Relacja z Autodesk University 2007 w Las Vegas

Redakcja

01.01.1999 03:08

AU 2007 - AutodeskUniversity 2007 jest największym corocznym spotkaniemużytkowników produktów Autodesk. Co roku odbywa się w USA wnajwiększych miastach (Orlando, Las Vegas). AU to liczne warsztatydotyczące programów Autodesk, prezentacje nowych produktów oraz ichmożliwości. Można też brać udział w wykładach przeznaczone dlaróżnych branż. Szkolenie jest otwarte dla wszystkich chętnych ikażdy może brać w nim udział po dokonaniu odpowiedniej wpłaty.Przed rozpoczęciem AU 2007 na stronie WWW wybiera się własnąścieżkę szkolenia zgodnie z zainteresowaniami i używanymiproduktami.

Co roku zwiększa się liczba osóbbiorących udział w szkoleniach. Rok temu było to przeszło 5000osób, w tym roku dwukrotnie więcej - ponad 10000 osób. Jest togigantyczne przedsięwzięcie, zrealizowane z rozmachemodpowiadającym ilości uczestników. Organizacja całegoprzedsięwzięcia jest wzorowa. Można sobie spróbować wyobrazić samąrejestrację oraz posiłki (śniadanie na 10 000 osób!). Muszęprzyznać, że byłem pod dużym wrażeniem, po ostatnim spotkaniu MVPgdzie 3 000 osób spotkało się w jednym miejscu miałem wrażenie, żewiększej ilości uczestników "w ryzach" nie da się utrzymać ;-)

Rejestracja elektroniczna

Odbiór wydrukowanych materiałów

Ciekawy sposób na pokazanie zainteresowań, otagowanieużytkownika :)

Jak to się zaczęło czyli skąd się wziąłem na AU? Wszystko zaczęło się od spotkaniap.t. "CAD MAT" i prezentacji produktów Autodesk przygotowanychprzez firmę Mats.j., która dostarcza dla mojej firmy IGLOOoprogramowanie Autodesk i opiekuje się nim. Na tym spotkaniumusiałem wyjść z prezentacji by poprawić jedną z funkcji w systemieCMS. Dzięki temu przechodzący obok znajomy zauważył, że używam FreeWheelw firmowej stronie internetowej. FreeWheel jest to przeglądarkowawersja znanego desktopowego programu Autodesk Design Review (ADR). ADR pozwala naprzeglądanie, sprawdzanie wymiarów i komentowanie rysunkówtechnicznych 2 i 3 wymiarowych. FreeWheel jest tak napisany, że nietrzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania, gdyż do pracypotrzebuje tylko przeglądarki obsługującej JavaScript. Działa w tensposób, że generacja obrazów jest wykonywana po stronie serwerówAutodesk. FreeWheel występuje w dwóch wersjach, stabilnejprzeznaczonej do użycia w działających stronach WWW, oraz w wersjirozwojowej, która zawiera wiele ciekawych nowinek, lecz niezapewnia pełnej stabilności oraz największej wydajności. Po tym jak znajomy zobaczył FreeWheel działające na naszychstronach poszedł opowiedzieć o tym będącym na spotkaniu pracownikomAutodesk. Po półgodzinnej rozmowie z zespołem Autodesku międzyinnymi o możliwościach płynących z używania Autodesk Labs,dokończyłem prace nad stroną i udałem się na kolejneszkolenia. Po tygodniu dotarła do mnie informacja, że otrzymam zaproszenie naAutodesk University 2007 w zamian za pierwsze wdrożenie FreeWheel wPolsce oraz przeszkolenie i pokazanie możliwości Labs-ówpracownikom Autodesku będącym na prezentacji.

Pierwszy dzień AU 2007: Rejestracja i Pecha Kucha Nights Ponad 25 godzin lotu jest dośćmęczące, ale sam widok Las Vegas nocą potrafi zrekompensować trudylotu. Ponieważ przyleciałem wcześniej miałem chwilę czasu nazwiedzanie (później okazało się, że dzięki temu udało mi sięcokolwiek w Las Vegas zwiedzić.). W poniedziałek po rejestracji, wgodzinach wieczornych odbyły się prezentacje Pecha KuchaNights. Jest to cykl kilku prezentacji, przy czym każda osobaprezentująca ma czas tylko 6 minut na pokazanie i zachęcenie dodanego tematu. To ograniczenie do 6 minut oraz wybór naprawdęwyśmienitych specjalistów z różnych branż gwarantuje bardzointensywne doznania, gdyż prezenterzy muszą wykazać się nie ladapomysłem by zmieścić się w czasie i zaciekawić widza. Szczególniepodobała mi się prezentacja przedstawiająca wykorzystanieoprogramowania Autodesk na malutkiej wyspie. Pecha Kucha Nightszawsze prezentacje łączy z poczęstunkiem i rozmowami pomiędzyuczestnikami.

Ciekawe prezentacje PetchaWhat

Kolejne dni Śniadanie dla 10000 osób wyglądaniesamowicie - oczywiście nie ma nigdy jednocześnie 10000 osóbponieważ posiłek oferowany jest w godzinach od 7:00 do 8:30. Mimoto i tak wygląda niesamowicie jak taka ogromna ilość osób musizostać jednocześnie obsłużona. Setki stojących w szeregu iwitających kelnerów także robią spore wrażenie.

Śniadanko

Sesja rozpoczynająca AU zrobiła na mnie bardzoduże wrażenie. Olbrzymia hala w której na środku ustawiono 4telebimy oraz kilkanaście wokoło, pozwoliło prezenterom narealizacje bardzo ciekawych pokazów. Pierwsza wystąpiła Lynn Allen, któradużo mówiła o samym AU oraz zachęcała do wzajemnych rozmów pomiędzyużytkownikami Autodeska - takie rozmowy, jak zaznaczała, wnosząnieocenioną wartość do samej nauki na AU. Taka nieformalna rozmowaczęsto ułatwia rozwiązywanie trudnych problemów, z którymi borykamysię na co dzień. Lynn w dowcipny sposób pokazała jak nieśmiałeosoby mogą zacząć rozmowę.

Lynn poprosiła mnie bym się przywitał

Kolejnym występującym był CEO Carl Bass. Jego bardzo ciekawy pokaz skupiałsię na aktualnych wyzwaniach stojących przed inżynierami oraz przedcałą ludzkością. Dużo mówił o zagrożeniach i sposobach rozwiązaniawzrastających kosztów energii, efekcie cieplarnianym oraz wzrościecen ropy naftowej. Oczywiście nie zapomniał o obecnej cyfrowej erzei możliwościach z tym związanych.

CTO Jeff Kowalski przedstawiał poszczególnychprojektantów używających oprogramowania Autodesk. Pierwszym byłzałożyciel fuseproject Yves Béhar - prezentował on szereg projektówwykonanych przez jego firmę. Dużo mówił o sposobie podejścia dotworzonych projektów. Z przykładowych projektów szczególniezainteresowały mnie "one laptop per child" oraz lampa która potrafigenerować różne rodzaje światła pobierając przy tym znacznie mniejenergii niż lampy tadycyjne. Później można było dowiedzieć się jakbył projektowany pad (kontroler) dla Xbox-a (wykonałem kilkanaściezdjęć z różnych etapów tworzenia kontrolera).

Ciekawe projekty fuseProject

Największe wrażenie robiłaprezentacja zespołu Labs - Autodesku, na której jeden z pracowników"latał" za pomocą joysticka po wirtualnym mieście. W tym wirtualnymmieście mógł zaznaczać poszczególne elementy (np. drzewa wotoczeniu budynku, lub instalacje rurowe zakopane w ziemi).Wszystko odbywało się w czasie rzeczywistym i wyświetlane było naotaczających ekranach, co dawało efekt, jakby było się faktycznie wśrodku wirtualnego miasta. Oczywiście w tym wirtualnym mieścieumieszczono całkiem nowy budynek i sprawdzono jak wpływa on naotoczenie.

Wirtualne miasto LabsAutodesk

Na zakończenie pokazano możliwościwynikające z projektowania budynków i tu posłużono się min.budowaną stacją metra w Hong Kongu.

Wirtualne metro

W kolejnych dniach odbywały sięszkolenia z poszczególnych produktów. Ścieżka szkoleniowa, którąwybrałem była związana z programami: Inventor, programowaniem AutoCadprzy użyciu .NET, wszystkim co związane z Labs, formatem DWForaz programami do prezentacji AutodeskShowcase oraz Autodesk Alias Studio. Wszystkie prezentacjebyły bardzo dobrze prowadzone, nie udało mi się nigdy dać niższejoceny niż 7/10 pkt. Wieczorami odbywały się imprezy integracyjne. Pierwszą byłospotkanie grupy AUGI na którym zostały nagrodzone osobyzwiązane z grupami użytkowników Autodesku (coś jak MVP wMicrosoft).

Spotkanie AUGI

Po spotkaniu AUGI (Autodesk UserGroup International) zostaliśmy zaproszeni do stoisk wystawców.Właśnie pokazy firm współpracujących z Autodesk pozwalały najlepiejzrozumieć ogrom możliwości wynikających z cyfrowej ery. Można tubyło na miejscu zeskanować swoją twarz w 3D, zobaczyć jakpracują drukarki 3D, na stoisku Autodesk Labs zobaczyć jak działamultitouch LCD o potężnych rozmiarach i dużejrozdzielczości systemu odczytującego nacisk palców. Można byłoprzejść się w 3 wymiarach po budynku oraz zobaczyć wiele innychciekawych produktów. Tu także spotkałem krakowską firmę RoboBAT (która to ma być przejęta przez Autodesk). RoboBAT słynie zprodukcji programów konstrukcyjnych a zwłaszcza z ROBOT Millenium,wchodzącego w skład pakietu ROBOTOffice.

To są działające laptopy za 100$

A tu mamy jeden monitor 2 okna aplikacji i dwóch użytkowników.Zabawa przednia jednak jak postoi się przy takim monitorze 15-20minut to ręce zaczynają dawać o sobie znać.

Wirtualna przechadzka. Proszę zwrócić uwagę na kamerki wokółmonitora.

Jeden z wielu przykładów produktów wykonanych przy pomocyoprogramowania Autodesk.

Wydrukowana trójwymiarowa makieta miasta

Wydrukowana trójwymiarowa makieta miasta, oraz różneprzedmioty

Skaner 3D w działaniu, tego gościa na ekranie mam dostać wpliku

W czasie pomiędzy szkoleniami możnabyło odwiedzić pokoje spotkań, które na każdym piętrze szkoleń byłyprzygotowane pod kątem różnych specjalności. Na "moim" 4 piętrzebyło stoisko przygotowane przez Manufacturing Community, gdzie można byłozarejestrować się online do grupy, wymieniać poglądy a także zagraćna konsoli PS3 (tu jak to konstruktorzy próbowaliśmy naprawić jednąniedziałającą kierownicę). Trzeba przyznać, że szkolenia odbywałysię na naprawdę wysokim poziomie i miałem okazję odbyć nie tylkoszkolenia jako takie ale również samodzielnie wypróbować programytakże dostępne aktualnie w wersjach Beta. Z humorystycznych wydarzeń warto wspomnieć o rozmowie podczasprezentacji FreeWheel, gdzie ogłoszono konkurs na wykorzystanieFreeWheel. Oczywiście zadałem pytanie czy konkurs jestmiędzynarodowy, okazało się, że tylko dla osób z USA i Kanady.Wyraziłem więc swoją dezaprobatę i nawiązała się krótka wymianazdań pomiędzy mną a szefem Autodesk Labs. W każdym razie skończyłosię tym, że na następnych zajęciach zrobiłem parę przykładów w Popfly, któremożna byłoby wysłać na konkurs i wysłałem je na ogólny email Labsówz adnotacją, że skoro nie mogą być przyjęte jako konkursowe tochciałem pokazać, że jednak da się zrobić to o czym mówiłem naspotkaniu. Na drugi dzień na stoiskach Labsów byłem dość dobrzerozpoznawany. Pracownicy Labsów sami podchodzili i zdawali pytania;-)

Przed wejściem do Teatru KA

Jednego dnia odbyło się spotkaniezorganizowane przez Autodesk Polska, które po przepysznej kolacjizakończyło się pokazem w KA Theatre. Pokaz ten był kolejnym elementemimprezy zrealizowanym z ogromnym rozmachem i niesamowitymiefektami.

Impreza kończąca AU 2007

Impreza kończąca AU 2007

Impreza kończąca AU 2007

Impreza kończąca AU 2007

Zakończenie AU 2007 odbyło się takżez wielkim polotem i znakomitymi osobistościami (min. Mad Chad).Żal było wracać, mimo że bogatszym o wiedzę i biedniejszym oprzegrane pieniądze w kasynie ;). Tym bardziej żal, że Las Vegas,żegnało nas deszczem, który podobno pada jeden lub dwa razy wroku.

Spotkanie AUGI ->Las Vegas

PS. Zapraszam do galerii zdjęć.

Programy

Zobacz więcej
Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (8)