Czerwcowe biuletyny zabezpieczeń Microsoftu

Strona głównaCzerwcowe biuletyny zabezpieczeń Microsoftu
15.06.2005 09:57

Jak zwykle w drugi wtorek miesiąca, Microsoft opublikowałkolejne biuletyny zabezpieczeń. Wśród dziesięciu czerwcowych MSBtrzy zakwalifikowano jako krytyczne, cztery oznaczono priorytetemwysokim, a trzy pozostałe - średnim. Biuletyny, które oznaczono jako krytyczne: MS05-025: Skumulowana poprawka zabezpieczeń doInternet Explorer (883939) Istnieją pewne luki w zabezpieczeniach przeglądarki InternetExplorer, które w skrajnym przypadku mogą doprowadzić do zdalnegoprzejęcia kontroli nad atakowanym systemem. MS05-026: Usterka w Pomocy HTML może pozwolić nazdalne wykonanie kodu (896358) Istnieje luka w zabezpieczeniach Pomocy HTML, która możedoprowadzić do zdalnego przejęcia kontroli nad atakowanymsystemem. MS05-027: Usterka w SMB może pozwolić na zdalnewykonanie kodu (896422) Istnieje luka w zabezpieczeniach Windows, która może doprowadzić dozdalnego przejęcia kontroli nad atakowanym systemem. Atakujący musiuwierzytelnić się przed podjęciem próby eksploatacji luki. Informacje na temat pozostałych biuletynów można uzyskać na łamachportalu Windows2003.pl

Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (7)