Sąd uchylił karę 100 mln zł nałożoną na TP S.A.

Sąd uchylił karę 100 mln zł nałożoną na TP S.A.

22.05.2007 12:15

25 września 2006 roku, Urząd KomunikacjiElektronicznej nałożył na Telekomunikację Polską S.A. karę wwysokości 100 mln złotych, o czym wówczas pisaliśmy,za wiązanie oferty neostrady tp z abonamentem telefonicznym.Wczoraj przed Sądem Okręgowym - Sądem Ochrony Konkurencji iKonsumentów odbyła się rozprawa w sprawie z odwołaniaTelekomunikacji Polskiej S.A. od decyzji Prezesa UKE nakładającejwymienioną karę. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję o nałożeniukary w całości, a w motywach ustnych wskazał następujące podstawyuchylenia tej decyzji: 1) rażące naruszenie prawa poprzez sprzecznez prawem powołanie Prezesa UKE, 2) naruszenie art. 10 Kodeksupostępowania administracyjnego mające wpływ na wynik sprawy, 3)naruszenie art. 201 Prawa telekomunikacyjnego poprzez ominięcieprocedury, o której mowa w tym artykule, a mianowicie nieprzeprowadzenie kontroli, następnie wydania zaleceń pokontrolnych idopiero nałożenie kary. Sąd w motywach ustnych stwierdził także, iż usługa neostrada niejest usługą telefoniczną, co powoduje, iż nie można było wskazaćpodstawy prawnej decyzji z przepisów przejściowych Prawatelekomunikacyjnego. Ponadto, zdaniem Sądu Prezes UKE badającdotychczasową działalność Spółki powinien badać czy dotychczasowekary już nałożone na TP odniosły skutek, co by pozwoliłostwierdzić, czy konieczne jest stosowanie aż tak dotkliwejsankcji. Prezes UKE opublikowała już swój komentarz do wyroku korzystnegodla TP. Czytamy w nim m. in.: Niniejsze orzeczenie Sąduwzbudziło zdziwienie co do podstawy uchylenia decyzji Prezesa UKE,wskazanej powyżej w punktach 1) i 2) ustnego uzasadnienia wyrokuSądu. Dotychczasowe bowiem stanowisko Sądu Ochrony Konkurencji iKonsumentów odnośnie kwestii powołania Prezesa UKE było odmienneniż zaprezentowane podczas dzisiejszej rozprawy. Dalej PaniPrezes wskazuje na orzeczenia, które mają potwierdzać jejstanowisko. Nie czujemy się na siłach aby analizować orzeczenie Sądu, ani stanfaktyczny, zadziwiające jednak jest, że po tak długim okresiesprawowania funkcji Prezesa UKE oraz wielu decyzjachadministracyjnych wydanych przez ten organ, w uzasadnieniu pojawiasię zarzut sprzecznego z prawem powołania, na dodatek przy okazjirozpatrywania odwołania od decyzji.

Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (66)