Alternatywna Wikipedia

Strona głównaAlternatywna Wikipedia
17.09.2006 00:28
Grzegorz Niemirowski
Grzegorz Niemirowski

Larry Sanger, jeden z założycieli Wikipedii, pracuje nad bliźniaczymserwisem, który będzi się rządzić trochę innymi prawami. Citizendium,bo o nim mowa, powstanie w ciągu kilku tygodni. Jego nazwa pochodziod "citizens' compendium of everything", czyli "obywatelskiekompendium wszystkiego". Jednym założeń jest usunięcie możliwościanonimowego edytowania artykułów. Ponadto nad poprawnościąinformacji będą czuwać eksperci. Nowy serwis nie będzie powstawał od zera. Na starcie otrzymawszystkie artykuły Wikipedii, Citizendium będzie więc początkowojej mirrorem. Potem artykuły będą mogły być edytowane niezależnie.Przyjęto zasadę, że jeśli nastąpi modyfikacja w artykuleznajdującym się na Wikipedii to zostanie ona wprowadzona także wCitizendium pod warunkiem, że artykuł na Citizendium nie byłmodyfikowany. Innymi słowy Citizendium będzie pobieraćzaktualizowane wersje poszczególnych artykułów z Wikipedii o ilenie uzna, że posiada lepsze. Podobnie jak Wikipedia Citizendium będzie projektem non-profit,działającym dzięki sponsorom, dotacjom i grantom.

Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (17)