Najważniejsze nowości w Microsoft Office 2007

Najważniejsze nowości w Microsoft Office 2007

Wojciech Kowasz
01.01.1999 01:46

Po blisko czteroletniej przerwie Microsoft wydaje kolejną wersjęjednego ze swych flagowych produktów - pakietu biurowego lub, cobardziej oddaje jego złożoność i funkcjonalność, zintegrowanegosystemu aplikacji i usług umożliwiających nie tylko pisanie listów,przeprowadzanie obliczeń czy tworzenie prezentacji, ale także pracęgrupową niezależną od miejsca i czasu czy wreszcie łączenie jej zinnymi produktami platformy Windows Server System. Choć Office 2007jest jeszcze w fazie beta, warto jednak już dziś dowiedzieć się,czego spodziewać się po nowym pakiecie biurowym Microsoftu, cowyróżnia go na tle poprzedniej wersji oraz jak będzie onwspółpracował z wydawanym równolegle systemem Windows Vista.

Najważniejsze nowości pakietu Wiele nowości cechujących nowy pakiet Office dotyczy nie tylkojednego składnika, ale całej zintegrowanej platformy. Jedną ztakich najbardziej charakterystycznych zmian jest nowy interfejsużytkownika, który występuje we flagowych aplikacjach takich jakWord, Excel i PowerPoint. Ribbon zastępuje paski narzędzi Dotychczasowe podejście do interfejsu, niezmienne od lat, związanez paskami narzędzi tworzonymi przez ciągi konfigurowalnychprzycisków zostało całkowicie zmienione. Od wersji 2007 użytkownikma do dyspozycji jeden dynamiczny pasek znany też pod angielskąnazwą ribbon. Pasek ten nie bez powodu nosi mianodynamicznego, gdyż w zależności od aktualnych poczynań użytkownikana bieżąco zmienia swoją zawartość tak, aby potrzebne funkcje iparametry były zawsze pod ręką. Ribbon zastępuje nie tylkodziesiątki przycisków w kilku rzędach, ale także cały pasekmenu. Gdy użytkownik zajęty jest wprowadzaniem tekstu do kolejnychakapitów, wewnątrz paska ribbon pojawiają się opcje takie jakzmiana czcionki czy też predefiniowane style dostępne po jednymkliknięciu. Jeśli jednak zechce on wstawić rysunek, wystarczy żewybierze sekcję Insert, a następnie wskaże obrazek lubautokształt. Po wstawieniu obrazka zawartość ribbonu natychmiastzmieni się tak, aby użytkownik miał szansę łatwo dodać do obrazkacień, obrócić go lub edytować. Po kliknięciu ponownie w tekstribbon powraca do funkcji tekstowych - użytkownik może dalejpisać.

Ribbon w trybie redagowania tekstu

Ribbon przełączony do trybu edycji parametrów obrazka

Zmodyfikowany interfejs Ribbon to najważniejsza spośród zmian tego, co widać na pierwszyrzut oka - czyli nowego interfejsu. Dostępne są również trzy wersjekolorystyczne - błękitna, srebrna oraz czarna. Wersja błękitna jestdomyślna dla systemu Windows XP, zaś wersja czarna - dla WindowsVista. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby dowolniezmieniać skórki w trakcie korzystania z pakietu Office - bezwzględu na posiadany system.

Błękitny schemat kolorów na przykładzie Office Word

Srebrny odcień interfejsu w Office Excel

Elegancka czerń interfejsu Office PowerPoint

Rozbudowane tagi inteligentne Kolejną rzucającą się w oczy zmianą jest znaczna ewolucja tagówinteligentnych jako takich znanych już z poprzednich wersji Office.Teraz ich możliwości są znacznie bardziej rozbudowane. Pozaznaczeniu np. fragmentu tekstu lub obrazka pojawia siępółprzeźroczyste niewielkie okno, które zawiera najczęściejwykonywane polecenia adekwatne do obszaru zaznaczenia. Jeśliużytkownik nie chce z nich korzystać, okno szybko znika - wprzeciwnym wypadku jednak stwarza ono duże ułatwienie, gdyż nietrzeba już szukać myszą potrzebnej funkcji na pasku ribbon.Zwiększa to efektywność pracy, bo więcej czasu można przeznaczyć napisanie, a nie błądzenie myszą po interfejsie.

Podręczny pasek formatowania ukazany po zaznaczeniu fragmentutekstu

Czytelne menu zmiany marginesów - podgląd wyników w dokumenciebez klikania

XML jako format zapisu Jedną z najważniejszych zmian oprócz interfejsu użytkownika jestrównież nowy format plików Microsoft Open XML oparty o język XML(eXtensible Markup Language). Dzięki zapisowi w takim formaciezyskuje się przede wszystkim znacznie mniejsze pliki wynikowe, a toz kolei przekłada się na mniejszy ruch w sieci i mniejszeobciążenie serwerów plików w przedsiębiorstwie. Nowy formatzapisuje pliki w obecnych rozszerzeniach z dodaną literąx, np. docx. Oczywiście opcja zapisu do staregoformatu jest dalej dostępna - można ją wywołać bezpośrednio z menugłównego, tuż obok zapisu do nowego formatu XML. Wsparcie zapisu do PDF/XPS Format Open XML to nie wszystko w kwestii możliwości zapisu. Popobraniu specjalnej bezpłatnej wtyczkimożliwy stanie się wybór dodatkowych dwóch formatów - nowego XPSautorstwa Microsoft oraz, co było jedną z najbardziej wyczekiwanychfunkcjonalności Office - klasycznego PDF. Zapis do wspomnianychformatów jest wówczas możliwy z wszystkich aplikacji składowychnowego Office 2007.

Menu Save as zachęca do pobrania bezpłatnej wtyczkiPDF/XPS

Wtyczka zapisu do PDF umożliwia zmianę szeregu opcji przedeksportem

Ulepszona praca grupowa Nie od dziś wiadomo, że pełnię możliwości pakiet Office odkrywadopiero w momencie zastosowania jego wbudowanych mechanizmów pracygrupowej. Nie inaczej jest tym razem - w wersji 2007 znaczniepoprawiono współpracę wszystkich aplikacji z witryną SharePoint.Przykładowo w nowym programie Outlook możliwy jest już nie tylkoodczyt, ale także zapis danych do witryny zespołu, we wszystkichaplikacjach obecne są też nowe narzędzia porównywania iwersjonowania dokumentów.

Wybrane nowości w poszczególnych aplikacjach

Przedstawione powyżej nowości to zaledwie podstawowe cechywyróżniające nowy pakiet Office 2007 na tle poprzednich wersji. Wkażdej z aplikacji składowych pakietu wprowadzono wiele innychnowości i usprawnień - zarówno większych, jak i drobnych. Poniżejprzedstawiamy wybrane z nich dotyczące czterech flagowych produktówOffice. Szczegółowo omówimy je w kolejnych artykułach.

galeria predefinowanych styli, formatów tabel i grafik

natychmiastowy podgląd zmian bez ich zastosowywania

szablony blokowe najczęściej używanych elementów (BuildingBlocks), np. spisów treści czy nagłówków

trójwymiarowe wykresy i diagramy dostępne za jednymkliknięciem

wbudowane narzędzie do porównywania dwóch dokumentów

opcja usunięcia metadanych dokumentu

technologia Smart Document do automatycznego łączenia danych zinnych dokumentów Office lub aplikacjach trzecich

blisko 1000-krotnie zwiększone możliwości obliczeniowe - do1.000.000 wierszy i 16.000 kolumn (z dotychczasowych 65.536 wierszyi 256 kolum), co umożliwi operowanie na 16.000.000.000komórkach

uproszczona nawigacja po rozległych arkuszach

automatyczne formatowanie warunkowe dla poszczególnychkomórek

usprawiony model tworzenia obiektów PivotTable i PivotChart

pełne wsparcie dla SQL Server 2005 Analysis Services

podpowiadanie składni i autouzupełnianie formuł

galeria profesjonalnych styli dla danych, wykresów idiagramów

API usług obliczneniowych Excel do wykorzystania w innychaplikacjach

galeria predefiniowanych styli, dostępna za jednymkliknięciem

obiekty SmartArt - rozbudowane wykresy i diagramy przygotowanedo wypełnienia tekstem

usprawnione narzędzia formatowania i edycji obrazów, galeriaefektów takich jak perspektywa czy przeźroczystość

elastyczne metody współpracy przy wykorzystaniu aplikacji Grooveoraz SharePoint Server

natychmiastowe przeszukiwanie wszystkich danych (nawetzawartości załączników) w oparciu o nowy silnik indeksujący

pasek To-Do Bar z podsumowaniem spotkań i zadań

kolorowe kategorie ułatwiające identyfikację poczty, zadań ispotkań

wbudowany podgląd załączników takich jak np. dokumenty Office,obrazy, pliki tekstowe itp. bez otwierania dodatkowychprogramów

kalendarze internetowe

wysyłka migawek (fragmentów) kalendarzy w wiadomościsformatowanej w HTML

zintegrowany czytnik kanałów RSS

ulepszony filtr antyspamowy

usprawniona współpraca z Exchange 2007 i SharePoint Server2007

Podsumowanie Większości nowości pakietu Office 2007 nie da się zauważyć popierwszym uruchomieniu jednej z aplikacji - każda z nich jednakkryje w sobie szereg usprawnień i nowych możliwości. W kolejnymartykule Artykuł:Microsoft Office 2007 - co nowego w aplikacjach? przedstawiamyszczegółowo poszczególne nowości wszystkich aplikacji składowychnowego pakietu Office 2007 wraz z przykładami ichwykorzystania. Czas pokaże czy nowości zaimplentowane w Office 2007 wzbudzą natyle duże zainteresowanie klientów, że skuszą się oni na zakupnajnowszej wersji.

Publikacje powiązane

Programy

Zobacz więcej
Źródło artykułu:www.dobreprogramy.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (6)