Aktualizacje automatyczne jedną z przyczyn awarii Skype

Strona głównaAktualizacje automatyczne jedną z przyczyn awarii Skype
20.08.2007 15:10
Grzegorz Niemirowski
Grzegorz Niemirowski

Do ubiegłotygodniowej awarii sieci komunikatoraSkype przyczyniły się masowe, jednoczesne restartykomputerów z systemem Windows związane z automatyczną instalacjąpoprawek. Po restartach następowały automatyczne próby zalogowania się dosieci co w połączeniu z problemami z zasobami sieci spowodowałoreakcję łańcuchową i uniemożliwiło jej działanie. Oczywiścieaktualizacje były instalowane nie po raz pierwszy. Dotychczasjednak bardzo dobrze sprawdzała się funkcja automatycznegonaprawiania sieci Skype. Tym razem jednak błąd oprogramowaniasprawił, że algorytm alokacji zasobów sieciowych nie zadziałałpoprawnie i automatyczne naprawianie nie powiodło się. Skype podkreśla, że przez kilka lat jego sieć działała praktyczniebezawaryjnie. Podjęto też wiele kroków, które mają zapobiecpodobnym problemom w przyszłości. Kolejny raz zapewniono też, żeprzyczyną awarii nie był atak. Wytłumaczenie podane przez Skype wydaje się niewystarczającoprzekonujące. Użytkownicy przecież i tak zwykle nie mają włączonychkomputerów bez przerwy. Ponadto aktualizacje nie włączają się nacałym świecie jednocześnie. Poza tym nigdy nie było podobnejsytuacji w sieciach innych komunikatorów czy sieciach P2P jaką jestSkype.

Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (35)