Program Microsoftu dla kadry akademickiej i doktorantów

Program Microsoftu dla kadry akademickiej i doktorantów

02.11.2005 16:28

Departament badawczy firmy Microsoft - Microsoft Research -ogłosił nowy program adresowany do naukowców, o nazwie MicrosoftResearch Inspire. Celem projektu jest zacieśnianie współpracypomiędzy ośrodkami akademickimi z krajów naszego regionu.Dodatkowo, Microsoft Research Inspire ma pomóc w karierze naukowejwybitnie utalentowanym doktorantom. Microsoft Research Inspire oferuje 3 równoległe programy, z którychkażdy adresowany jest do innej grupy odbiorców: Program dla studentów planujących podjęcie studiówdoktoranckich Adresatami tego programu są studenci ostatniego roku, planującypodjęcie studiów doktoranckich. Planowane jest przyznanie 100stypendiów w regionie. Wyróżniane będą osoby reprezentująceinnowacyjne podejście do nauk technicznych i technologiiinformatycznych, szczególnie jeśli ma ono szansę pozytywnie wpływaćna gospodarkę, edukację oraz opiekę zdrowotną. Osoby zainteresowaneuczestnictwem w programie mogą składać aplikacje do 1 lutego 2006r. Warunkiem koniecznym jest przyjęcie na studia doktoranckie oraznominacja do programu wystawiona przez władze Wydziału.Rozstrzygnięcie nastąpi w kwietniu 2006 r.; Program wzajemnej współpracy pomiędzyuczelniami Istotą tego programu jest ułatwienie nawiązania współpracy pomiędzynaukowcami reprezentującymi ośrodki akademickie z EuropyŚrodkowo-Wschodniej oraz Europy Zachodzniej i Stanów Zjednoczonych.Celem projektu jest umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzyposzczególnymi centrami akademickimi. W procesie doboru stronwymiany i współpracy, nauczycieli oraz uczelni, pomagać będziededykowany serwis internetowy, który zostanie uruchomiony 7listopada; Program naukowy w ramach letniej szkołybadawczej Celem programu jest wspieranie letnich szkół badawczych z zakresunauk informatycznych. Bezpośrednimi beneficjentami projektu stanąsię studenci i wykładowcy, którzy dzięki letniej szkole będą mieliokazję spotkać się i uczestniczyć w warsztatach, wykładach i innychzajęciach szkoleniowych. Uczelnie, które będą starały się oprzyznanie funduszy i sponsoring organizowanych przez siebie szkółletnich, powinny zgłosić się do 1 lutego 2006 roku. Kryteria doboru uczestników poszczególnych programów w ramachMicrosoft Research Inspire oraz pozostałe szczegóły dotycząceinicjatywy zostaną udostępnione w najbliższym czasie na stronachinternetowych pod adresem research.microsoft.com/ero/icd/inspire

Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)