Wolne Oprogramowanie Microsoftu

Wolne Oprogramowanie Microsoftu

21.10.2005 11:45

Microsoft ogłosił zmianę warunków licencjonowania oprogramowania udostępnianego wramach Shared Source Initiative. Zmiana polega na uproszczeniu iograniczeniu liczby licencji. Microsoft przedstawił trzy podstawowelicencje: Microsoft Permissive License (Ms-PL), Microsoft CommunityLicense (Ms-CL) oraz Microsoft Reference License (Ms-RL).Udostępniono także dwie dodatkowe licencje, Microsoft LimitedPermissive License (Ms-LPL) oraz Limited Community License(Ms-LCL). Ms-PL pozwala na modyfikowanie orazrozpowszechnianie kodów źródłowych lub wykonywalnych programównawet dla celów komercyjnych. Zakres praw i obowiązków z tejlicencji jest bardzo podobny do tych z licencji BSD. Ms-CL także daje prawo do modyfikacji irozpowszechniania kodów źródłowych lub programów wykonywalnych,zawiera jednak istotny warunek, podobny do klauzul "copyleft" wtakich licencjach, jak MPL czy GPL. Klauzula ta w Ms-CL wymagarozpowszechniania na tej samej licencji plików, w którychwykorzystano kod na Ms-CL. Natomiast wszelkie pliki wchodzące wskład "larger work", pozbawione kodu na Ms-CL mogą byćrozpowszechniane na dowolnej licencji. Ms-RL jest najbardziej restrykcyjną licencją ipozwala jedynie na oglądanie kodów źródłowych. Istotnym postanowieniem zawartym we wszystkich powyższychlicencjach jest "termination clause" (klauzula wygaśnięcialicencji), która mówi, że w przypadku rozpoczęcia sporu patentowegoprzeciwko firmie Microsoft, licencja na oprogramowanieautomatycznie wygasa. Należy także zwrócić uwagę, że licencje teobejmują nie tylko prawa autorskie do kodu, ale także prawa zpatentów na implementowane przez ten kod wynalazki. Zmiana warunków licencjonowania Shared Source została pozytywnieprzyjęta przez środowisko wolnego oprogramowania. Pojawiły sięgłosy, że część z nowych licencji SS jest zgodna z Open SourceDefinition, jednak Microsoft nie zamierza występować w najbliższymczasie do Open Source Initiative o nadanie im takiego statusu.Życzliwy komentarz na temat licencji opublikowała także FreeSoftware Foundation-Europe. Samo opublikowanie licencji to jednak nie to samo, co udostępnieniena ich warunkach konkretnego oprogramowania. Czas pokaże, na ileMicrosoft jest rzeczywiście przekonany do wolnej i otwartejwspółpracy, czego przejawem byłoby objęcie powyższymi licencjamijak największej ilości oprogramowania tej firmy. W chwili obecnej,zakres oferty Shared Source Initiative kształtuje się następująco. Z prawnego punktu widzenia, posunięcie Microsoftu można ocenić jakodość zachowawcze, głównie dlatego, że nie skorzystano wprost zgotowych i popularnych licencji wolnego oprogramowania, takich jakGPL lub BSD. Pojawia się wobec tego problem kompatybilnościlicencji, czyli możliwości łączenia Shared Source z wolnymoprogramowaniem.

Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (9)