Rejestracja w Internecie ale tak nie do końca...

Strona głównaRejestracja w Internecie ale tak nie do końca...
27.10.2003 11:19

Już można w Warszawie rejestrować działalność gospodarcząwykorzystując w tym celu formularz zamieszczony na internetowychstronach Urzędu Miasta. Jeśli zgłoszenie wysłane zostanie dogodziny 15.00 urzędnik powinien skontaktować się z wnioskującym iumówić się na spotkanie. Jak podaje eGov wizyta jest konieczna zewzględu na obowiązek uiszczenia opłat oraz pobrania zaświadczenia owpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Ciekawe jednakdlaczego opłaty nie można przelać na konto - trzeba samemu wkleićznaczki skarbowe ? Od sierpnia, o czym pisaliśmy,w Warzszawie funkcjonuje również internetowa ewidencja wniosków nasprzedaż alkoholu.

bDUkzjaZ
Udostępnij:
bDUkzjbX