UOKiK przeciw TP S.A.

Strona głównaUOKiK przeciw TP S.A.
19.03.2004 15:07
Redakcja
Redakcja

Wszczęto postępowanie w sprawie stosowanych przezTelekomunikację Polską uslug "Pakiety internetowe TP". Wedługprezesa UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta) naruszononezostały zbiorowe interesy konsumentów w związku ze świadczeniem ww.usług. Według UOKiK, TP S.A. nie dostarcza informacji swoim klientom ozakresie wykorzystania przysługującego im limitu dostępu doInternetu, a także jego wyczerpaniu. Oczywiście przyczynia się todo nieświadomego przekraczania przez konsumentów przyznanych imlimitów co wiąże się z ponoszeniem przez nich wyższych opłat zaserfowanie po sieci. Jeżeli UOKiK po przeprowadzeniu postępowania dojdzie do wniosku, iżpraktyki stosowane przez TP S.A. naruszają zbiorowe interesykonsumentów, zostanie wydana decyzja wzywająca do ich zaniechania.W przypadku gdy monopolista będzie zwlekał z podjęciem krokówmających przyczynić się do zaniechania stosowanych działań, możezostać nałożona kara w wysokości 1 tys. euro za każdy dzieńzwłoki.

Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (1)