ComArch wesprze politykę podatkową Ministerstwa Finansów

ComArch wesprze politykę podatkową Ministerstwa Finansów

04.08.2004 23:01

ComArch podpisał umowę o wartości prawie 7 mln zł nazaprojektowanie i wdrożenie Informatycznego Systemu WspomaganiaKontroli Skarbowej ISKOS. Zadaniem rozwiązania informatycznegodostarczonego przez ComArch będzie wspieranie polityki MinisterstwaFinansów w zakresie kontroli skarbowej, w ramach procesówprzystosowywania polskiej polityki podatkowej do standardów UniiEuropejskiej, akcesji do unii monetarnej, oraz zapewnieniastabilności finansów publicznych. Celem projektu Ministerstwa Finansów, którego kluczowym elementembędzie system IT zaprojektowany i wdrożony przez ComArch, jestdostosowanie polskiej administracji podatkowej do standardów UniiEuropejskiej, oraz poprawienie jej funkcjonowania poprzezzastosowanie nowych struktur zarządzania działalnością opartych naefektach, lepsze ściąganie podatków, jednorodne stosowanie prawapodatkowego, oraz zastosowanie narzędzi informatycznych, któreusprawnią komunikację i koordynację pracy między różnymijednostkami administracji publicznej. Dzięki systemowiinformatycznemu dostarczonemu przez ComArch możliwe będzie m.in.skuteczne definiowanie rejonów dużego ryzyka podatkowego, czyprzeprowadzanie audytów podatkowych z zaawansowanym wsparciemtechnologicznym. W ramach projektu dla Ministerstwa Finansów, ComArch przeprowadzirównież analizę dzięki której rozpoznane zostaną potrzeby sprzętoweniezbędne do sprawnej obsługi całego projektu, oraz przeprowadziszkolenia dla użytkowników systemu ISKOS. System wdrożony przezComArch będzie współpracował z wszystkimi innymi systemamiinformatycznymi funkcjonującymi w Ministerstwie Finansów i wUrzędach Kontroli Skarbowej. ComArch jest międzynarodowym integratorem i producenteminnowacyjnych systemów informatycznych dla telekomunikacji,finansów i bankowości, sektora przemysłu handlu i usług, oraz dlaadministracji publicznej. Umowa na system ISKOS jest kolejnąprestiżową umową, którą w tym roku podpisał ComArch z JednostkąFinansująco -Kontraktującą na rzecz Ministerstwa Finansów. W lutymComArch podpisał umowę na system klasy Business Intelligence dlapotrzeb konsolidacji danych podatkowych dla MF o wartości 3,5 mlnzł, oraz został zwycięzcą przetargu na zaprojektowanie, wykonanie iwdrożenie informatycznego systemu obsługi budżetu państwa owartości prawie 2,5 mln zł.

Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)