio rootkitami.

Obecnie by korzystać komfortowo ibezpiecznie z Internetu nie wystarczy jedna, prosta aplikacjazabezpieczająca. Często jednak zakup niezbędnych programów wiążesię z dużymi kosztami. Z tego powodu bardzo popularne stają sięatrakcyjne cenowo pakiety zabezpieczające, w skład których wchodziszereg aplikacji odpowiedzialnych za pełną ochronę komputera.Produktów tego typu jest jednak wiele, trudno podjąć decyzję w cowarto zainwestować. W niniejszym artykule zamierzamy przybliżyćzainteresowanym popularne pakiety dostępne na naszym rynku. Pod naszą lupę trafiło 9 zestawów najpopularniejszych ijednocześnie najbardziej cenionych przez użytkowników, którepoddaliśmy wewnętrznej analizie. To ArcaVir System Protection 2007,BitDefender Internet Security 10.2, CA Internet Security Suite2007, F-Secure Internet Security 2007, G DATA Internet Security2007, Kaspersky Internet Securit 6.0, McAfee Internet SecuritySuite 2007, mks_vir 2k7 oraz Norton Internet Security 2007. Napoczątek chcielibyśmy zapoznać Was z ogólnymi informacjamidotyczącymi poszczególnych pakietów, a następnie przejdziemy donieco bardziej szczegółowej analizy.

ArcaVir System Protection 2007ArcaBit Sp. z o.o.

Zawartość pudełka: - płyta CD z aplikacją - kalendarz na rok 2007 (4 sztuki)

ArcaVirSystem Protection 2007 to polski pakiet zaawansowanych narzędzido ochrony komputera przed wirusami, trojanami, robakami i innymizagrożeniami występującymi w Internecie. W skład ArcaVir SystemProtection 2007 wchodzą takie moduły jak monitor antywirusowy,skaner antywirusowy i poczty elektronicznej oraz zapora sieciowa(firewall). Dodatkowo pakiet zawiera funkcjonalność pozwalającą nawykrywanie dialerów, programów typu spyware oraz oznaczanianiebezpiecznych wiadomości typu phishing. Program wyposażony jest wstale aktualizowaną, rozbudowaną bazę wirusów. W przypadku wykryciazagrożenia możliwe jest natychmiastowe określenie stopniazagrożenia i potencjalnych strat wynikających z aktywizacjiwykrytego wirusa. Poza tym pakiet posiada monitor rejestru, którycały czas kontroluje zmiany w newralgicznych obszarach rejestrusystemu Windows.

Wymagania systemowe: System operacyjny: Windows 98/Me/2000/XP/Vista Procesor: Procesor klasy Pentium Pamieć RAM: 64 MB Miejsce na dysku: 60 MB Dodatkowe oprogramowanie: brak

BitDefender Internet Security 10.2

SOFTWIN

Zawartość pudełka: (w momencie tworzenia materiału w sprzedaży nie była dostępnawersja 10.2) - płyta CD z aplikacją - instrukcja instalacji

BitDefenderInternet Security 10.2 to pakiet przeznaczony do kompleksowegozabezpieczania komputera rumuńskiej firmy SOFTWIN. W skład pakietuwchodzą Antivirus - program antywirusowy, Firewall - zaporasieciowa blokująca niebezpieczne skrypty i dialery, zabezpieczającaprzed atakami hackerów z zewnątrz i filtrująca informacje wysyłaneprzez użytkownika, Antispam - moduł do ochrony przed spamem tj.niepożądanymi wiadomościami e-mail o charakterze reklamowym,Antispyware - moduł monitorujący system pod kątem zagrożeń zestrony oprogramowania szpiegującego oraz Parental Control - modułumożliwiający blokowania dostępu do wybranych stron internetowych,blokowanie dostępu do Internetu w określonym czasie (np. w czasieprzeznaczonym na odrabianie lekcji), a także blokowanie wybranychaplikacji. W najnowszej wersji dodano narzędzie odpowiedzialne zawyszukiwanie oraz usuwanie rootkitów i skaner ruchu internetowegodziałający w czasie rzeczywistym.

Wymagania systemowe: System operacyjny: MS Windows 2000/XP Procesor: Intel albo kompatybilny 300 MHz Pamieć RAM: 128 MB Miejsce na dysku: 40 MB Dodatkowe oprogramowanie: Internet Explorer 5.5 lub wyższa

CA Internet Security Suite 2007

CA, Inc.

Zawartość pudełka: - 2x płyta CD z aplikacją - instrukcja instalacji (j. angielski)

CAInternet Security Suite 2007 to kierowany do użytkownikówindywidualnych i niewielkich firm, pakiet zabezpieczający firmy CA,produkty wcześniej znane były pod marką eTrust. CA InternetSecurity Suite 2007 oferuje technologię CA pochodzącą z rozwiązańdla przedsiębiorstw z prekonfigurowanymi ustawieniami iautomatycznymi aktualizacjami usprawniającymi działanie systemuzabezpieczeń. W skład pakietu wchodzą program antywirusowy CAAnti-Virus, narzędzie do ochrony przed oprogramowaniem szpiegującymCA Anti-Spyware, zapora sieciowa CA Personal Firewall, a takżenarzędzie do ochrony przed spamem i phishingiem CA Anti-Spam. Wnajnowszej wersji wprowadzono m.in. monitorowanie najbardziejistotnych funkcji i ustawień (funkcja Secure Now), wskazówkidotyczące aktualnych zagrożeń ze strony wirusów i programówszpiegujących (Threat Outbreak Warning System), a także ulepszonomechanizmy Real-Time Spyware Protection.

Wymagania systemowe: System operacyjny: MS Windows 2000/XP Procesor: Intel albo kompatybilny 300 MHz Pamieć RAM: 256 MB Miejsce na dysku: 60 MB Dodatkowe oprogramowanie: Internet Explorer 5.5 lub wyższa

F-Secure Internet Security 2007

F-Secure Corporation

Zawartość pudełka: - płyta CD z aplikacją - instrukcja instalacji

F-SecureInternet Security 2007 to pakiet zabezpieczający fińskiej firmyF-Secure, przeznaczony do zastosowań domowych i małych firm. Wskład pakietu F-Secure Internet Security 2007 wchodzą moduły:antywirusowy i antyspyware, zapora sieciowa (firewall),zabezpieczenia antyphishingowe, filtr antyspamowy, a także modułykontroli aplikacji i kontroli rodzicielskiej, zapewniające łączniepełną i kompleksową ochronę komputera. Pakiet chroni system nietylko przed klasycznymi wirusami i robakami ale takżeoprogramowaniem szpiegującym i nowymi typami zagrożeń takimi jaknp. rootkity. Jedną z nowości w wersji 2007 jest wykorzystywanietechnologii DeepGuard tworzącej na maszynie prywatne laboratoriumwykrywania zagrożeń, które zabezpiecza komputer przed niewykrytymidotąd szkodnikami.

Wymagania systemowe: System operacyjny: MS Windows 2000/XP Procesor: Intel III albo kompatybilny 600 Mhz Pamieć RAM: 256 MB Miejsce na dysku: 500 MB Dodatkowe oprogramowanie: Internet Explorer 5.0 lub wyższa

G DATA Internet Security 2007

G DATA Software Sp. z o.o.

Zawartość pudełka: - płyta CD z aplikacją - instrukcja instalacji + podręcznik użytkownika - certyfikat autentyczności - umowa licencyjna

GDATA Internet Security 2007 to pakiet przeznaczony dokompleksowej ochrony komputera autorstwa polskiej firmy G DATASoftware. Podstawą pakietu jest program antywirusowy G DATAAntiVirus 2007, wyposażony w dwa niezależne silniki skanujące,moduł heurystyczny umożliwiający wykrywanie nieznanych jeszczewirusów oraz OutbreakShield - natychmiastową ochronę przed nowymiwirusami. Ponadto, w skład G DATA InternetSecurity 2007 wchodzątakie komponenty jak osobista zapora ogniowa tzw. firewallchroniący przed atakami, filtr antyspamowy filtrujący niechcianąpocztę tzw. spam, WebFilter blokujący wyskakujące okienta (tzw.pop-up'y) oraz Kontrola rodzicielska, która pozwala na definiowanieprofili i zakresów działań poszczególnych użytkowników.

Wymagania systemowe:* System operacyjny: MS Windows 2000/XP Procesor: Intel albo kompatybilny 500 MHz Pamieć RAM: 128 MB Miejsce na dysku: 200 MB Dodatkowe oprogramowanie: brak * Dane na podstawie informacji uzyskanych z gdata.pl

Kaspersky Internet Security 6.0

Kaspersky Lab Ltd.

Zawartość pudełka: - płyta CD z aplikacją - instrukcja instalacji + podręcznik użytkownika - certyfikat autentyczności - umowa licencyjna

KasperskyInternet Security 6.0 to pakiet rosyjskiej firmy Kaspersky Lab,zapewniający zintegrowaną ochronę komputerów PC przed wszelkimirodzajami zagrożeń, włącznie z wirusami i innymi szkodliwymiprogramami takimi jak spyware i trojany. Oparty jest o programantywirusowy Kaspersky Anti-Virus 6.0. Pakiet chroni także przedoszustwami internetowymi i spamem. Kaspersky Internet Security 6.0wyposażony jest w osobistą zaporę ogniową, która kontroluje daneprzepływające między komputerem użytkownika a Internetem.Użytkownicy laptopów mogą definiować odrębne tryby pracy zaporyogniowej dla różnych sieci - Internet, sieć lokalna oraz siećzaufana. Program pozwala także na pracę w "trybie ukrycia", wktórym komputer użytkownika będzie całkowicie niewidoczny w sieci.Pakiet pozwala również na ochronę przed dialerami, blokowaniewyskakujących okienek i bannerów reklamowych.

Wymagania systemowe: System operacyjny: MS Windows 98 SE/Me/2000/XP/Vista Procesor: Intel albo kompatybilny 300 MHz Pamieć RAM: 64 MB Miejsce na dysku: 50 MB Dodatkowe oprogramowanie: Internet Explorer 5.5 lub wyższa

McAfee Internet Security Suite 2007

McAfee, Inc.

Zawartość pudełka: - płyta CD z aplikacją - instrukcja instalacji

McAfeeInternet Security Suite 2007 to połączenie programuantywirusowego i oprogramowania do ochrony danych zapewniająceochronę komputera przed różnego rodzaju niebezpieczeństwamiczyhającymi na Internautów. W pakiecie znajdziemy między innymitakie narzędzia jak VirusScan zapobiegający infekcji PC przedwirusami, Personal Firewall Plus chroniący przed włamaniami iatakami hackerskimi czy moduł Spyware & Adware Detection &RootKit wykrywający i usuwający te szkodniki. Poza tym McAfeeInternet Security Suite oferuje również narzędzie do tworzeniakopii zapasowych plików na nośnikach CD/DVD, USB oraz zewnętrznychlub sieciowych dyskach. Na uwagę zasługuje również narzędzie McAfeeShredder usuwające bezpiecznie pliki z komputera oraz modułkontroli rodzicielskiej dostępu do stron WWW.

Wymagania systemowe: System operacyjny: MS Windows 2000/XP Procesor: Intel albo kompatybilny 500 MHz Pamieć RAM: 256 MB Miejsce na dysku: 125 MB Dodatkowe oprogramowanie: Internet Explorer 6.0 lub starsza,Microsoft .NET Framework

mks_vir 2k7

MKS Sp. z o. o.

Zawartość pudełka: - płyta CD z aplikacją - instrukcja instalacji

mks_vir2k7 to niegdyś najpopularniejszy na polskim rynku programantywirusowy. Pierwsza wersja programu ukazała się w 1987 r. i odtamtego czasu producent systematycznie go ulepsza i poszerza bazywirusów. Mks_vir 2k7 integruje z poziomu nowego, przebudowanegointerfejsu wszystkie moduły wchodzące w jego skład (monitorantywirusowy, skaner dyskowo-plikowy, skaner poczty elektronicznej,zaporę sieciową, antyspyware i antyadware, moduł automatycznejaktualizacji). Główne nowości w wersji 2k7 to inteligentny FiltrSpamu w pełni współdziałający ze Skanerem Poczty (obsługującym jużSMTP i SSL). Zaporę Sieciową wyposażono dodatkowo w IDS - systemwykrywania włamań i możliwość szczegółowego ustawiania reguł ruchusieciowego oraz blokowania stron internetowych.

Wymagania systemowe: System operacyjny: MS Windows 2000/XP/2003 Procesor: klasy Pentium lub nowszy Pamieć RAM: 64 MB Miejsce na dysku: 100 MB Dodatkowe oprogramowanie: Internet Explorer 6.0 lub wyższa,biblioteki Microsoft Visual C++

Norton Internet Security 2007

Symantec Corporation

Zawartość pudełka: - płyta CD z aplikacją - instrukcja instalacji + podręcznik użytkownika

NortonInternet Security 2007 to najnowsza wersja, popularnego pakietuzabezpieczającego firmy Symantec. Pakiet zawiera dwa popularneprogramy Norton AntiVirus i Norton Personall Firewall oraz NortonPrivacy Control. Norton Internet Security 2007 oferuje możliwośćpersonalizacji ustawień bezpieczeństwa, automatyczną analizęniebezpiecznego oprogramowania, funkcje anty-phishingowe,anty-spyware, anty-hacker. Funkcja Security Inspector sprawdza podkątem bezpieczeństwa ustawienia przeglądarki, hasła, udziałysieciowe, uruchomione usługi itp. Mimo rozbudowanych funkcjiinterfejs programu został tak przygotowany aby jego obsługa niesprawiała problemów mniej doświadczonym użytkownikom. Głównenowości w wersji 2007 to zmniejszone zużycie zasobów systemowych,szybsze skanowanie i zwiększona ochrona.

Wymagania systemowe: System operacyjny: MS Windows XP/2000 Procesor: Intel albo kompatybilny 300 MHz Pamieć RAM: 256 MB Miejsce na dysku: 350 MB Dodatkowe oprogramowanie: brak

Po wstępnym zapoznaniu się zzawartością poszczególnych pakietów zabezpieczających i ichwymaganiami systemowymi pora sprawdzić szczegółowo co nam oferująproducenci w swych pudełkach, jak wygląda wsparcie techniczne orazw końcu jakie są koszty zakupu dobrego zestawu zabezpieczającego.Błyskotliwie nazwana przez nas "Tabela prawdy" ;-) stanowi prostezestawienie najważniejszych informacji o produktach. Mamy nadzieję,że odpowie na podstawowe pytania i pomoże dokonać optymalnegowyboru wszystkim zainteresowanym.

Pakietzabezpieczający
/>/>/>/>/>/>/>/>/>WersjajęzykowaPLPLENGPLPLPLENGPLPLSugerowanacenaproducentaZastosowaniadomowe(PLN)150286185179198145219124350Zastosowaniakomercyjne(PLN)253286185179198230219195350Kosztaktualizacji(PLN)205219-1399916116999280LicencjaIlośćstanowisk321321133FunkcjeochronySkanowaniewczasierzeczywistym/>/>/>/>/>/>/>/>/>Sknownieheurestyczne/>/>/>/>/>/>/>/>/>Skanowanienażądanie/>/>/>/>/>/>/>/>/>Skanowaniezaplanowane/>/>/>/>/>/>/>/>/>SkanowanieSpyware/Adware/>/>/>/>/>/>/>/>/>SkanowanieRootkity/>/>/>/>/>/>/>/>/>SkanowanieDialery/>/>/>/>/>/>/>/>/>Skanowanieplikówskompresowanych/>/>/>/>/>/>/>/>/>Kwarantanna/>/>/>/>/>/>/>/>/>Ochronakomunikatorów(GGTLENitp.)/>/>/>/>/>/>/>/>/>Firewall/>/>/>/>/>/>/>/>/>Wykrywaniephishingu/>/>/>/>/>/>/>/>/>FiltrAntySpamowy/>/>/>/>/>/>/>/>/>Kontrolarodzicielska/>/>/>/>/>/>/>/>/>OchronasieciP2P/>/>/>/>/>/>/>/>/>Ochronarejestru/>/>/>/>/>/>/>/>/>Ochronapoczty/>/>/>/>/>/>/>/>/>WykorzystaniepamięciIlośćpamięciwykorzystywanejprzezprocesy(MB)604675350161772325AktualizacjeAutomatyczne(bazawirusów)/>/>/>/>/>/>/>/>/>Automatyczne(aplikacja)/>/>/>/>/>/>/>/>/>Manualne(bazawirusów)/>/>/>/>/>/>/>/>/>Manualne(aplikacja)/>/>/>/>/>/>/>/>/>CertyfikatyW.C.LLevel1/>/>/>/>/>/>/>/>/>W.C.LLevel2/>/>/>/>/>/>/>/>/>ICSA2006/>/>/>/>/>/>/>/>/>VB100%2006/>/>/>/>/>/>/>/>/>WsparcietechniczneTelefoniczne/>/>/>/>/>/>/>/>/>E-mail/>/>/>/>/>/>/>/>/>FAQ/>/>/>/>/>/>/>/>/>Forum/>/>/>/>/>/>/>/>/>Dokumentacja/>/>/>/>/>/>/>/>/>

Legenda:- arcaVir system Protrction 2007- BitDefender Internet Security 10.2- CA Internet Security Suite 2007- F-Secure Internet Security 2007- G DATA Internet Security 2007- Kaspersky Internet Security 6.0- McAfee Internet Security Suite 2007- mks_vir 2k7- Norton Internet Security 2007- brak opcji- opcja dostępna

Po zapoznaniu się z możliwościamiposzczególnych pakietów należy zastanowić się jaki zestaw jest dlanas najbardziej odpowiedni. Oczywiście pierwsze co zwykle bierzemypod uwagę przy zakupie to budżet jakim dysponujemy. Średnia cenapakietu internetowego to około 200 zł. Cena ta może wydawać siędość wysoka, to jednak tylko 17 zł miesięcznie za bezpieczeństwo idobre samopoczucie. Za tę kwotę otrzymujemy legalny pakiet zinstrukcją i wsparciem technicznym, a ryzyko przykrychniespodzianek spada do minimum. Oczywiście żaden pakiet nie daje100% gwarancji bezpieczeństwa jednak jeśli będziemy dbać oaktualizacje systemu i oprogramowania możemy raczej spaćspokojnie. W niniejszym materiale nie poruszyliśmy mogłoby się wydawaćnajważnieszego zagadnienia, tj. skuteczności w zwalczaniu zagrożeń.Nie jest to przypadek. Doszliśmy do wniosku, że przeprowadzenieobiektywnego testu skuteczności jest niemal niewykonalne (takichtestów są setki i zwykle każdy prezentuje inne rezultaty). Należypdkreślić, że zaprezentowane pakiety należą do czołówki i jakotakie oferują wysoki poziom bezpieczeństwa. Testy, o których mowazwykle nie przekonują co do swego obiektywizmu. Żródłem informacjiw tym zakresie mogą być m. in. komentarze użytkowników. Wartorównież zwrócić uwagę na certyfikację produktów. Nie typujemy przy okazji tej publikacji zwycięzców i przegranych,artykuł ma charakter zestawienia, którego celem jest pomocwszystkim zainteresowanym w wyborze optymalnego dla siebierozwiązania. Dziękujemy wszystkim producentom (w przypadku produktu firmySymantec jednemu z jej dystrybutorów - firmie SoftPoint) zaudostępnienie egzemplarzy okazowych w celu przygotowania powyższegomateriału.

Uwagi: 1. W zestawieniu nie były brane pod uwagęprogramy antywirusowe ani też zestawy składające się z dwóch (lubwięcej) programów różnych producentów (np. NOD32 + OutpostFirewall) oferujących pełniejszą bądź nawet kompleksową ochronę. Wszczególności celem artykułu było zestawienie możliwości produktówi cech produktów pudełkowych. 2. Brane pod uwagę były pakiety zabezpieczające dostępne wsprzedaży w Polsce. 3. W zestawieniu nie pojawił się pakiet Panda Internet Securityponieważ mimo kilkukrotnych kontaktów z polskim przedstawicielstwemproducenta nie udało nam się uzyskać wersji okazowej tego produktuna potrzeby przygotowania materiału.

Programy

Zobacz więcej
Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (90)