Rozwiązania chmurowe dla firm. O tym trzeba wiedzieć

Rozwiązania chmurowe dla firm to ciekawa opcja dla przedsiębiorstw
Rozwiązania chmurowe dla firm to ciekawa opcja dla przedsiębiorstw
Źródło zdjęć: © Pixabay
oprac. KMO

05.10.2023 22:37, aktual.: 09.10.2023 13:53

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Chmury obliczeniowe (inaczej znane jako rozwiązania chmurowe) to model dostarczania usług informatycznych przez internet. Dzięki nim firmy i użytkownicy indywidualni mogą korzystać z zasobów komputerowych, takich jak serwery, pamięć, bazy danych, oprogramowanie i wiele innych, bez konieczności inwestowania w własną infrastrukturę sprzętową i jej utrzymanie. Oto co warto o nich wiedzieć.

Rozwiązania chmurowe dla firm

Rozwiązania chmurowe to technologie i usługi związane z przechowywaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych oraz aplikacji za pomocą infrastruktury chmurowej, czyli serwerów i zasobów obliczeniowych znajdujących się w centrach danych dostawców usług chmurowych. Jest to rozwiązanie właściwe dla różnych rodzajów firm, niezależnie od ich potrzeb i zasobów, zwłaszcza że na rynku istnieje wielu różnorodnych dostawców usłuch chmurowych. Analiza ich oferty, a także wymagań przedsiębiorstwa jest jednym z pierwszych kroków na drodze do wyborze najwłaściwszego rozwiązania. Należy też rozważyć, jakie korzyści i jakie potencjalne problemy może przynieść korzystanie z rozwiązań chmurowych.

Jakie są zalety rozwiązań chmurowych? Wśród najważniejszych z nich wymienia się:

Skalowalność: Chmura obliczeniowa pozwala łatwo dostosować zasoby do bieżących potrzeb. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć moc obliczeniową, pamięć i przestrzeń dyskową w zależności od tego, jakie są Twoje wymagania. To pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów i unikanie nadmiernego kosztowania.

Elastyczność: Rozwiązania chmurowe oferują szeroki zakres usług i narzędzi, które można dostosować do różnych zastosowań. Możesz korzystać z infrastruktury jako usługi (IaaS), platform jako usługi (PaaS) lub oprogramowania jako usługi (SaaS), w zależności od swoich potrzeb.

Redukcję kosztów: Chmura obliczeniowa może pomóc w obniżeniu kosztów IT, ponieważ eliminuje potrzebę inwestycji w drogą sprzętową i infrastrukturę data center. Ponadto, płacisz tylko za używane zasoby, co pozwala uniknąć marnowania pieniędzy na nieużywane zasoby.

Łatwość zarządzania: Dostawcy chmurowi zajmują się zarządzaniem infrastrukturą, zabezpieczeniem i aktualizacjami, co pozwala Twojej firmie skoncentrować się na strategicznych zadaniach, a nie na rutynowych operacjach.

Wysoką dostępność: Chmury obliczeniowe oferują usługi o wysokiej dostępności, co oznacza, że Twoje aplikacje i dane są dostępne przez większość czasu. Dostawcy chmurowi zapewniają redundancję i rozproszenie danych, co minimalizuje ryzyko awarii.

Bezpieczeństwo: Dostawcy chmurowi inwestują w zaawansowane środki bezpieczeństwa, w tym zabezpieczenia fizyczne, monitorowanie sieciowe, narzędzia do wykrywania zagrożeń i rozwiązań do ochrony danych. W rezultacie, Twoje dane są zabezpieczone na najwyższym poziomie.

Mobilność i dostępność zdalną: Korzystanie z chmury pozwala na dostęp do danych i aplikacji z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do Internetu. To ułatwia pracę zdalną i zwiększa mobilność pracowników.

Szybką wdrażalność: Rozpoczęcie korzystania z usług chmurowych może być szybkie i elastyczne. Nie trzeba czekać na zakup i instalację sprzętu. Możesz szybko uruchomić nowe aplikacje i usługi.

Zrównoważony rozwój: Chmura obliczeniowa może pomóc w zredukowaniu wpływu środowiskowego, ponieważ dostawcy inwestują w efektywne wykorzystanie zasobów i odnawialne źródła energii.

Warto również wspomnieć o usługach dodatkowych, które oferuje wielu dostawców chmurowych. W ten sposób firmy zyskują dostęp do takich opcji jak chociażby analiza danych, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, rozwiązania IoT (Internet of Things) i wiele innych, które mogą pomóc w rozwoju przedsiębiorstwa i wdrażaniu innowacji.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Nie można jednak zapominać, że rozwiązania chmurowe posiadają też wady. Z tego też powodu wybór właściwego rozwiązania powinien być odpowiednio dostosowany do konkretnych potrzeb firmy i uwzględniać aspekty związane z bezpieczeństwem, kosztami i zgodnością przepisów. Dokładne zrozumienie potencjalnych wad pozwoli odpowiednio nimi zarządzać i jednocześnie uniknąć potencjalnych problemów w przyszłości. Do głównych wad rozwiązań chmurowych zalicza się:

Koszty: Chociaż korzystanie z usług chmurowych może być początkowo opłacalne, to w dłuższej perspektywie może się okazać, że miesięczne opłaty za usługi chmurowe są znacznie wyższe niż koszty własnej infrastruktury. Firmy muszą dokładnie monitorować swoje wydatki na chmurę i optymalizować swoje zasoby, aby uniknąć nadmiernych kosztów.

Bezpieczeństwo: Pomimo ciągłego postępu w dziedzinie bezpieczeństwa w chmurze, firmy nadal obawiają się przechowywania swoich danych w zewnętrznych centrach danych. Istnieje ryzyko ataków hakerskich, wycieków danych i innych zagrożeń.

Dostępność i niezawodność: Chociaż większość dostawców chmurowych oferuje wysoką dostępność, to jednak awarie i przerwy w dostępie do usług chmurowych nadal się zdarzają. Firmy muszą być przygotowane na ewentualne przestoje w dostępie do swoich danych i aplikacji.

Zależność od dostawcy: Korzystanie z rozwiązań chmurowych oznacza, że firma staje się silnie uzależniona od swojego dostawcy chmurowego. Zmiana dostawcy lub przeniesienie danych z chmury z powrotem do własnej infrastruktury może być kosztowne i skomplikowane.

Kontrola nad danymi: Przechowywanie danych w chmurze oznacza, że firma oddaje część kontroli nad swoimi danymi dostawcy chmurowemu. To może budzić obawy w zakresie prywatności i zgodności z przepisami prawnymi, takimi jak RODO (GDPR) w Unii Europejskiej.

Wydajność: Wydajność aplikacji i usług chmurowych może zależeć od dostępu do Internetu i odległości od serwerów dostawcy chmurowego. To może prowadzić do opóźnień w działaniu aplikacji, zwłaszcza jeśli korzysta się z chmur publicznych dostępnych na całym świecie.

Migracja i integracja: Przenoszenie istniejących aplikacji i danych do chmury lub integrowanie ich z rozwiązaniami chmurowymi może być trudne i kosztowne.

Ograniczona dostępność niektórych funkcji: W niektórych przypadkach rozwiązania chmurowe mogą nie oferować wszystkich funkcji dostępnych w tradycyjnych systemach lokalnych. To może być problemem dla firm o specyficznych potrzebach.

Kwestie związane z przepisami prawnymi i zgodnością: Firmy muszą dbać o zgodność z przepisami prawnymi, takimi jak RODO (GDPR) lub HIPAA (dla opieki zdrowotnej), co może być wyzwaniem w przypadku przechowywania danych w chmurze.

Zależność od dostępu do Internetu: Aby korzystać z usług chmurowych, firma musi mieć stały dostęp do Internetu. Przerwy w dostępie mogą wpłynąć na dostępność aplikacji i usług.

Co wziąć pod uwagę wybierając rozwiązania chmurowe dla firmy? Jednym z podstawowych elementów jest cel oraz wspomniane już potrzeby firmy. Należy ustalić, co planujemy osiągnąć, korzystając z rozwiązania chmurowego, czy chcemy przechowywać dane, uruchamiać aplikacje, udostępniać zasoby dla zespołu, a może dostarczać usługi klientom. Kolejną kwestią do rozważenia jest typ chmury (prywatna, publiczna, hybrydowa). Powinniśmy wybrać ten, który odpowiada potrzebom i budżetowi firmy. Ustalając budżet konieczne jest zrozumienie kosztów związanych z użyciem chmury, w tym opłat za korzystanie z zasobów obliczeniowych, przechowywania danych, transfer danych i inne usługi. Warto pamiętać, że na rynku istnieje wielu dostawców, a co za tym idzie - do wyboru są różne oferty w różnych cenach.

Decydując się na wybór rozwiązania chmurowego dla przedsiębiorstwa, nie można pomijać kwestii bezpieczeństwa, ponieważ zabezpieczenie danych jest tutaj kluczowym aspektem. Dlatego też trzeba upewnić się, że dostawca chmury oferuje narzędzia i funkcje zabezpieczeń, takie jak szyfrowanie danych, autoryzacja dwuetapowa i zarządzanie dostępem. Nie można zapominać również o obowiązujących przepisach. Eksperci sugerują, aby sprawdzić, czy dostawca chmury spełnia wymagania dotyczące zgodności z przepisami prawnymi i regulacjami, które dotyczą Twojej branży.

W kontekście wyboru rozwiązań chmurowych, niezwykle istotnym aspektem jest georedundancja. Polega ona na przechowywaniu danych w co najmniej dwóch niezależnych centrach danych, co stanowi kluczowy element strategii bezpieczeństwa. Jest to szczególnie istotne w przypadku firm, które gromadzą duże ilości informacji lub są narażone na ryzyko ataków hakerskich. Ważne jest zdanie sobie sprawy, że nawet najbezpieczniejsze centrum danych może ulec awarii z powodu czynników zewnętrznych. Dlatego przechowując dane w różnych lokalizacjach, zwiększamy odporność na awarie i katastrofy. Dodatkowo, ważne jest inwestowanie w usługi umożliwiające szybkie przywracanie działania infrastruktury w przypadku awarii. Dzięki temu firma może kontynuować swoją działalność bez większych zakłóceń, co ma istotne znaczenie dla jej stabilności i konkurencyjności.

Damian KozłowskiProduct Owner Data Center&Cloud T-Mobile Polska

Wśród czynników, które należy wziąć pod uwagę, wybierając rozwiązanie chmurowe, wymienia się także jego wydajność i dostępność, skalowalność rozwiązania (zarówno w górę, jak i w dół), dostępne wsparcie techniczne i Service Level Agreement (SLA) dostawcy chmury, ekosystem narzędzi i aplikacji, a także referencje i opinie o dostawcy. Jeśli firma posiada na to środki, można przeprowadzić badania rynku. Inną opcją jest sprawdzenie opinii innych firm korzystających z tego samego rozwiązania chmurowego. To może dostarczyć cennych informacji zwrotnych.

Podsumowując, wybór rozwiązania chmurowego dla firmy wymaga starannego rozważenia wielu czynników, które wpłyną na efektywność i sukces prowadzonej działalności. Ważne jest również, aby skonsultować się z ekspertami lub doradcami IT, aby dokładnie ocenić opcje i podjąć najlepszą decyzję.

Oto kilka popularnych rozwiązań chmurowych, które firmy mogą wdrożyć:

Amazon Web Services (AWS): Jest to jedna z największych platform chmurowych na świecie oferująca szeroki zakres usług, takich jak przechowywanie danych, przetwarzanie danych, analizy, sztuczna inteligencja i wiele innych.

Microsoft Azure: To platforma chmurowa Microsoftu, która zapewnia narzędzia do budowy, zarządzania i wdrażania aplikacji w chmurze, a także usługi sztucznej inteligencji i analizy danych.

Google Cloud Platform (GCP): Jest to platforma chmurowa Google oferująca zasoby obliczeniowe, przechowywanie danych, narzędzia do uczenia maszynowego i wiele innych.

IBM Cloud: Ta platforma chmurowa oferuje usługi chmurowe i rozwiązania dla firm, w tym przechowywanie danych, analizy, sztuczną inteligencję i blockchain.

Oracle Cloud: Platforma chmurowa Oracle oferuje usługi do zarządzania danymi, bazami danych, aplikacjami biznesowymi i innymi.

Programy

Zobacz więcej
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)