Microsoft Office 2007 - co nowego w aplikacjach?

Microsoft Office 2007 - co nowego w aplikacjach?

Wojciech Kowasz
01.01.1999 01:47

W artykule Najważniejszenowości w Microsoft Office 2007 omówiliśmy główne zmiany jakieprzyniesie nadchodząca odsłona pakietu biurowego firmy Microsoft.Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i zmianami jakie niosą zasobą poszczególne aplikacje z pakietu Office 2007, a jakzapowiadaliśmy jest ich niemało. Warto przyjrzeć się, jaki postępzostał dokonany przez te trzy lata dzielące nowe wydanie odpoprzedniej wersji 2003. Pod gruntownie przebudowanym interfejsemkryją się pożyteczne nowości zarówno dla użytkownikówindywidualnych, jak i pracowników biurowych w firmach.

Word 2007 Office Word, jako że jest najpopularniejszym i z tego powodunajczęściej poddawanym krytyce składnikiem pakietu przeżył chybanajwiększe zmiany spośród wszystkich pozostałych aplikacji Office2007. Ribbon i nowy interfejs użytkownika Nowością, która od razu rzuca się w oczy jest kompletnieprzebudowany interfejs użytkownika, gdzie główną rolę odgrywa pasekribbon. Domyślnie składa się on z kilku działów:Home (narzędzia tekstowe i formatowanie), Insert(wstawianie elementów, nagłówek i stopka itd.), Pagelayout (układ strony, marginesy, ustawienia akapitów itd.),References (odwołania, przypisy, spis treści itd.),Mailings (opcje wysyłania oraz korespondencji seryjnej),Review (recenzja, porównania, pisownia) oraz View(widok, makra, powiększenie). Ribbon na tym jednak się nie kończy -w zależności od poczynań użytkownika przełącza się automatycznie nainne opcje, np. po wybraniu obrazka uaktywni się dodatkowy dział zopcjami dotyczącymi aktualnie podświetlonego elementu.

Nowy interfejs programu Office Word

Jedną z ciekawszych zmian jest fakt, że w wersji 2007 dostępnyjest podgląd "na żywo" zmian wprowadzanych poprzez ribbon i to bezkonieczności klikania dodatkowych przycisków. Wystarczy zaznaczyćfragment tekstu, rozwinąć menu styli w ribbonie i przesuwać mysząpo kolejnych stylach, a podświetony tekst będzie automatyczniezmieniał się, ale na stałe zmiana zostanie zastosowana dopiero pokliknięciu. To znacznie zmniejsza czas potrzebny dotąd na"eksperymentowanie" z różnymi opcjami. Building blocks to kolejna z nowości dostępna w ribbonie.Są to predefiniowane fragmenty tekstu i nie tylko, inaczej mówiąc -szablony blokowe. W takich szablonach znaleźć można np. kilkawersji stron tytułowych, nagłówków lub stopek, ale nic nie stoi naprzeszkodzie aby samemu tworzyć dowolne fragmenty dokumentów idodawać je do galerii bloków. Później w innych dokumentach możnaposłużyć się tymi szablonami, aby zaoszczędzić czas.

Zapis fragmentów tekstu jako building block

Każdy użytkownik Office Word, który staje przed wyzwaniemosadzenia diagramu lub wykresu wewnątrz dokumentu z pewnościąchciałby skrócić czas potrzebny do sformatowania takiego elementu.Domyślny wygląd graficzny pozostawiał bowiem sporo do życzenia wpoprzednich wersjach pakietu. Teraz dzięki galerii zawierającejkilkadziesiąt projektów wykresów z ogromną ilością predefiniowanychschematów kolorów możliwe jest stworzenie profesjonalniewyglądającego, także trójwymiarowego diagramu w dosłownie kilkasekund. Ribbon w momencie utworzenia wykresu zadba, aby na paskupojawiły się wszystkie opcje potrzebne do pracy z takim elementem -wcześniej trzeba było szukać ich w wielu oknach właściwości.

Wstawianie i edycja elementu SmartArt

Praca z dokumentem i udostępnianie Nowy format zapisu opary o standard XML, czy też konwersja doPDF/XPS to nie wszystko w zakresie udostępniania i pracy zdokumentami Office Word. Wartościową funkcją jest także możliwośćszybkiego porównania dwóch dokumentów. Dzięki nowym potrójnymwidokom łatwo dowiedzieć się, co zostało usunięte, dodane lubzmodyfikowane. Nowa funkcja Document Inspector umożliwia teraz usunięciewszystkich metadanych z zapisywanego dokumentu tak, aby niezawierał on żadnych szczegółów na temat autora lub systemu, najakim został stworzony. Funkcja ta była co prawda dostępna jużwcześniej jako oddzielna wtyczka do pobrania, jednak teraz zostaławbudowana w pakiet Office. W wersji 2007 łatwiej także cyfrowopodpisać dokument Office Word.

Document Inspector pozwala na usunięcie wszelkich metadanychprzed zapisem

A co poza dokumentem? Technologia SmartDocument umożliwa połączenia zdokumentu Office Word bezpośrednio do innych składników pakietuOffice, jak również backendowego systemu takiego jak baza danych ipobranie elementów w czasie rzeczywistym. Gwarantuje to spójność iaktualność danych za każdym razem gdy otwierany jestdokument. Nowy format docm, w którym zapisywane są dokumenty zzezwoleniem na osadzone makra od razu informuje użytkownika, czydokument może być potencjalnie niebezpieczny. Tylko w takimformacie bowiem osadzone makra mogą być zapisywane, co podnosibezpieczeństwo codziennej pracy z pozostałymi dokumentami.

Excel 2007

Office Excel 2007 wprowadza zmiany głównie w kwestii analizy iprzetwarzania danych. Analiza informacji Nowy interfejs Office Excel nastawiony jest na rezultat, w związkuz czym zawartość paska ribbon zmienia się dynamicznie w zależnościod akcji użytkownika - czy to pisania formuły, czy generowaniawykresu. Domyślnie składa się on z następujących działów:Home (tekst, formatowanie itd.), Insert(wstawianie obrazów, wykresów, diagramów i innych), Pagelayout (style, układ strony, opcje wydruku itd.),Formulas (bogate narzędzia do tworzenia i analizy formuł),Data (zarządzanie danymi, w tym połączenia zewnętrzne,import danych itp.), Review (recenzja, komentarze ipisownia) oraz View (układ widoku, powiększenie, makraitd.). Jedną z najbardziej wyczekiwanych zmian, pozornie tylko niewieleznaczącą jest zwiększenie możliwości obliczeniowych programu. TerazExcel potrafi obsłużyć arkusz kalkulacyjny zawierający aż 1.000.000wierszy i 16.000 kolumn - co umożliwi operowanie na 16.000.000.000komórek. Jedna komórka może zaś zawierać ponad 32.000 znaków(niezależnie od formatowania). Zmiana jest gigantyczna, dotychczasExcel umożliwiał bowiem operowanianie na 65.536 wierszach i 256kolumnach. Nie trzeba już dzielić danych na kilka arkuszy, dziękiczemu ich przetwarzanie i analiza są znacznie prostsze. Zniesionotakże limit wykorzystania pamięci RAM przez proces Excel -wcześniej był to 1 GB.

Narzędzie ewaluacji formuł

Uproszczona została także praca z tabelami. Możliwe jesttworzenie, edycja, formatowanie i odwoływanie się do tabel zpoziomu samych formuł. Podczas przewijania tabeli Excel sam dokujewidok nagłówka, dzięki czemu użytkownik ma czytelny widok danychbez względu na objętość tabeli. Elementy typu PivotTable iPivotChart mogą być tworzone szybciej. Nowe, całkowicie zrewolucjonizowane funkcje formatowaniawarunkowego pozwolą teraz na szybkie zastosowanie do komórek takichefektów jak np. gradient, kolor czy cień w celu podkreślenia trendulub ekstremów. Wcześniej na jedną komórkę można było nadać jedynietrzy warunki - teraz liczba ta jest ograniczone jedyniezdolnościami obliczeniowymi komputera.

Formatowanie warunkowe w Excel 2007

Dostęp do backendowych systemów gwarantuje spójność informacji warkuszu kalkulacyjnym - dzięki natywnemu wsparciu usług OLAPmożliwe jest tworzenie dowolnych raportów z zewnętrznych bazdanych, np. serwera SQL Server 2005. Praca z arkuszem Opcje Page layout umożliwają nadanie profesjonalnegowyglądu całemu arkuszowi za pomocą jednego kliknięcia. Wybórmożliwy jest sposród bogatej galerii stylów. Jeszcze większy naciskpołożono na narzędzia do formatowania wykresów i diagramów -wystarczy tylko wpisać dane, resztę wykona aplikacja. Narzędzia tesą wspólne dla Word i PowerPoint, co ułatwia współpracę z tymiaplikacjami.

Formatowanie tabel z bogatą galerią stylów

Funkcja autouzupełniania formuł pomaga w pisaniu poprawnych izoptymalizowanych formuł, od razu wskazując błędy i niespójności.Poza tym zwiększono znacznie możliwości tworzenia zagnieżdżonychformuł - z 7 (w wersji 2003) do 64 poziomów. Po stworzeniu arkusza czas na jego zapisanie - oprócz nowegoformatu opartego o XML, a także konwersji do PDF/XPS Excelproponuje generowanie aktywnych witryn HTML umożliwiających nietylko podgląd danych zgromadzonych w skoroszycie, ale także ichedycję. Stopień interaktywności jest tak duży, że użytkownicyintranetowi lub internetowi mogą wpływać na sortowanie ifiltrowanie danych czy elementy Pivot - wszystko wprzeglądarce. Dzięki udostępnionemu API Excel Services Web programiści mogątworzyć własne rozwiązania oparte o sprawdzone w pakiecie Officenarzędzia obliczeniowe aplikacji Excel 2007.

PowerPoint 2007

Najważniejsze nowości w programie Office PowerPoint 2007 dotycząpracy grupowej i wykorzystania takich narzędzi jak SharePointPortal Server czy Groove - o tym będziemy pisać w następnym odcinkuprzeglądu, teraz warto jednak przyjrzeć się zmianom dlaużytkowników indywidualnych. Tworzenie dynamicznych prezentacji Nowy interfejs także i w tym przypadku zmniejsza czas potrzebny naprzedostanie się do aktualnie potrzebnych opcji. Domyślne działy,jakie można odnaleźć na pasku ribbon w PowerPoint to: Home(formatowanie tekstu, kształty, itd.), Insert (wstawianieelementów takich jak obrazy, wykresy, grafiki SmartArt, filmy czydźwięki), Design (wybór predefiniowanego schematu i stylu,opcje tła itp.), Animations (schematy animacji, opcjeanimacji niestandardowej, przejścia itp.), Slide show(przygotowywanie pokazu slajdów), Review (recenzja,pisownia) oraz View (układ widoku, wzorce slajdów, makraitd.).

Galeria projektów prezentacji

Największą rewelacją są obiekty SmartArt, które zresztąmożna zaimportować także do innych składników Office 2007. SmartArtto galeria kilkudziesięciu wstępnie zdefinowanych schematów idiagramów w stylu osi czasu, drzew organizacyjnych, procesówdecyzyjnych itp.. Do tej w celu umieszczenia takiego obiektu wprezentacji użytkownik musiał w większości przypadków budować takidiagram z ogólnodostępnych kształtów, a następnie każdy formatować.Teraz jedyne, co trzeba wykonać to wstawić obiekt SmartArt, wpisaćtekst, a później ewentualnie zmienić schemat kolorystyczny lubustawić np. opcje trójwymiarowości. Tworzenie profesjonalnychslajdów nigdy nie było tak szybkie!

Tworzenie wykresu w PowerPoint z programem Excel

PowerPoint 2007 oferuje możliwość zapisu własnych wzorcówslajdów, dzięki czemu nie trzeba już tracić czasu i nerwów nakopiowanie i wklejanie własnoręcznie projektowanych slajdów zestarych prezentacji do nowych. Poza tym możliwa jest zmiana całegostylu graficznego prezentacji na inny za pomocą jednego kliknięciadzięki stosownej galerii. Opcje obrazów i pozostałych obiektów graficznych zostały terazznacznie rozbudowane. Dla każdej grafiki, choćby najprostszej,dostępne są teraz takie opcje jak cienie, przechylenie, wykrój czywypukłość. Dzięki łączeniu kilku takich efektów można z prostej,płaskiej grafiki JPEG uzyskać naprawdę niesamowite rezultaty.

Galeria efektów dla zwykłego obrazu może nadać mu zupełnie innywygląd

Zapis i dystrybucja Po zakończeniu pracy prezentację można zapisać w nowym formacieopartym o XML lub w starszym zgodnym z Office 97-2003. Możnarównież skonwertować slajdy do formatu PDF/XPS. Po zapisaniu pracymożna oznaczyć prezentację jako finalną, dzięki czemu nie będziemożna wprowadzać w niej żadnych zmian.

Outlook 2007

Office Outlook to narzędzie łączące program pocztowy zkalendarzem, listą zadań, folderami publicznymi i wieloma innymiusługami pomocniczymi. Pełnię funkcjonalności odkrywa dopiero przywspółpracy z serwerem Exchange 2007 i witryną SharePoint, aleniektóre nowości mają zastosowanie także dla użytkownikówindywidualnych. Zarządzanie informacjami Dzięki zintegrowanemu silnikowi zindeksowanego wyszukiwaniaopartemu o usługę Windows Desktop Search możliwe jestnatychmiastowe wyszukanie potrzebnych informacji. Wystarczy wpisaćpierwsze litery poszukiwanego slowa albo całą frazę, a w ciągudosłownie kilku sekund Outlook jest w stanie przeszukać gigabajtowyplik danych pod kątem wiadomości (a nawet treści załączników),spotkań, zadań, notatek i innych elementów. Oczywiście możnadodawać szereg kryteriów, co zawęzi wyszukiwanie. Nowy pasek widoczny domyślnie z prawej strony - To-Do Bar- pozwala na ogarnięcie całego dnia jednym spojrzeniem. Zawierakalendarz danego miesiąca, trzy najbliższe spotkania z datą orazlistę zadań pogrupowanych według daty wykonania. Zadania integrująsię także z oflagowanymi wiadomościami pocztowymi.

Flagowanie wiadomości - integracja z zadaniami

Nowością w Outlook 2007 są kolorowe kategorie, które teraz możnaprzypinać nie tylko do spotkań w kalendarzu, ale dosłownie dokażdego istniejącego elementu. Stosowanie kolorów w połączeniu zflagami (zintegrowanymi z zadaniami) stwarza o wiele większemożliwości zapanowania nad dużą ilością poczty i zadań niżpoprzednio. Nową funkcją jest także podgląd załączników bezpośrednio w oknieodczytywania wiadomości. Przykładowo, gdy użytkownik otrzymujedokument Word w załączniku, wystarczy że wskaże go myszą i kliknie,a dokument szybciej niż w przypadku standardowego otwierania pokażesię w okienku podglądu. Oczywiście w celu edycji konieczne jestotwarcie dokumentu podwójnym kliknięciem. Przeglądarka załącznikówdziała nie tylko z dokumentami Office, ale także z obrazami iplikami tekstowymi.

Natychmiastowy podgląd załączników wewnątrz programu Outlook

Łączenie funkcji i udostępnianie W Outlook 2007 nowością są tzw. kalendarze internetowe. Dziękinim można w prosty sposób opublikować swój kalendarz na serwerzewłasnym lub Microsoft (wymaga Windows Live ID), a następnieprzydzielić odpowiednie uprawnienia dostępu i widoku. Późniejwystarczy tylko podać znajomym link do kalendarza, aby ci mogli goprzeglądać - oczywiście w ramach swoich uprawnień. Kalendarz będzieaktualizowany automatycznie.

Bardziej czytelny widok kalendarza zintegrowany z widokiemzadań

Alternatywnie do publikowania kalendarza na stałe w Interneciemożna skorzystać z opcji tworzenia migawki kalendarza z danegookresu (na przykład następne siedem dni) i dołączenia go dowiadomości e-mail. Jeśli wiadomość będzie akceptowała formatowanieHTML, oprócz pliku z migawką w załączniku do e-maila dodanyzostanie także graficzny fragment kalendarza w postaci tabel HTMLwykonanych automatycznie. Wraz z nowym programem Outlook będzie można odstawić takżedotychczasowe czytniki RSS. Outlook posiada wbudowaną obsługę RSS iumożliwia katalogowanie kanałów i zarządzanie harmonogramemaktualizacji, ale nie tylko. Wiadomości RSS podlegają tym samymprawom, co wiadomości e-mail, a to oznacza, że można je takżeflagować, przydzielać kolorowe kategorie czy tworzyć dla nichreguły.

Przeglądanie kanału RSS - nagłówki również można flagować

Zwiększone bezpieczenstwo Oprócz znanego z wersji 2003 filtra antyspamowego i folderawiadomości-śmieci teraz dodane zostało także narzędzie doostrzegania przed wiadomością, która potencjalnie może być próbąpodszywania się (phishingu). Poza tym dla większego bezpieczeństwaw wiadomościach oznaczonych jako spam lub phishing wyłączony jestwidok HTML i nieaktywne są wszelkie linki w wiadomości. Całkowiem nową funkcja jest E-mail Postmark, którawykorzystując specjalną technologię opracowaną przez Microsoftgwarantuje odbiorcy, że wysłana wiadomość nie jest spamem. Powłączeniu usługi jej działanie polega na wymuszeniu wykonaniapewnych obliczeń po stronie nadawcy przed wysłaniem wiadomości.Obliczenia te są tak przemyślane, aby nie pochłaniały zbyt dużoczasu, ale jednocześnie powstrzymywały spamerów przed wysyłaniemmasowo dużych ilości wiadomości. Komputer nadawcy po wyliczeniuodpowiedniego tokenu dołącza go do wiadomości jako dowódprawdziwości e-maila, który odbiorca może zidentyfikować.

Publisher 2007

Office Publisher to program do tworzenia drukowanych ipublikowanych on-line materiałów reklamowych, zaproszeń, broszur,wizytówek itp.. Choć ten składnik nie doczekał się akurat nowegointerfejsu w postaci ribbonu i dalej zobaczymy w nim standardowepaski narzędzi, nie zapomniano o nim i również dodano kilka nowościi usprawnień. Galerie szablonów i zawartości Galeria szablonów początkowych zawiera teraz znacznie więcejelementów, w tym więcej pustych arkuszy o predefiniowanychrozmiarach, o które najczęściej prosili użytkownicy. Każdy zszablonów może dodatkowo na starcie być zaopatrzony w logo i danefirmy czy użytkownika, aby nie było potrzeby każdorazowegowpisywania tych informacji.

Okno publikacji na bazie jednego z szablonów

Nowa funkcja Content Store pozwala na stałeprzechowywanie fragmentów tekstu i grafiki tak, aby tworzeniekolejnych publikacji przebiegało szybciej i nie trzeba byłokopiować i wklejać elementów pomiędzy publikacjami. Zapisane wmagazynie fragmenty można w każdej chwili wkleić do jakiejkolwiekpublikacji.

Dodawanie obiektów do biblioteki zawartości

Ułatwiona publikacja Przed opublikowaniem dokumentu lub wysłaniem do firmypoligraficznej można użyć ulepszonego narzędzia DesignChecker, które pozwoli upewnić się co do poprawności dokumentupod kątem jego publikacji. Po skończeniu pracy publikację można zapisać jako standardowydokument Publisher lub, co jest nowością, skonwertować do formatuPDF/XPS - chętniej wykorzystywanego przez firmypoligraficzne.

Access 2007

Office Access 2007 jest aplikacją umożliwającą tworzenie bazdanych i ich elementów bez konieczności posiadania eksperckiejwiedzy w zakresie serwerów i języka SQL. Okno powitalne i interfejs W wersji 2007 pierwszym rzucającym się w oczy ułatwieniem jest oknopowitalne, które pojawia się tuż po uruchomieniu aplikacji izawiera szereg propozycji-szablonów najczęściej spotykanych bazdanych. Wśród nich znajdują się takie pozycje jak kontakty, środkitrwałe czy projekty.

Okno główne programu Access i galeria szablonów

Nowy interfejs użytkownika i znany z innych aplikacji ribbonpozwala na bardziej efektywną pracę wybierając spośród ponadtysiąca możliwych komend i poleceń te, które w danej chwili mogąbyć najbardziej potrzebne. Dodatkowo nowy panel nawigacyjnyzastępujący poprzednie okno główne bazy danych pozwala na bardziejczytelne przedstawienie zawartości bazy i szybszą nawigację. Praca z danymi Tworzenie tabel może się teraz odbywać bezpośrednio w trybiewprowadzania danych - wraz z wpisywaniem kolejnych wartości Accesssam utworzy stosowne kolumny, wybierając automatycznie typ danychna podstawie konkretnej wartości. Ponadto w Access 2007 niektórepola w jednym rekordzie mogą przyjmować więcej niż jedną wartość.Ma to znaczenie podczas późniejszego eksportu np. do witrynySharePoint. Pola akceptują także tekst sformatowany.

Nowy widok wprowadzanie danych z automatycznym typem kolumn

Filtrowanie danych również przebiega znacznie łatwiej, ponieważAccess inteligentnie dobiera zestaw filtrów do aktualnego typukolumny, dzięki czemu inne opcje pojawiają się w przypadkuzaznaczenia danych tekstowych, a inne np. dla liczb. Rewolucję przeszedł edytor formularzy oraz raportów, który terazpracuje w trybie WYSIWYG ("to, co widzisz jest tym, co otrzymasz"),co pozwala nawet początkującym użytkownikom na projektowanierozbudowanych formularzy i raportów. Dostępna jak zwykle w Office2007 galeria stylów pomoże w nadaniu profesjonalnego wyglądu.

Nowy edytor raportów w Access 2007

Dane do tabel mogą być teraz kolekcjonowane zdalnie - np. zapośrednictwem odpowiednio połączonego z bazą formularza, któryzostanie wysłany jako wiadomość e-mail. Wprowadzanie danychprzebiega wówczas w interfejsie programu Outlook, co upraszczaproces dla osób, które nie znają aplikacji Access. Choć baza jako taka nie może być wyeksportowana do formatu PDF/XPS,raport programu Access może być w ten sposób zachowany.

OneNote 2007

Office OneNote 2007 to narzędzie debiutujące w wersji 2003pakietu, które służy do tworzenia i organizacji cyfrowych notatek -zarówno w formie tekstowej, dźwiękowej, jak i pisma odręcznego.Użytkownicy OneNote będą mile zaskoczeni ogromem nowości, jakieMicrosoft zaimplementował w nowej wersji 2007. Rozbudowane opcje przechowywania notatek

Konfigurowalne tagi notatek w OneNote 2007

OneNote 2007 posiada bardziej rozbudowane opcje zarządzania ikatalogowania notatek. Do dyspozycji użytkownika są nie tylkozakładki, strony i podstrony, ale także notesy, co zwiększamaksymalną głębie drzewa notatek. Zadania są też automatyczniesynchronizowane pomiędzy programem Outlook 2003 lub 2007 i to wobie strony - dzięki temu użytkownik może mieć pewność, że zawszema przed oczami aktualne informacje. Notatki można również wiązać zkontaktami i spotkaniami Outlook, a także flagować.

Pełna integracja OneNote z zadaniami w Outlook 2007

Współpraca i dystrybucja notatek Dzięki opcji współużytkowania notesu kilka osób może pracować ztymi samymi notatkami, co zwiększa w dużym stopniu możliwościwspółpracy i oszczędza czas potrzebny na ewentualną konfrontacjęczy "burzę mózgów" w zespole. Dzięki temu OneNote 2007 możnastosować jako "wirtualną tablicę" dla rozproszonych zespołów.Notatki można także udostępniać osobom bez programu OneNote - dotego celu służy narzędzie do eksportu do postaci HTML lubPDF/XPS. Rewolucja w wyszukiwaniu Rewelacyjną funkcją jest także oparte o indeks szybkieprzeszukiwanie wszystkich notesów - OneNote potrafi nie tylkonatychmiast wskazać wszystkie strony zawierające dane słowo czyfrazę, ale nawet przeszuka obrazy i zaznaczy słowa występujące wgrafikach! Teraz nawet gdy tekst występuje w postaci np. wycinkaekranu, wciąż może być poddany wyszukiwaniu i dalszemuprzetwarzaniu. To jednak nie wszystko - przeszukiwaniu podlegajątakże notatki głosowe! Niestety w wersji beta język polski dla tychdwóch funkcji jest niedostępny - trudno też przewidywać, jak będziew wersj finalnej. Raczej na pewno jednak nie ujrzymy rozpoznawaniapolskiej mowy.

Tworzenie nowego współużytkowanego notesu

Nowy klient dla urządzeń mobilnych OneNote 2007 posiada także łatwego w instalacji klienta dlaurządzeń przenośnych - aby zainstalować wersję OneNote przeznaczonądla urządzeń z systemem Windows Mobile po podłączeniu PDA lubtelefonu do komputera wystarczy jedno kliknięcie w opcjach.Synchronizacja przebiega później automatycznie po każdympodłączeniu lub wedle ustalonego harmonogramu.

Visio 2007

Office Visio jest zaawansowanym narzędziem do tworzeniadiagramów i schematów. Nowe galerie i kształty Nowa wersja Visio udostępnia galerię SmartShapes, dziękiktórej w kilka sekund można stworzyć profesjonalnie wyglądającediagramy. W poszukiwaniu kształtów można przeglądać nie tylkogalerię lokalną, ale także stale uzupełniany zbiór w witrynieOffice Online. Dodatkowo ostatnio używane szablony wyświetlane sąna stronie głównej programu tuż po jego otwarciu.

Okno szablonów programu Visio 2007

Uproszczono także zarządzanie łącznikami, które terazautomatycznie bez ingerencji użytkownika potrafią odpowiedniołączyć kształty - nawet gdy te są przesuwane lub modyfikowane. WOffice Visio 2007 dodatkowo kształty można łączyć z danymipobranymi z programów Access lub Excel. Dzięki funkcji odświeżaniadanych nie trzeba pamiętać o ręcznej zmianie zawartościkształtów.

Automatyczne łączenie kształtów po kliknięciu na strzałki

Za pomocą obiektów PivotDiagram istnieje możliwość łatwejwizualizacji danych zgromadzonych w tabelach lub tekście statycznym- wystarczy kilka kliknięć. Nowy panel narzędziowy DataGraphics ułatwia formatowanie warunkowe i zmianę styluwyświetlania danych. Zapis do nowych formatów Zapis diagramów do PDF/XPS umożliwa dotarcie do szerszej grupyodbiorców. Diagram Visio w postaci załącznika można również na żywopodejrzeć w programie Outlook. Pełną niezależność daje także opcjaeksportu diagramu do formatu HTML. Dodatkowo w tak przygotowanejstronie można osadzić opcje interaktywne, dzięki czemuprzeglądający będą mieli pewien wpływ na widok diagramu. Komponenty dla programistów Dzięki zestawowi Software Development Kit dla Office Visio 2007programiści mogą korzystać z bogatych możliwości aplikacji także winnych rozwiązaniach. Możliwa jest także implementacja kontrolkiVisio Drawing w aplikacjach typusmart-client.

InfoPath 2007

Office InfoPath 2007 łączy funkcje edycyjne i prostotę innychaplikacji pakietu Office z bogatymi narzędziami do projektowaniaformularzy opartych o język XML. Wygodniejsze wypełnianie formularzy W nowej wersji Office InfoPath formularze można wypełniać takżebezpośrednio w aplikacji Outlook, dzięki czemu użytkownicy niemuszą uczyć się obsługi nowego interfejsu, a pracują w znanym imśrodowisku. Formularze mogą być także wypełniane poprzezprzeglądarkę internetową i urządzenia mobilne. Wśród obsługiwanychprzeglądarek znajdują się Internet Explorer, Mozilla Firefox iSafari.

Okno programu InfoPath 2007 z przykładowym formularzem zszablonu

Dokumenty Word i Excel można teraz łatwo skonwertować do formatuInfoPath, a następnie na ich podstawie projektować formularze. Poskończonej pracy i wypełnieniu formularza można go zapisać doformatu PDF/XPS, na przykład w celach archiwizacyjnych. Niezapomniano także o programistach, którzy otrzymali możliwośćprojektowania formularzy za pomocą Visual Studio 2005, co stwarzaokazję do wykorzystania .NET Framework i kodu zarządzanego.

Podsumowanie

Słowo zintegrowane w Office 2007 bez dwóch zdańbardziej niż kiedykolwiek nadaje się do określenia składnikówpakietu. Poszczególne aplikacje zdają się zazębiać i być zdolne dowykonywania wspólnych zadań tak, aby użytkownik mógł pracować bezwzględu na aktualną aplikację. Oprócz najbardziej znanych i powszechnie używanych aplikacjiprzedstawionych powyżej, Office 2007 zawiera także szereg mniej ibardziej zaawansowanych narzędzi do pracy grupowej. Część z nich,np. składnik Groove to całkowite nowości w pakiecie Office. Więcejszczegółów o narzędziach do współpracy, które mogą być wykorzystanew firmach postaramy się przedstawić w następnym artykule.

Publikacje powiązane

Programy

Zobacz więcej
Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (5)