75 mln kary dla TP SA

75 mln kary dla TP SA

21.12.2007 16:41

Telekomunikacja Polska musi zapłacić 75 mln złotych kary zadyskryminowanie konkurentów na rynku usług internetowych - uznałPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stosowana praktykaobowiązywała kilka lat. Decyzji nadano rygor natychmiastowejwykonalności Na podstawie sygnałów napływających od operatorówtelekomunikacyjnych Prezes Urzędu wszczął w grudniu 2004 rokupostępowanie antymonopolowe przeciw TP SA. Konkurenci największej wPolsce spółki telekomunikacyjnej zarzucali jej stosowanieniezgodnych z prawem ograniczeń w przepływie danych w Internecie. Wtrakcie postępowania pracownicy UOKiK przeprowadzili kilka kontroliw TP SA. Zebrany materiał dowodowy oraz uzyskane wyniki ekspertyzdały, jak informuje UOKiK, podstawę do wydania decyzjistwierdzającej stosowanie nieuczciwych praktyk. Zdaniem PrezesaUOKiK za ograniczenia w przepływie danych odpowiedzialne byłyspecjalne ustawienia routerów TP, które utrudniały dostęp dosieci. Konkurenci rynkowi TP SA mogą transmitować dane korzystającbezpośrednio z urządzeń spółki lub pośrednio - wykorzystująctańszych zagranicznych operatorów. Postępowanie antymonopoloweprowadzone przez Prezesa UOKiK wykazało, że praktykaTelekomunikacji polegała na wprowadzaniu filtrowaniu ruchu, któregozadaniem było ograniczanie przesyłu danych w zależności od ichźródła pochodzenia. Jeśli bowiem konkurenci TP SA korzystali zusług transmisji danych oferowanych przez tańszych dla nichoperatorów zagranicznych, spółka stosując filtry skutecznieograniczała ich działalność obniżając jakość usług. W rezultacieprzedsiębiorcy zmuszeni byli do nabywania usług bezpośrednio odTelekomunikacji za cenę nawet kilkunastokrotnie wyższą niżoferowana przez operatorów zagranicznych. Skutkiem stosowanejpraktyki było wyraźne pogorszenie jakości, a w niektórychprzypadkach nawet całkowite uniemożliwienie transmisji danych.Odczuwalne było to przez zwykłych użytkowników poprzez trudności zdostępem do niektórych serwisów. Zdaniem Prezesa UOKiK stosowana przez Telekomunikację Polskąpraktyka jest niezgodna z przepisami - spółka naruszyła prawokonkurencji. W efekcie usługi oferowane w sieciach konkurentówstały się niedostępne dla ogromnej rzeszy użytkowników TP SA,dlatego spółka zobowiązana została do natychmiastowej zmianypraktyki. Na operatora nałożono karę 75 mln zł. W związku z tym, że postępowanie było prowadzone równocześnie napodstawie przepisów wspólnotowych, projekt decyzji był konsultowanyz Komisją Europejską. Decyzja nie jest ostateczna, spółceprzysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji iKonsumentów.

Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (82)