ETS: prywatny monitoring wideo nie wymaga uzyskania zgody chuliganów

ETS: prywatny monitoring wideo nie wymaga uzyskania zgody chuliganów

ETS: prywatny monitoring wideo nie wymaga uzyskania zgody chuliganów
12.12.2014 11:09

Kamery IP coraz częściej wykorzystywane są do monitoringuotaczającej przestrzeni nie tylko przez instytucje i firmy, ale teżosoby prywatne. Ich stosowanie do tej pory mogło wiązać się zproblemami natury prawnej, jednak wczorajszy wyrok TrybunałuSprawiedliwości UE przynosi interesujące rozstrzygnięcie tejkwestii.

W ostatnich miesiącach niedrogie kamery IP, podłączanebezpośrednio bądź to do urządzeń nagrywających, czy bardziejzaawansowanych dysków sieciowych stały się prawdziwym hitemsklepów internetowych. Pomińmy import z Chin, nawet w polskichsklepach znaleźć można już za kilkaset złotych niezłej jakościkamery 720p z doświetleniem podczerwienią, które aktywują się powykryciu ruchu w otoczeniu. Mieszkańcy domków jednorodzinnychchętnie instalują je na swoich posesjach, licząc że odstraszy tochuliganów, a związane z monitoringiem regulacje prawne traktująjako ich niedotyczące – w końcu filmują teren swojej posesji.

Obraz

Niestety sytuacja jest bardziej skomplikowana. Problemwykorzystania kamery IP na swojej posesji dotknął obywatela Czech,Františka Ryneša, któremu chuligani regularnie wybijali szyby woknach jego domu. Poszkodowany zainstalował taką kamerę, nagranieprzekazał policji, która zdołała zidentyfikować napastników, anastępnie został ukarany grzywną przez czeski urząd ds. ochronydanych osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Chuligan poskarżył się bowiem urzędowi, że Ryneš bezprawnieprzetwarza jego dane osobowe, to jest obraz jego ciała, pozwalającyustalić jego tożsamość, w czasie, gdy ten przebywał na drodzepublicznej, to jest na odcinku ulicy przed domem Ryneša. Urząduznał skargę za słuszną. Sprawa trafiła finalnie do czeskiegonaczelnego sądu administracyjnego, który nie potrafiąc sam jejrozstrzygnąć, skierował zapytanie do Trybunału SprawiedliwościUE, o to czy nagranie zarejestrowane w celu ochrony życia, zdrowia imienia (tj. nagranie zawierające dane osobowe osób atakującychjego dom z drogi publicznej) stanowi przetwarzanie danych nieobjętedyrektywą o ochronie danych osobowych, jako że zostało wykonaneprzez osobę fizyczną w trakcie czynności o czysto osobistym lubdomowym charakterze

Sędziowie Trybunału uznali, że obraz rejestrowany przez kamerymożna uznać za dane osobowe, jeśli pozwala ustalić tożsamość –do tej kategorii należą bowiem wszystkie informacje dotyczącezidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.Przez osobę możliwą do zidentyfikowania uznaje się każdą osobę,której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednioprzez powołanie się na jeden bądź kilka szczególnych czynnikówokreślających jej fizyczną tożsamość.

Monitoring wideo własnej posesji wraz z przyległą drogąpubliczną, obejmujący nagrywanie oraz przechowywanie danychosobowych, wchodzi w zakres stosowania dyrektywy, ponieważ jestzautomatyzowanym przetwarzaniem tych danych i nie może być uznanyza czynność o charakterze osobistym. Wychodzi poza sferę prywatnąosoby i jako taki wiąże się z obowiązkiem uzyskania zgody nanagrywanie od wszystkich (w tym chuliganów), którzy wejdą w polewidzenia kamery.

Jednak dyrektywa 25/46 WE pozwala na uwzględnienie w takichsprawach uzasadnionych interesów używającego kamery,jeśli dotyczą ochrony mienia, zdrowia i życia. Dlategoprzetwarzanie danych osobowych może być dokonywane bez zgody osoby,której dane dotyczą, gdy jest to konieczne dla potrzeb wynikającychz uzasadnionych interesów. W takich sytuacjach nagrywany nie musibyć informowany o przetwarzaniu jego danych osobowych, jeśli byłobyto niemożliwe lub wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.Państwa członkowskie UE mogą na tej podstawie ograniczać zakresypraw i obowiązków ustanowionych w dyrektywie, kiedy ograniczeniatakie są konieczne dla dobra prowadzonego śledztwa czy ochrony prawi wolności innych osób.

Z wyrokiem w tej sprawie możnazapoznać się na stronieOrzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

Programy

Zobacz więcej
Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (66)