Prawo autorskie: konferencja we Wrocławiu

Strona głównaPrawo autorskie: konferencja we Wrocławiu
07.11.2008 15:30

W dniach 14-15 listopada odbędzie się Ogólnopolska Konferencjapt: "Współczesne kierunki rozwoju prawa autorskiego". Konferencjeorganizuje Europejskiego StowarzyszenieStudentów Prawa ELSA Wrocław. Celem, jaki przed sobą postawili organizatorzy, jest przybliżeniezagadnień prawa autorskiego studentom i praktykom z całej Polski.Zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania i regulacje prawnedotyczące tej dziedziny. Konferencję podzielono na pięć bloków tematycznych. W pierwszejczęści uczestnicy zapoznają się z prawami autorskimi na gruncieprawa polskiego. Drugi blok poświęcony zostanie międzynarodowymaspektom tej dziedziny prawa. Na zakończenie pierwszego dniazaproszony zostanie przedstawiciel Policji, który zaprezentujepraktyczną stronę funkcjonowania i egzekwowania przepisów karnychdotyczących prawa autorskiego. Drugi dzień rozpocznie się odczwartego bloku tematycznego, czyli ochrony praw autorskich wrzeczywistości informatycznej. Ostatni blok chcemy poświęcićzagrożeniom jakie niesie dla kultury poszerzanie prawautorskich. Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji iEkonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 14 i 15 listopada (piątek,sobota). Więcej informacji oraz informacje związane z udziałemznajdują się na stroniepoświęconej wydarzeniu. Udział jest bezpłatny, możliwe jest jednakrównież skorzystanie z opcji płatnej (catering, hotel).

Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (1)