Jak poradzić sobie z Jednolitym Plikiem Kontrolnym? Dobre oprogramowanie na żądania fiskusa

Jak poradzić sobie z Jednolitym Plikiem Kontrolnym? Dobre oprogramowanie na żądania fiskusa

Jak poradzić sobie z Jednolitym Plikiem Kontrolnym? Dobre oprogramowanie na żądania fiskusa
31.05.2016 15:12

Społeczne projekty obecnego rządu sprawiają, że coraz częściej stawiamy sobie pytanie – kto za tozapłaci. Partia rządząca odpowiada, że pieniądze na to wszystkomożna uzyskać bez podwyższania podatków, wystarczy uszczelnićfinanse państwa. W ramach tego uszczelniania wykorzystane zostanątechnologie Big Data. Klastry obliczeniowe, karmione danymifinansowymi firm podanymi w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego(JPK), z mają łatwością wychwycić próby zatajenia dochodów czywyłudzenia zwrotu podatku VAT. Kto jednak zapłaci za to całeuszczelnianie finansów? O to zapytaliśmy jednego z najważniejszychproducentów oprogramowania dla przedsiębiorstw, firmę InsERT.

Przypomnijmy, już od lipca tego roku do udostępniania ksiągpodatkowych w postaci JPK będązobowiązane największe przedsiębiorstwa (zatrudniająceprzynajmniej 250 pracowników z obrotem równym lub wyższym niż 50mln euro). Mali i średni przedsiębiorcy będą w ten sposóbmusieli wysyłać ewidencję VAT już od 1 stycznia 2017 roku, zaśwszystkie dane od 1 lipca 2018 r. Mikroprzedsiębiorcy dane zewidencji VAT będą musieli wysłać w tej postaci od 1 stycznia2018, a 1 lipca 2018 obejmie ich obowiązek udostępnienia w formacieJPK wszystkich swoich danych – na każde żądanie urzędnika.

Jak wyjaśnia Artur Wenne, analityk biznesowy w dziale rozwojufirmy InsERT, obecnie w zakres Jednolitego Pliku Kontrolnego wchodzisiedem szczegółowo opisanych struktur. Są to najważniejsze księgipodatkowe oraz dowody księgowe, w tym: księgi rachunkowe, podatkowaksięga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, ewidencjezakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, wyciągi bankowe oraz dokumentyzwiązane z obrotem magazynowym. Ministerstwo Finansów zapowiedziałojednak rozszerzenie JPK o raporty z kas rejestrujących, paragonyoraz księgi i dowody dotyczące rozliczania podatku akcyzowego.

Wprowadzenie JPK wymaga oczywiście dostosowania programówkomputerowych wspierających podatników w wypełnianiu obowiązkówfiskalnych. Czym bowiem jest JPK? To nic innego jak zbiór danych,tworzonych z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzezbezpośredni eksport danych, zawierający informacje o operacjachgospodarczych za dany okres. JPK będzie mógł być przekazywany zapomocą środków komunikacji elektronicznej, podobnie jak ma tomiejsce w przypadku deklaracji podatkowych, lub na nośniku danych.

Jak to będzie działać?

Organ podatkowy będzie występował do podatnika z żądaniemprzekazania ksiąg podatkowych lub ich części oraz dowodówksięgowych w postaci JPK. Wskaże przy tym rodzaj ksiąg i okres,którego dotyczą, a podatnik będzie zobowiązany spełnić tożądanie przesyłając JPK e-mailem lub przekazując dane naelektronicznym nośniku danych.

Niespełnienie tego żądania lub przekazanie błędnego JPKbędzie narażało podatnika na odpowiedzialność karno-skarbową.Jak zauważa Artur Wenne, taka zmiana pozwoli fiskusowi na szybkieprzeprowadzenie kontroli i automatyczną weryfikację danych, a tymsamym skuteczniejsze przeciwdziałanie nieprawidłowościom, takimjak wyłudzenia VAT czy unikanie opodatkowania.

Jak sobie poradzić z JPK?

Aby spełnić wymagania stawiane przez organ podatkowy, bez obawyprzed sankcjami karno-skarbowymi, niezbędne będzie zastosowanienarzędzia, które umożliwi wygenerowanie JPK we wskazanym zakresiei weryfikację zawartości JPK przed przekazaniem fiskusowi. Takienarzędzie powinno być oczywiście aktualizowane na bieżąco, wrazz wprowadzaniem zmian przez Ministerstwo Finansów.

Według Artura Wenne, oprogramowanie InsERT-u jest już gotowe naobsługę JPK. Tworzenie JPK będzie możliwe w oparciu o danewprowadzone w specjalnie przygotowanych do tego celu wersjachprogramów z linii InsERT nexo (Subiekt, Rachmistrz, Rewizor), InsERTGT (Subiekt, Rachmistrz, Rewizor) i Navireo. Udostępnione teżzostaną narzędzia do zarządzania JPK, zapewniające takie funkcjejak generowanie danych w zakresie określonym przez organ podatkowy,podgląd i weryfikację zawartości merytorycznej, przesłanie danychczy ich zapis na nośnik.

InsERT zapewnia też, że wprowadzi niezbędne zmiany w przypadku,gdy Ministerstwo Finansów doda nowe struktury lub zmodyfikujeistniejące albo gdy zmienią się okoliczności formalno-prawne.Firma na bieżąco bowiem aktualizuje swoje systemy. Użytkownicy wramach aktywnego abonamentu otrzymają pełne wsparcie dla procesuprzekazywania danych w formie JPK wraz z cyklicznie wydawanymiulepszeniami. Producent będzie także bacznie przyglądać siępraktycznym aspektom wdrażania JPK i odpowiednio dostosowywać dotego swoje oprogramowanie.

Programy

Zobacz więcej
Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (51)