GUS o Internecie w Polsce

GUS o Internecie w Polsce

27.11.2007 14:32

Podczas wczorajszej konferencji prasowej Główny Urząd Statystyczny ogłosiłinformacje na temat wykorzystania technologiiinformacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych iprzedsiębiorstwach w 2007 r. Z badań GUS wynika, że nastąpiła poprawa w wyposażeniu gospodarstww sprzęt komputerowy oraz postęp w rozpowszechnieniu dostępu doInternetu. 54% gospodarstw domowych posiada komputery, 41% madostęp do Internetu, w łącza szerokopasmowe wyposażone jest 30%gospodarstw. 46% Polaków w wieku 16-74 lata (co najmniej raz wtygodniu) korzysta z komputera natomiast 39% to regularniużytkownicy sieci. Główne cele korzystania z Internetu to używanie pocztyelektronicznej, udział w czatach i forach dyskusyjnych orazposzukiwanie informacji o towarach i usługach. Dynamicznie rozwijasię bankowość internetowa, szybko przybywa osób kupujących przezInternet rośnie również średnia wartość zakupów. Bardzo szybko wzrasta ilość gospodarstw wyposażonych w łączaszerokopasmowe, w ciągu roku przybyło ich milion. Z badańprzeprowadzonych przez GUS wynika, że 40% posiadających łącza"tradycyjne" nie widzi potrzeby wykorzystywania łączszerokopasmowych, dla 27% taka migracja to zbyt wysokie koszty, 21%nie ma technicznych możliwości, 10% korzysta z łączszerokopasmowych poza domem, pozostali mają inne powody abypozostać przy wolnych łączach. Badania wskazują również jakie są powody braku Internetu w domach.41% gospodarstw nie jest podpięta do sieci ponieważ nie ma takiejpotrzeby, 32% wskazuje na zbyt wysokie koszty sprzętu, 31%utrzymuje, że koszty Internetu są zbyt wysokie, 20% wskazuje nabrak umiejętności, 9% nie ma technicznych możliwości, 8% korzysta zsieci poza domem. W przypadku przedsiębiorstw sytuacja jest znacznie lepsza. 95%wyposażona jest w komputery, 92% korzysta z Internetu - 50%dysponuje łączami szerokopasmowymi. GUS podaje również informacje na temat wykorzystywanegooprogramowania przez przedsiębiorców. 20% firm korzysta zoprogramowania open-source (np. Linux) przy czym znacznie częściejstosowano je w przedsiębiorstwach dużych (58%), niż w małych(16%). W 2007 r. systemów ERP (system informatyczny do planowania zasobówprzedsiębiorstwa) używa o co drugie duże przedsiębiorstwo w Polsce,co czwarte średnie i niespełna co dziesiąte małe. 21% jestwyposażone w systemy do zarządzania informacjami o klientach (CRM),pozwalające na centralne gromadzenie i udostępnianie innym komórkominformacji o klientach, a 12% posiada systemy umożliwiająceanalizowanie tych informacji w celach marketingowych.

Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (10)