Wrzesień bez biuletynów zabezpieczeń

Strona głównaWrzesień bez biuletynów zabezpieczeń
10.09.2005 11:48
Redakcja
Redakcja

Jak można przeczytać w najnowszej zapowiedzi, w najbliższy wtorek nie jestplanowane wydanie żadnych biuletynów bezpieczeństwa w ramachcomiesięcznych aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft. Choćpoprzednie powiadomienie Microsoft Security Response Center mówiłoo planach wydania jednego biuletynu zabezpieczeń, w zmienionejinformacji można wyczytać, że uprzednio planowane aktualizacje dlasystemu Windows nie zostaną wydane do momentu spełnieniaodpowiednich norm jakościowych i przejścia wewnętrznych testów,które najprawdopodobniej do 13 września nie zostanąukończone. Niemniej jednak we wtorek wieczorem witryny Microsoft Update, WindowsUpdate nie będą puste. Zgodnie z zapowiedzią będzie tam możnaznaleźć jedną poprawkę nie związaną z bezpieczeństwem, a także nowąwersję narzędzia Microsoft Windows do wykrywania złośliwegooprogramowania. Narzędzie to będzie również rozpowszechniane przezmechanizm automatycznych aktualizacji systemu Windows, a takżesystemy SUS i WSUS. Zaś w środę o godzinie 20:00 naszego czasuzgodnie z planem odbędzie się webcast w języku angielskim dotyczącyaktualizacji zabezpieczeń Microsoftu. W związku z brakiem nowychbiuletynów, jego podstawowym tematem mają być odpowiedzi na pytaniaużytkowników dotyczące aktualizacji z ubiegłych miesięcy.

bDUuTVsR
Udostępnij:
bDUuTVtP