Ceny będą spadać?

Ceny będą spadać?

Redakcja
02.09.2004 16:38

Polska Izba Informatyki przedstawiła aktualne zestawieniaporównawcze podstawowych ofert na rynku dostępu do Internetu wPolsce na tle krajów europejskich. Jak można przeczytać w zestawieniu: "Dostęp wąskopasmowy typudial-up (poprzez numery 020 xxxx) do Internetu jest w Polscewykorzystywany przez ponad 70% użytkowników. Obecnie cena 1 godzinybezpośredniego dostępu do Internetu w Polsce wynosi 1.31 euro wszczycie oraz 0.65 euro poza szczytem. Oferta ta jest tańsza odoferty BT (odpowiednio 3.62 i 1.36), Wanadoo w Hiszpanii (3.0 i3.0) oraz Austria Telecom, Belgacom i Wanadoo w Holandii, ale teżdroższa od oferty T-Online (0.95 i 0.48) oraz zdecydowanienajtańszej oferty NTL w Wielkiej Brytanii (0.91 i 0.91 ). Z koleiceny dostępu wąskopasmowego w pakietach (im wyższy abonamentpakietu, tym niższa cena za jednostkę połączenia) w Polsce są wporównywalne z ofertami z krajów unijnych dla podobnych okresówpakietu, różniąc się o +/- 10 eurocentów za godzinę połączenia.Polska oferta jest zdecydowanie niższa od ceny połączeń w pakietachw Czechach, w Estonii oraz w Holandii i Austrii. Dostęp szerokopasmowy, który można podzielić na oferowany w dwóchpasmach szybkości transferu: wolnym - w zakresie od 128 kbps do 1Mbps oraz szybkim - powyżej 1 Mbps. Oferta dostępu szerokopasmowego128 kbps w Polsce w cenie około 16 euro/miesiąc (z instalacją) jestjedną z tańszych na rynku unijnym. Podobnie, porównanie cen dostępu320 kbps i 640 kbps wykazuje, że lokują się one wśród podobnychofert w innych krajach, przy czym istnieją znaczące różnicezwiązane z okresem zawartej umowy oraz limitów na maksymalnąwielkość transferu czy czasu połączenia. Problemem jest w Polscebrak dobrej oferty na szybkie połączenia szerokopasmowe powyżej 1Mbps dla klientów indywidualnych. W niektórych krajach unijnych(Niemcy, Belgia) oferty na połączenia powyżej 1 Mbps mają cenyporównywalne z oferowanym w Polsce dostępem 640 kbps. Wieluoperatorów międzynarodowych posiada oferty szerokopasmowe z limitemtransferu lub z limitem czasu. Powyższa ocena cen usług dostępu do Internetu została dokonana napodstawie danych zebranych przez Unię Europejską oraz OECD, a takżena podstawie materiałów otrzymanych od operatorów działających wPolsce. Dokładne porównanie wszystkich ofert jest trudne ze względuna dodatkowe ograniczenia i promocje, a także częste ichmodyfikowanie przez operatorów. Operatorzy-członkowie Izby sązdeterminowani, by obniżać ceny dostępu do Internetu oferującdostęp coraz lepszej jakości, a także by docierać z korzystną dlaklienta ofertą do wszystkich regionów Polski. Operatorzy poprzezwzajemne rozmowy oraz negocjacje handlowe, często wspieraneopiniami Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz UrzęduOchrony Konsumentów i Konkurencji, dążą do obniżania kosztówdzierżawy łącz i transmisji danych." Działania te, jak twierdzi Polska Izba Informatyki, "mimo że trudnew obecnej sytuacji konieczności stałego inwestowania w rozwójinfrastruktury, przyniosą jednak w niedalekiej przyszłościpozytywne skutki - lepszą dostępność do usług wyższej jakości orazniższe ceny."

Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (7)