Polska czwarta w jedenastce

Polska czwarta w jedenastce

30.09.2004 11:51

Polska zajęła czwarte miejsce w rankingu 11 krajów nowoprzyjętych do UE, lub kandydujących do tej organizacji, opracowanymprzez Economist Intelligence Unit pod kątem stopnia elektronicznegozaawansowania administracji (tzw. e-government ranking). Pierwszetrzy miejsca zajęły Estonia, Czechy i Słowenia. Ranking oparto nasiedmiu powiązanych ze sobą zestawach kryteriów obejmującychłącznie 35 wskaźników jakościowych i ilościowych . Najważniejsze z nich to łatwość połączeń z siecią, technologicznainfrastruktura, otoczenie dla biznesu, regulacje prawne, baza wpostaci zaplecza oświatowego i puli wykwalifikowanego personelu,polityka rządu wobec idei rozwoju usług administracyjnych zapośrednictwem internetu oraz rozwój usług online dla biznesu i osóbprywatnych. Każde z tych kryteriów zostało ocenione pod kątem jegoznaczenia i stopnia zaawansowania w poszczególnych krajach. Krajesą najpierw wypunktowane w każdym z siedmiu kryteriów, a następniewynik poszczególnych punktacji sumowany, by osiągnąć ogólny wynikdla poszczególnego kraju. Polska uzyskała 4,74 punktu, przed Węgrami (4,69), Turcją (4,64) iLitwą (4,62). Ostatnie miejsce zajęła Bułgaria (3,71). Liderrankingu - Estonia uzyskała 5,87 punktu. Ogólnie raport EIU(przygotowany wspólnie z Oracle) stwierdza, że nowi członkowie UEenergicznie wprowadzają internetową platformę dla różnychadministracyjnych operacji. Estonia, Czechy i Słowenia wyglądająkorzystnie na tle krajów dawnej Piętnastki. Kraje te są chwalone zalogiczną strategię i dokładne plany działania, jasno określone iscentralizowane określenie tego, kto za co i w jakim zakresieodpowiada za wykonanie zadań i wprowadzenie przepisów o prawnymobowiązywaniu umów zawartych za pośrednictwem internetu. Największą przeszkodą dla elektronicznej rozbudowy niektórychfunkcji administracyjnych we wszystkich nowych krajach UE ikandydujących jest przestarzała infrastruktura utrudniająca dostępdo nowoczesnych usług. Barierami rozwoju są także niedostateczneprzeszkolenie techniczne urzędników oraz niekonsekwentne wcielaniew życie przyjętych rozwiązań.

Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)